Đề Xuất 3/2023 # Bệnh Viện 74 Trung Ương # Top 3 Like | Growcaohonthongminhhon.com

Đề Xuất 3/2023 # Bệnh Viện 74 Trung Ương # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bệnh Viện 74 Trung Ương mới nhất trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin:Bệnh viện 74 Trung ương và có chức năng nhiệm vụ thu dung khám, điều trị bệnh lao, các bệnh phổi và các bệnh khác trong khả năng hiện có cho quân, dân khu vực toàn Miền Bắc.

Bệnh viện 74 Trung ương quy định về quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh của Bệnh viện như sau:

I. Đối tượng áp dụng

– Quy định này áp dụng tại Bệnh viện 74 Trung ương cho nhân viên y tế Bệnh viện và người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu đến cấp cứu tại Bệnh viện, thực hiện theo quy chế cấp cứu.

II. Quy định các bước khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Xếp hàng tại khu vực đón tiếp của khoa khám bệnh theo quy định.

2. Khi đến lượt, xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

3. Nhận phiếu khám bệnh có số thứ tự tại buồng khám.

4. Người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu: nộp tiền tạm ứng khám bệnh, chữa bệnh ( 500.000 đồng ).

2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

2. Nhập thông tin của người bệnh vào máy tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh có số thứ tự khám phát cho người bệnh.

4. Thu tiền tạm ứng đối với người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu ( 500.000 đồng ).

5. Hướng dẫn người bệnh đến buồng khám.

Bước 2: Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

1. Khám lâm sàng, chẩn đoán

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

1.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế buồng khám

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

4. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

5. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

4. Đến khoa xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.

5. Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

6. Quay về buồng khám bệnh, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.

7. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

2.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a, Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến khoa xét nghiệm theo chỉ định.

5. Khi có kết quả: chẩn đoán, chỉ định điều trị.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại khoa xét nghiệm

1. Bố trí đủ điểm lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh. 

2. Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

3. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Thực hiện xét nghiệm.

6. Chuyển trả toàn bộ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định. Thời gian trả đã được quy định thống nhất tại khoa xét nghiệm cho từng XN.

3. Khám lâm sàng, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và chỉ định điều trị

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.

4. Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

5. Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

6. Quay lại buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.

7. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

3.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a) Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

5. Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

1. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

3. Thực hiện kỹ thuật.

4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Trả kết quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám nơi chỉ định khi có kết quả.

4. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.

4. Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng theo thứ tự: ( Đo chức năng hô hấp, Điện tim, Lưu huyết não)→Siêu âm→nội soi TMH→nội soi DD..

5. Nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt .

6. Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

7. Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám.

8. Nộp kết quả thăm dò chức năng cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

9. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

4.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a) Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng. Theo thứ tự: ( Đo CNHH, Điện tim, Lưu huyết não)→Siêu âm→nội soi TMH→nội soi DD..

5. Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng

1. Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

3. Thực hiện kỹ thuật. Hướng dẫn người bệnh chờ lấy kết quả.

4. Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh khi có kết quả.

5. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Khám lâm sàng có chỉ định phối hợp các kỹ thuật cận lâm sàng, thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa

Người bệnh và nhân viên y tế phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời bác sĩ khoa KB hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng theo sơ đồ quy định dưới đây. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được trả tại buồng khám theo quy định như trên. Các kết quả cận lâm sàng khác, sau khi nhận đủ kết quả, người bệnh mang quay lại buồng khám, nộp cho bác sĩ khám, bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn.

Bước 3: Thanh toán viện phí

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Xếp hàng tại khu vực viện phí chờ đến lượt thanh toán theo quy định.

* Người bệnh có bảo hiểm y tế:

2. Ký phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

3. Nộp tiền cùng chi trả nếu có và nhận lại thẻ BHYT.

4. Nhận đơn thuốc.

* Người bệnh không có bảo hiểm y tế.

