Đề Xuất 3/2023 # Danh Sách Đăng Ký Người Hành Nghề Tại Bẹnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Hải Phòng # Top 9 Like | Growcaohonthongminhhon.com

Đề Xuất 3/2023 # Danh Sách Đăng Ký Người Hành Nghề Tại Bẹnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Hải Phòng # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Sách Đăng Ký Người Hành Nghề Tại Bẹnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Hải Phòng mới nhất trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủ

Tin tức – Sự kiện

DS hành nghề khám chữa bệnh

Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bẹnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng

2. Địa chỉ : Số 568 Trần Tất Văn – phường Tràng Minh – quận Kiến An – Hải Phòng

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại bệnh viện

Ghi chú

1

2

5

4

5

6

7

1. Ban giám đốc:

1

Mạc Huy Tuấn

003466/HP-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

Bác sĩ CK II – Giám đốc Bệnh viện

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

1271/QĐ-SYT

KB,CB Nội khoa

2

Dương Văn Hà

000615/HP-CCHN

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CK II – Phó  giám đốc bệnh viện

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

2. Khoa A:

3

Nguyễn Huy Điện

003941/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

PGs Ts – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

4

Nguyễn Thị Thanh Lan

010556/HP-CCHN

KB, CB CK Nội

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

5

Nguyễn Thị Thơ

003943/HP-CCHN

KB, CB CK Nội

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

6

Phạm Đức Tứ

005359/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

7

Lê Quang Cường

006347/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

8

Hoàng Thị Thương

009040/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

9

Đặng Thị Song

003917/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

10

Nguyễn Thị Hiền

003919/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

003828/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

12

Nguyễn Thị Chung

003464/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

13

Văn Thị Loan

006355/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

14

Lê Thị Vân

003944/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

15

Nguyễn Thị Yến

009038/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

16

Bùi Duy Khang

000994/HP-CCHN

Dịch vụ y tế

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

17

Phan Thị Thanh Thúy

009204/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

18

Nguyễn Thị Trâm

009214/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

19

Bùi Thị Chang

009211/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

20

Nguyễn Thúy An

009732/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

3. Khoa B:

21

Phan Xuân Trường

000216/HP-CCHN

KB, CB Nội tổng hợp

Bác sĩ CK II – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

22

Nguyễn Đức Thọ

0026168/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội hô hấp

Thạc sĩ – Phó trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

23

Đặng Thị Huệ

005679/HP-CCHN

KB, CB nội khoa 

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

24

Nguyễn Thị Trang

009780/HP-CCHN

KB, CB nội khoa 

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

25

Phạm Đức Luân

010557/HP-CCHN

KB, CB nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

26

Nguyễn Thanh Hải

006351/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

27

Phạm Trung Hà

009027/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

28

Bùi Quang Dũng

009041/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

29

Đặng Thị Bính

003914/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

30

Đỗ Thị Trang

005674/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

31

Hoàng Thị Thu Thủy

003832/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

32

Nguyễn Thị Hường

005340/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

33

Phạm Thị Mai

009026/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

34

Cù Thị Thảo

009036/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

35

Vũ Thị Mai

006345/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

36

Vũ Thị Hường

003468/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

37

Phạm Thị Xuyến

009210/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

38

Hoàng Gia Phong

009789/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

4. Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc:

39

Đàm Quang Sơn

006714/HP-CCHN

KB, CB nội khoa 

Bác sĩ CK II – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

40

Phạm Trung Kiên

005339/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK I – Phó trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