2. Thanh toán viện phí trực tiếp theo quy định.

3. Nhận đơn thuốc, nhận hóa đơn thanh toán.

2. Trách nhiệm của nhân viên y tế khu viện phí

1. Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, đơn thuốc, ký xác nhận.

2. Thu tiền thanh toán, xác nhận thanh toán trên đơn thuốc.

3. Hướng dẫn người bệnh sang khu vực phát và nhận thuốc.

Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

2. Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

3. Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

2. Trách nhiệm của nhân viên cấp phát thuốc

1. Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

2. Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

Bệnh viện 74 Trung ương Phúc Yên đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh

Đến Bệnh viện 74 T.Ư Phúc Yên, chúng tôi cảm nhận được một không gian xanh – sạch – đẹp, cùng phong cách, thái độ phục vụ ân cần, văn minh, thân thiện của mỗi cán bộ, nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh nhân Tô Thị Vế, 91 tuổi, ở xã Đồng Văn (Yên Lạc) cho biết: “Tôi bị bệnh phổi đã hơn 20 năm, năm nào cũng phải đến bệnh viện khám và điều trị từ 1-2 đợt, mỗi đợt khoảng 1 tháng. Tôi luôn được các thầy thuốc thăm khám, chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo. Các thầy thuốc luôn giải thích rõ ràng, nhẹ nhàng, hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng thuốc, giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân… Khi đi lấy thuốc BHYT cũng nhanh gọn hơn, không phải chờ đợi lâu”.

Tiến sĩ y khoa, Thầy thuốc ưu tú Đặng Văn Khoa, Giám đốc Bệnh viện 74 T.Ư cho biết: Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên bệnh viện đã có truyền thống từ lâu, nhưng, được nâng cao hơn trong những năm gần đây. Hàng tháng, lãnh đạo các khoa, phòng cùng cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Điều dưỡng, Hội Phụ nữ họp, đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hành vi ứng xử không tốt (nếu có) của từng cán bộ, viên chức đối với người bệnh; tổ chức ký cam kết thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh” giữa trưởng các khoa, phòng với Giám đốc bệnh viện và Chủ tịch Công đoàn, giữa cán bộ, viên chức với trưởng các khoa, phòng…

Bệnh viện còn mời các chuyên gia đầu ngành về tập huấn kỹ năng giao tiếp cho 170 cán bộ, nhân viên ở các khoa, phòng; treo hơn 20 khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở; bệnh nhân ở chăm sóc tận tình; bệnh nhân về dặn dò chu đáo” tại các khoa, phòng;duy trì hòm thư góp ý tại vị trí thường xuyên có nhiều người qua lại, nơi người dân dễ tiếp cận để bỏ thư góp ý.

Hàng ngày, bệnh viện mở hòm thư góp ý để lãnh đạo đơn vị xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm các ý kiến phản ánh của người bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy tắc ứng xử, quy định đạo đức nghề nghiệp.

Bệnh viện còn công khai số điện thoại đường dây nóng ngành y tế, điện thoại của lãnh đạo bệnh viện, công khai giá quy định thu viện phí tại nơi nhiều người qua lại; triển khai hệ thống lấy số tự động tại khoa khám bệnh; lắp đặt hệ thống camera tại Khoa Khám bệnh, Khoa Xét nghiệm…

Bệnh viện còn thành lập CLB “Thầy thuốc trẻ” và đội tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, tự nguyện đi làm sớm hơn 30 phút theo giờ hành chính quy định; tổ chức khám sớm một buồng khám; tăng cường thêm 1 bàn khám tại buồng cấp cứu Khoa Khám bệnh; niêm yết công khai thời gian trả kết quả xét nghiệm tại Khoa Xét nghiệm.