41

Nguyễn Tuấn Anh

001478/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

42

Đoàn Thị Thoa

010555/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

43

Dương Anh Tuấn

000114/HP-CCHN

KB,CB Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

44

Vũ Thị Hoa

005353/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

45

Phạm Thành Thái

005872/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

46

Nguyễn Hữu Bằng

003934/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

47

Vũ Đức Thành

009042/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

48

Đặng Thị Trang

005356/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

49

Trịnh Thị Hiền

005356/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

50

Phạm Thị Ngọc Thúy

003462/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

51

Nguyễn Thị Hồng Thắm

003935/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

52

Nguyễn Thị Liên

005668/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

53

Nguyễn Kim Dung

009024/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

54

Vũ Thị Kim Oanh

009203/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

55

Trần Tuấn Anh

009205/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

56

Trần Thị Thanh Hòa

009723/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

57

Lưu Thị Tươi

009733/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

5. Khoa Đ:

58

Phạm Thị Tuyết

001755/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa hệ nội

Bác sĩ CKI – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

59

Vũ Văn Thục

003929/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

60

Đào Thanh Nhuần

003827/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

61

Nguyễn Thị Huyền

003829/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

62

Lương Thị Thoa

009023/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

63

Phạm Thị Vân Nhị

009044/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

64

Ngô Thu Hà

005343/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

65

Phạm Văn Sỹ

009793/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

66

Vũ Thị Hương

009776/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

6. Khoa E:

67

Vũ Ngọc Trường

003946/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK II – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

68

Bùi Thị Tuyền

010349/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

69

Vũ Thị Huệ

003940/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

70

Phạm Như Hòa

003934/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

71

Phạm Đức Mạnh

009028/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

72

Phạm Thị Dung

007184/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

73

Nguyễn Thanh Tâm

009033/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

74

Nguyễn Thị Lan Phương

005685/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

75

Trần Thị Khánh Ly

009025/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

76

Phạm Thị Huệ Thu

009034/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

77

Vũ Thị Huyền

000244/HP-CCHN

Dịch vụ y tế

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

78

Nguyễn Thị Nghĩa

003938/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

79

Đinh Kim Anh

009207/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

80

Nguyễn Thị Khánh Ninh

003932/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

81

Phạm Viết Linh

009394/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

82

Nguyễn Thị Mai

009030/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

83

Nguyễn Thị Hương

001629/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

7. Khoa F:

84

Phạm Ngọc Vượng

005684/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK II

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

85

Đinh Thị Tâm

005336/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ CK I – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

86

Bùi Hải Hà

009681/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

87

Phạm Đức Khanh

006354/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

88

Nguyễn Thị Mai Thơ

005682/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

89

Hà Công Hoan

005690/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

90

Phạm Văn Hùng

005350/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

91

Nguyễn Viết Huy

005352/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

92

Phạm Thị Minh Tâm

006349/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

93

Phạm Thị Lan Phương

005683/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

94

Nguyễn Thị Mai

005691/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

95

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

006353/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

96

Phạm Thị Hảo

005351/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

97

Đỗ Thị Ngọc

005686/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

98

Đỗ Thị Chuyên

009147/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

99

Hoàng Đình Hùng

009206/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

100

Ngô Thành Công

009276/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

101

Vũ Thị Hồng Nhung

009279/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

102

Dương Văn Thắng

001639/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

103

Phạm Văn Giáp

009731/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

104

Phạm Thị Huệ

009390/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

105

Bùi Thị Hường

003939/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

106

Nguyễn Đức Trọng

009765/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

8. Khoa Điều trị theo yêu cầu:

107

Lê Đức Nguyên

003945/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK II – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

108

Phùng Thị Huyền

003460/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa nội

Bác sĩ CK I – Phó trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

109

Bùi Thị Hòa

003918/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

110

Trần Thị Thanh Loan

005681/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

111

Đinh Thị Thoa

005357/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

112

Lương Thị Thanh Bình

003833/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

113

Vũ Thị Phương

005671/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

114

Nguyễn Thị Hương

009069/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

115

Nguyễn Thị Mai Hương

003927/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

116

Bùi Thị Minh Trang

005345/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

117

Phạm Thị Hương Thảo

005335/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

118

Nguyễn Thị Nguyệt

005675/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

119

Phạm Văn Trường

009203/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

120

Lý Ngọc Mai

009213/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

9. Khoa khám bệnh:

121

Nguyễn Thị Vân

005360/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK I – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

122

Nguyễn Thị Thủy

005355/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

123

Nguyễn Thị Hà Quế

005370/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK II

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

124

Phùng Thị Thu Ngân

005333/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

125

Phạm Thị Hoàn

009043/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

126

Hoàng Thị Dung

009043/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

127

Vũ Thị Thùy Dương

009208/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

10. Khoa khám bệnh 33 Lê Đại hành:

128

Dương Thị Thu Huyền

004558/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK I – Trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

129

Đào Thị Thanh Phương

004559/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK I – Phó trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

130

Nguyễn Thị Mai

005419/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK I

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

131

Trần Thị Thu Hằng

005687/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

132

Nguyễn Thị Huệ

005666/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

133

Bùi Thị Hợp

005688/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

134

Tô Thị Huyền

005663/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

135

Bùi Thị Hường

006350/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

136

Phạm Thị Thu Thủy

006342/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

137

Đào Thị Tuyết Mai

005678/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

138

Vũ Thị Huyền Trang

005856/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

139

Hoàng Thị Kiều Miên

009039/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

140

Nguyễn Văn Biên

009212/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

141

Hoàng Thị Bích Thủy

005665/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

142

Phùng Thị Phương

005667/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

143

Lê Thị Diệu

006346/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

144

Bùi Thị Yến Phương

009277/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

11. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

145

Nguyễn Thị Phức

005852/HP-CCHN

KB, CB chuyên khoa Nội

Bác sĩ CK II – Trưởng phòng K HTH

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

146

Nguyễn Thị Bích Phượng

003928/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

147

Nguyễn Thị Quyên

005334/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

148

Nguyễn Hương Giang

009035/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

149

Đỗ Thị Biển

005672/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

12. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

150

 Nguyễn Văn Bình

003461/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng – Trưởng khoa KSNK

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

151

Bùi Đức Phong

005349/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng – Phó trưởng khoa KSNK

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

152

Bùi Thị Vi

005338/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

153

Hồ Thị Thanh Thủy

009660/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

154

Đỗ Thị Thu Trang

000891/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

13. Phòng Chỉ đạo tuyến:

155

Đặng Hùng Cường

006137/HP-CCHN

KB, CB Nội khoa

Bác sĩ CK II – Trưởng phòng CĐT

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

156

Bùi Tiến Viễn

002228/HP-CCHN

KB, CB Nội tổng hợp

Bác sĩ CK II – Phó trưởng phòng CĐT

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

157

Nguyễn Thị Thủy

003930/HP-CCHN

KB, Cb chuyên khoa nội

Bác sĩ

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

158

Phạm Thị Vân

003916/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

159

Vũ Văn Tiến

009392/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

160

Vũ Xuân Hùng

005680/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

14. Phòng Điều dưỡng:

161

Trần Thị Thanh Thủy

003467/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng – Phó trưởng phòng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

162

Phạm Thị Hà Phương

003915/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

163

Lương Thị Trang

003931/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005 ngạch Điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

15. Khoa Xét nghiệm:

164

Phạm Văn Quang

005344/HP-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm – Cử nhân sinh học

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

165

Nguyễn Thị Hòe

005669/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

166

Phạm Thị Doan

003473/HP-CCHN

Thực hiện KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

167

Trần Thị Thu Hường

005670/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

168

Khổng Thị Loan

005873/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

169

Nguyễn Thị Thu

002690/HP-CCHN

Thực hiện chuyên môn KT XN

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

170

Bùi Lan Hương

009220/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

171

Nguyễn Kiên Trung

003926/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

172

Đoàn Quang Cường

005871/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

173

Trần Trung Kiên

003465/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

174

Phạm Thị Hằng

007186/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

175

Nguyễn Thị Ngọc Bích

005689/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

176

Đồng Thu Hường

009317/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

177

Mạc Văn Bắc

009381/HP-CCHN

Theo TT26/2015 ngạch điều dưỡng

Điều dưỡng

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

178

Phạm Quang Thành

009798/HP-CCHN

KTV xét nghiệm

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

16. Khoa Chẩn đoán hình ảnh:

179

Nguyễn Bình Giang

009255/HP-CCHN

Chuyên khoa CĐHA

Bác sĩ đa khoa/ chuyên khoa đinh hướng CĐHA – Phó trưởng khoa

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

180

Phạm Ngọc Thanh

007181/HP-CCHN

Chuyên khoa CĐHA

Bác sĩ CK I

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

181

Nguyễn Văn Ninh

005875/HP-CCHN

KTV hình ảnh y học

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

182

Bùi Văn Chiến

005904/HP-CCHN

KTV chụp Xquang

Kĩ thuật viên chụp X quang

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

183

Nguyễn Bá Cường

005878/HP-CCHN

KTV chụp Xquang

Kĩ thuật viên chụp X quang

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

184

Trần Văn Tường

009063/HP-CCHN

KTV chẩn đoán hình ảnh

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

185

Đoàn Đức Hiển

010098/HP-CCHN

KTV chẩn đoán hình ảnh

Kĩ thuật viên

Toàn thời gian ( từ 7h30 đến 16h30 và trực theo lịch)