Cử cán bộ trực 24/24h để thanh toán BHYT; đồng thời, tăng cường nhiều cửa thanh toán viện phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân khi đến khám, chữa bệnh. Qua chấm điểm thi đua của Bộ Y tế về chỉ số hài lòng của người bệnh, bệnh viện đạt 5/5 chỉ tiêu thi đua, được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện 74 T.Ư Phúc Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế; kiên quyết loại bỏ những hành vi không tốt của cán bộ y tế, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt thêm hệ thống camera tại khu vực khám, cấp cứu; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những phương pháp hiệu quả khi thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Duy trì việc tổ chức các đợt công tác đến vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn để khám, phát hiện bệnh lao, cấp thuốc điều trị và tuyên truyền phòng, chống bệnh lao tại cộng đồng; phấn đấu mỗi năm khám được từ 5.000 -7.000 người, phát hiện và đưa về điều trị khỏi cho từ 1.000-1.500 bệnh nhân.

Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương, Lịch Khám Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương, Soi Da Ở Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương, Khoa Thẩm Mỹ Bệnh Viên Da Liễu Trung Ương

15 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội benhviendalieutrunguong@dalieu.vn

LỊCH KHÁM BỆNH

Để thuận cho việc khám bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung ương – 15A Phương Mai – Đống Đa – HN, Quý vị có thể theo dõi lịch khám bệnh của các bác sỹ, Giáo sư, Phó giáo sư tại Bệnh viện như sau:

– Khám Giáo sư/Phó Giáo sư:

Tất cả các ngày trong tuần: sáng từ 6h15-12h00, chiều từ 13h30-16h30

Thứ bảy, chủ nhật: sáng từ 7h00-12h00, chiều từ 14h -17h30

– Khám trong giờ (bao gồm cả khám sớm, khám theo yêu cầu, khám thường và khám bảo hiểm):

Tất cả các ngày trong tuần: sáng từ 6h15-12h30, chiều từ 13h30-16h30

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: từ 16h30-18h30

Thứ bảy, chủ nhật: sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 14h -17h30* Đặc biệt Bệnh viện xin thông báo: Khoa Nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc – Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai các dịch vụ ngoài giờ vào cả sáng thứ 7 và sáng chủ nhật như sau: – Khám và tư vấn chăm sóc da bệnh lý và thẩm mỹ. – Chụp mặt và phân tích da. – Tái tạo da bằng hóa chất – lột mặt. – Săn sóc da trị liệu và thẩm mỹ sử dụng Acthyderm kết hợp với các sẳn phẩm ứng dụng lăn kim và Intracel – công nghệ RF vi điểm.

Tư vấn, đăng ký khám bệnh qua tổng đài xin gọi số 19006951

DÀNH CHO BỆNH NHÂN Hướng dẫn khám bênh Lịch khám chữa bệnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ – BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 15A – Phương Mai – Quận Đống Đa – Hà Nội

Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT – Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.

Trưởng ban biên tập: chúng tôi Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện

Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương

Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

QUY TRÌNH

Nhận phiếu đăng ký khám bênh

Đóng tiền khám và nhận biên lai

Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự

CHI PHÍ

Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ – BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 15A – Phương Mai – Quận Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665

Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT – Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016Trưởng ban biên tập: chúng tôi Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương

1. Đại cương      Paget là bệnh lí ung thư của biểu mô tuyến apocrin lớp thượng bì. Bệnh được mô tả lần đầu tiên bởi James Paget vào năm 1874. Bệnh được chia làm 2 thể chính là Paget tại vú và Paget ngoài vú. Mặc dù chia làm 2 thể, tuy nhiên biểu hiện lâm sàng của 2 thể giống nhau, chỉ khác nhau về vị trí. Bệnh Paget thường dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lí khác. Điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật.

Paget là bệnh lí ung thư của biểu mô tuyến apocrin lớp thượng bì. Bệnh được mô tả lần đầu tiên bởi James Paget vào năm 1874. Bệnh được chia làm 2 thể chính là Paget tại vú và Paget ngoài vú. Mặc dù chia làm 2 thể, tuy nhiên biểu hiện lâm sàng của 2 thể giống nhau, chỉ khác nhau về vị trí. Bệnh Paget thường dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lí khác. Điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật.