* Tổng số: 185

1. Bác sỹ: 34

2. Điều dưỡng: 132

3. Kĩ thuật viên: 19

Hải Phòng, ngày      tháng     năm  

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG  PHÊ DUYỆT

GIÁM ĐỐC

Tin khác

DS người đăng ký hành nghề khám chữa bệnh TTYT Đồ Sơn (bổ sung)

(10972 Lượt xem )

DS người đăng ký hành nghề khám chữa bệnh TTYT Vĩnh Bảo (bổ sung)

(10899 Lượt xem )

DS người đăng ký hành nghề khám chữa bệnh BV Đại học Y (bổ sung)

(10866 Lượt xem )

DS người đăng ký hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Đông Quy (Tăng, Giảm)

(10738 Lượt xem )

DS người đăng ký hành nghề khám chữa bệnh BV Đa khoa quốc tế Hải Phòng Vĩnh Bảo (bổ sung)

(10692 Lượt xem )

1

 2 3 4 5  … 

Danh Sách Bệnh Viện Và Phòng Khám Tại Ecopark

Với khu đô thị rộng tới 500ha với hơn 20 nghìn cư dân và còn tiếp tục tăng lên trong tương lai khi các dự án sắp ra mắt, Ecopark sẵn sàng các cơ sở y tế bệnh viện phòng khám để phục vụ cho sức khỏe cư dân.

Chúng tôi xin giới thiệu danh sách các bệnh viện tại Ecopark cùng phòng khám, quầy thuốc.

Bệnh viên trường Đại học Y Khoa Tokyo (sắp đi vào hoạt động 2021)

Đã khởi công xây dựng từ tháng 8/2020 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động Q2/2021, bệnh viện trường Đại học Y Khoa Tokyo có quy mô 150 giường nội trú với tổng dầu tư 20 triệu đô la.

Bệnh viên Đại học Y Khoa Tokyo nằm trong khuôn viên của Trường đại học Y Khoa Tokyo (Tokyo Health University) với 100% vốn đầu tư Nhật Bản, sẽ mang tới cho cư dân Ecopark tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Nhật Bản.

Bệnh viện mắt Alina

Bệnh viện mắt Alina nằm trong tổ chức Alina Vision toàn cầu có trụ sở tại Singapore, địa chỉ tại 10-11-12 Mimosa Thảo Nguyên Ecopark. Alina đến Việt Nam với mong muốn mang dịch vụ chăm sóc mắt theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho mọi người dân.

Phòng khám EcoClinic

Phòng khám lâu đời nhất tại Ecopark, đã hoạt động từ khi khu đô thị mới đón những cư dân đầu tiên. Với 8 chuyên khoa, phòng khám EcoClinic đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản của cư dân Ecopark.

Danh sách các phòng khám y tế khác trong Ecopark

Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ DR.ECO 093.525.8886 113 Thủy Nguyên Cung cấp dịch vụ tiêm chủng trẻ em và người lớn

Phòng khám chuyên khoa nhi NHI-Care   151 Thủy Nguyên  

Phòng khám Y học cổ truyền 0976365518 Marina 26  

Phòng Khám Đông Y Long Hải Đường 0936.485.458/0914.192.450 Westbay B-2215  

Bác sỹ Nguyệt Anh 0972.426.784 C79 Phố Trúc mặt trước

Khoa nội & khoa nhi

Gigaz Ánh Nguyệt 0979.206.638 A12 Phố Trúc

Chăm sóc sức khỏe

Bác sỹ Lan 0982755471 WestBay B-412A

khám Nhi và nội khoa (BV Tim HN)

Phòng khám chuyên khoa Thần kinh – Cột sống – Cơ xương khớp 0938989236 Westbay B – 2914

Bác sỹ chuyên khoa cấp 1, chuyên bệnh thần kinh cơ xương khớp. Xử lý tất cả các cấp cứu cơ bản 24/7.

Phòng khám răng nha khoa tại Ecopark

Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin

Phòng khám răng Rừng Cọ 0988024685/0967275669 Tòa E1 Rừng Cọ  

Nha khoa Eco Smile 0987882838 150 dãy C Thuỷ Nguyên  

Nha khoa Charis Luxury 0852 650 888 Số 1 Marina Thủy Nguyên  

Nha khoa Asoka 094 914 86 86 Aquabay  

Nha khoa Sunny 0384 757 127 170 Mimosa Thảo Nguyên  

HK Eco Dental 0582 822 468 201 Park River  

Danh sách các quầy thuốc

Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin

Quầy thuốc mat sau toa A2   Mặt sau tòa A2 – Rừng Cọ  

Quầy thuốc tai Phòng khám đa khoa Ecoclinic 0911.888.115 Tòa B Rừng Cọ  

Quầy thuốc Tâm Đức 1 0978.606.227 Tòa D3 Rừng Cọ  

Quầy thuốc Tâm Đức 2 0978606227 Mặt Sau tòa B Westbay  

Quầy Thuốc Đức Minh 0976297377 Mặt sau tòa C Westbay  

Quầy thuốc Tâm Đức 3 0978606227 S01 Tầng 1 tòa Sky2  

Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi

Thông tin:Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hưng Yên là Bệnh viện chuyên khoa hạng II , hiện có quy mô 150 giường bệnh. Bệnh viện hoạt động với cơ cấu 12 khoa, phòng. Năm 2015, bệnh viện đã khám chữa cho cho 5.511 lượt bệnh nhân. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trung bình đạt 116,12% kế hoạch năm, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Nội soi phế quản phổi, chụp Xquang …100% người bệnh điều trị nội trú hài lòng với công tác khám, điều trị tại bệnh viện.

 BV có đội ngũ bác sỹ với trình độ chuyên sâu, tâm huyết với nghề và có kinh nghiệm.

Khoa Khám bệnh củ BV đã kịp thời đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhiều người với trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ. Tại đây thực hiện khám và điều trị bệnh một cách toàn diện, hiện đại ngang tầm với khu vực và trên thế giới

Nhiệm vụ của khoa là khám và điều trị bệnh cho mọi đối tượng có nhu cầu BHYT đúng tuyến, vượt tuyến, tự nguyện. Khám bệnh, thực hiện điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Khám sức khỏe định kì, theo dõi bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách.

Với kinh nghiệm đi khám tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Hưng Yên, được biết nhiệm vụ của khoa là Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân lao ngoài phổi, lao ngoài phổi / HIV với quy mô có 90 giường bệnh. Là nơi thực tập của trường Đại học Y Hà nội, của trung tâm đào tạo thuộc Bệnh viện. Khoa còn giảng dạy lâm sàng cho nhiều điều dưỡng, sinh viên sau đại học. Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, công tác chỉ đạo tuyến.

Chuyên khoa khám phổi tại Bệnh viện phổi bao gồm những bệnh lý như: Cắt hạch lao, khám chữa lao, nội soi/ chọc hút phế quản, phẫu thuật nội soi/ cắt u khí phế quản, chẩn đoán bệnh ung thư phổi, chẩn đoán bệnh ung thư màng phổi, chẩn đoán bệnh các khối u trung thất ác tính, kỹ thuật sinh thiết mù bằng kim Trocut, kỹ thuật sinh thiết có hướng dẫn của siêu âm bằng kim Trocut, kỹ thuật sinh thiết màng phổi mù bằng kim Cop, chọc hút lấy dịch màng phổi.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Máy nội soi, máy chụp X- quang, máy chụp cắt lớp, giường phẫu thuật xương khớp.

Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Hưng Yên

* Lưu ý:  Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin Bệnh viện lao và bệnh phổi Hưng Yên hiện có thể đã thay đổi!   Để liên hệ với Bệnh viện lao và bệnh phổi Hưng Yên ở Thành phố Hưng yên, Hưng Yên, quý khách vui lòng đến trực tiếp địa chỉ Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên.   Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Phạm Hồng Quang tại địa chỉ – để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Sách Đăng Ký Người Hành Nghề Tại Bẹnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Hải Phòng trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!