2.  Paget vú      Bệnh thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi. Vị trí hay gặp thường một bên vú, tổn thương có thể xuất hiện lan rộng cả quầng vú xung quanh. Bệnh đặc trưng là các dát đỏ dạng eczema, có vảy da, ranh giới rõ với xung quanh, khi vảy da được loại bỏ để lại một nền ẩm ướt, rỉ dịch. Kèm theo đó có thể sờ thấy hạch và khối u bên đối diện. Bệnh thường kết hợp với ung thư tuyến vú (chiếm 98% trong các trường hợp).

Hình 1-2: Bệnh Paget vú, tổn thương  dát đỏ, có vảy da ranh giới rõ so với xung quanh vị trí vùng vú (nguồn ảnh: Dermnetnz)

3. Paget ngoài vú      Trong khi đó Paget ngoài vú còn chia làm 2 thể: Paget ngoài vú tiên phát và Paget ngoài vú thứ phát.      – Bệnh hay gặp trong khoảng 60-80 tuổi, nữ giới thường gặp hơn là nam giới. Tổn thương xuất hiện vùng phân bố của tuyến apocrin như âm hộ nữ giới (76%), dương vật, bìu, quanh hậu môn, nách. Tổn thương là các dát đỏ nền ẩm ướt ri dịch.

Hình 3: Paget ngoài vú ở bệnh nhân nữ 62  tuổi, tổn thương là dát đỏ ranh giới tương đối rõ, nền ẩm ướt rỉ dịch (nguồn: BSNT Nguyễn Thị Mai, Bệnh viện Da liễu Trung ương)

4.     Cận lâm sàng: 4.1. Mô bệnh học      Đặc trưng là các tế bào Paget: tế bào dạng tuyến không điển hình, phân bố ngẫu nhiên trong thượng bì, nhân rộng chiếm ưu thế, hạt nhân đậm, bào tương nhạt màu, mất cầu nối giữa các tế bào. Phân bố vùng thượng bì, nang tóc, ống tuyến mồ hôi, có hiện tượng tăng gai, dày sừng và á sừng, nhuộm PAS(+). 4.2. Hóa mô miễn dịch

(MPD: Paget tại vú, EMPD: Paget ngoài vú)

5. Chẩn đoán phân biệt      – Cần chẩn đoán bệnh Paget tại vú với: chàm núm vú, vảy nến, nấm da, bệnh Bowen, u hắc tố….      – Phân biệt Paget ngoài vú với: nấm da, nấm vùng đùi, vảy nến, Bowen, hồng sản Queyrat, viêm da dầu, lichen xơ teo, ….6. Chẩn đoán xác định Dựa vào      – Lâm sàng: vị trí, đặc điểm tổn thương đặc trưng      – Tổn thương kéo dài, không đáp ứng với điều trị thông thường      – Mô bệnh học      – Nhuộm hóa mô miễn dịch với maker đặc hiệu7.  Tiên lượng      – Paget vú: tỷ lệ sống trên 10 năm. Trường hợp có di căn hạch là 20-45%, và khi có khối u vú 35-51% bệnh nhân sống sau 5 năm.      – Paget ngoài vú: tiên lượng sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tổn thương khu trú thượng bì, độ sâu xâm lấn, di căn hạch vùng, CEA, EMPD vùng âm vật, khối u nguyên phát…8. Điều trị và theo dõi sau điều trị      – Điều trị ưu tiên là cắt rộng loại bỏ khối u, có hoặc không kèm theo vét hạch, hoặc phẫu thuật Mohs      – Các sự lựa chọn khác: liệu pháp tia xạ, hóa chất, imiquimod….      – Trong 2 năm đầu, bệnh nhân nên được theo dõi mỗi 3 tháng, tiếp đến là hàng năm.    

Bài và ảnh: BSNT.Nguyễn Thị Mai, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện da liễu TWĐăng tin: Phòng CNTT&GDYT

Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1

Lịch sử bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tên tiếng Anh: National Psychiatric Hospital No1.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương – Thường Tín có tiền thân là Khu điều dưỡng thương – bệnh binh miền Nam tập kết ra Bắc, nằm tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Năm 1963: mới được mở rộng quy mô và thành lập “Bệnh viện D”.

Năm 1969: bệnh viện đổi tên thành “Bệnh viện Tinh thần kinh Trung ương”.

Cũng trong năm 1969, bệnh viện đổi tên thành “Bệnh viện Tinh thần Trung ương”.

Năm 1976: Bệnh viện lấy tên “Bệnh viện Tinh thần kinh Trung ương”.

Năm 2003: bệnh viện được đổi tên thành “Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1” cho đến nay.

Bệnh viện hoạt động với chức năng khám, chữa và phòng bệnh vè sức khỏe tâm thần cho bà con tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Thành tích bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở đâu?

02 Huân chương Lao động Hạng ba năm 1983 và 1993.

01 Huân chương Lao động Hạng nhất năm 2003.

02 Cờ thi đua của Bộ Y tế năm 2005, 2006.

05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2003 – 2007.

Năm năm liên tục bệnh viện đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc tòan diện năm 2001 – 2006.

01 Huân chương Độc lập Hạng ba năm 2008

Bệnh viện hiện nay nằm ở Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hoà Binh, Thường Tín, Hà Nội.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy bệnh viện qua định vị Google Maps

Giờ làm việc

Viện thực hiện thăm khám và điều trị từ thứ hai đến chủ nhật trong khung giờ: 08:00 – 18:00

Lưu ý: bệnh nhân cần nắm rõ lịch làm việc của bệnh viện để tránh tình trạng tới sớm hoặc quá giờ.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc vói bệnh viện qua các phương tiện sau:

Website: bvtttw1.gov.vn

Fanpage: facebook.com/BVTTTW1

Email: [email protected]

Số điện thoại: 024.33853.227 – 024.33853.534

Fax: 024.33853.190

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khám gì?

Khám chữa và giám định sức khỏe tâm thần cho các đối tượng chính sách và nhân dân.

Rối loạn tâm thần điển hình

Khám chữa chuyên sâu cho các bệnh nhân:

Tâm thần phân liệt

Động kinh

Loạn thần cấp

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Trầm cảm nội sinh

Tự sát

Kích động

Rối loạn tâm lý

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện khám trị cho người bệnh có các triệu chứng:

Đau đầu

Mất ngủ

Các chứng đau mạn tính ác mộng

Trầm cảm

Lo âu

Suy nhược

Suy giảm trí nhớ

Rối loạn tâm lý tuổi già

Béo phì

Chán ăn

Rối nhiễu tâm lý trẻ em và tuổi học đường

Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thướng Tín đẩy mạnh phục vụ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân trẻ tuổi, mắc các bệnh lý như:

Rối loạn tự kỷ

Rối loạn tăng động và giảm sự chú ý Chậm phát triển tâm thần Rối loạn hành vi Nghiện game, nghiện chất Đái dầm

Rối loạn tâm thần do nghiện rượu, ma túy

Hỗ trợ cải thiện hòa nhập cộng đồng cho người bệnh:

Cai nghiện rượu, cai nghiện ma tuý

Điều trị các rối loạn tâm thần do rượu và ma tuý

Dịch vụ bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tư vấn và trị liệu tâm lý

Dịch vụ điều trị theo yêu cầu

Phục hồi chức năng

Tư vấn tâm lý và sức khỏe tâm thần

Giáo dục tâm lý

Liệu pháp tâm lý cá nhân

Liệu pháp tâm lý nhóm

Liệu pháp gia đình

Kỹ năng lao động

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng sống tại cộng đồng

Dịch vụ sau điều trị

Tư vấn sức khỏe, hướng dẫn gia đình quản lý điều trị, phòng chống tái phát…cho người bệnh tại gia đình và cộng đồng.

Tư vấn chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và cho uống thuốc tại gia đình và cộng đồng.

Phương pháp khám và điều trị tâm thần tại bệnh viện

Khám

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 áp dụng đa dạng các phương pháp trong công tác thăm khám và điều trị cho bệnh nhân:

Điều trị

Chẩn đoán hình ảnh: Chụp XQ số hóa, Chụp CT 32 dãy, Siêu âm màu 3D (Siêu âm thai, siêu âm ổ bụng, Siêu âm tim…), Nội soi Tai, mũi, họng.

Điện não đồ vi tính, lưu huyết não, siêu âm Doppler sọ não, thăm dò mạch máu não, điện tim.

Xét nghiệm: Chụp XQ số hóa, Chụp CT 32 dãy, Siêu âm màu 3D (Siêu âm thai, siêu âm ổ bụng, Siêu âm tim…), Nội soi Tai, mũi, họng.

Trắc nghiệm Test tâm lý chẩn đoán: Trí tuệ (RAVEN,WAIS,WISC), Nhân cách (MMPI, EYSEN…), Trầm cảm (BECK, HAMILTON), Lo âu (HAMILTON, ZUNG).

Các rối loạn trầm cảm, lo âu… bằng máy kích thích từ.

Các chứng đau mỏi, viêm mãn tính, đau đầu, mất ngủ, thoái khớp, chấn thương… bằng vật lý trị liệu: máy điện xung, Tia hồng ngoại, Tia laser, Máy điện phân.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có tốt không?

“Tôi Nguyễn Tiến Trung rất hài lòng về công tác quản lý khám và điều trị bệnh tại khoa cai nghiện. Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1 trong đó bác sĩ Oanh trưởng khoa, bác sĩ Hà phó trưởng khoa, điều dưỡng Sơn, những người thầy thuốc thực sự. Cả về tay nghề cũng như y đức và sự trung thực của họ. Tôi đánh giá cao về họ” – Anh Nguyễn Trung chia sẻ từ Facebook.

“Không gian rộng rãi, không quá đông, người nhà có chỗ ngồi , chỗ đi lại tham quan. Xung quanh nhiều nhà dân, dễ tìm nhà trọ cho người nhà, dân thân thiện lắm. Chỗ để xe rất rộng và rẻ” – Tài khoản Google Thùy Dương Đào Thị.

“Nơi khám bệnh cho bệnh nhân không khí trong lành, gửi xe quá rẻ cho người nhà.” – Tài khoản Google Bảo Trọng TV.

Giải đáp: Bệnh biện Tâm thần Trung ương 1 có khám BHYT không?

Danh sách các bác sĩ giỏi trên cả nước

Thông tin về các phòng khám ngoài giờ uy tín

Tìm hiểu thông tin các bệnh viện tốt trên cả nước

TS.BS. Nguyễn Hữu Chiến

Tư vấn và đặt hẹn khám với bác sĩ

TS.BS. Cao Văn Tuân

Số điện thoại: 02433.853.227, máy lẻ: 202.

Email: [email protected]

Số điện thoại: 04233.853.227, máy lẻ 123.

Email: [email protected]

Nguồn bài viết được AZThuoc tổng hợp và biên soạn lại từ các sở y tế tỉnh thành chúng tôi chúng tôi nguồn bộ y tế chúng tôi

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm y tế

Nội dung của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về [Review] Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 – Thường Tín, Hà Nội và không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc phòng khám, bệnh viện gần nhất để được tư vấn. Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm y tế nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bệnh Viện 74 Trung Ương trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!