Đề Xuất 6/2022 # Dự Báo Thời Tiết Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh Mới Nhất # Top Like

Xem 75,636

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh mới nhất ngày 26/06/2022 trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 75,636 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mây rải rác 27°C 89% 5.22 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 29°C 84% 7.272 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 70% 7.488 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 10.26 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 78% 11.016 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 8.712 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 8.208 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 88% 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.852 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 2.24 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 0.98 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây rải rác 27°C / 30°C 82% 0.29 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 32°C / 37°C 63% 1.5 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 53% 2.53 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 63% 0.91 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 1.92 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 79% 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.44 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.02 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.22 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 92% 2.916 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 30°C 66% 5.508 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 70% 6.336 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mưa 30°C 75% 5.112 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 7.416 km/giờ
15:00 - 26/06 Ít mưa 24°C 95% 6.408 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 95% 3.096 km/giờ
21:00 - 26/06 Ít mây 23°C 96% 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.332 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 12:06 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.88 km/giờ
04:00 - 27/06 Ít mây 25°C / 26°C 91% 0.73 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây rải rác 26°C / 26°C 87% 0.67 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 1.49 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 58% 1.93 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 73% 1.84 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 1.51 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:06 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 29°C 89% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 84% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 83% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 81% 3.1 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.66 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.9 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 10:01 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 86% 1.872 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 64% 7.668 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 65% 10.44 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 66% 11.052 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 6.372 km/giờ
15:00 - 26/06 Ít mưa 25°C 92% 3.996 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 1.368 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 92% 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 12:06 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 0.38 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 1.1 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 0.96 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 1.65 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 61% 2.94 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 70% 2.45 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.73 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:06 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 4.08 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.3 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 3.28 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.45 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.6 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.22 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 3.64 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.36 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 12:06 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 27°C 88% 6.444 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 29°C 71% 8.316 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 67% 7.092 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 6.588 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mưa 27°C 79% 9.972 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 88% 10.008 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.64 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 92% 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.008 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.38 km/giờ
04:00 - 27/06 Ít mây 25°C / 26°C 90% 1.09 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây rải rác 27°C / 27°C 86% 0.27 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 1.73 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 56% 2.26 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 1.76 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 34°C 71% 1.3 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 79% 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.2 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 81% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.49 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.94 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.9 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 2.72 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.41 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mây rải rác 24°C 95% 4.824 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 29°C 69% 7.056 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 30°C 66% 7.056 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 71% 7.524 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 4.572 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 94% 3.996 km/giờ
18:00 - 26/06 Ít mưa 23°C 97% 4.896 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 23°C 98% 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.644 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 1.19 km/giờ
04:00 - 27/06 Mây cụm 23°C / 24°C 98% 1.11 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây rải rác 24°C / 25°C 96% 1.09 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây rải rác 30°C / 34°C 69% 1.74 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 83% 1.56 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 80% 1.18 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.56 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 94% 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 24°C / 30°C 82% 1.04 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa vừa 24°C / 30°C 77% 1.02 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 87% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 65% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 71% 1.55 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 80% 1.43 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 79% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.25 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 80% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 65% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 81% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 79% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 24°C / 30°C 78% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 86% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 73% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.57 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 78% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 96% 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 87% 7.488 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 30°C 68% 8.928 km/giờ
06:00 - 26/06 Trời âm u 31°C 64% 8.46 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 4.392 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 76% 9.288 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 82% 9.756 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 88% 8.532 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 89% 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.876 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 87% 2.43 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 1.92 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây cụm 27°C / 27°C 86% 2.27 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 36°C 66% 2.67 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 55% 2.55 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 37°C 61% 2.62 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 69% 2 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 28°C / 32°C 76% 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 1.37 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.38 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.88 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 3.04 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 80% 1.7 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 25°C 100% 5.004 km/giờ
03:00 - 26/06 Ít mây 29°C 84% 7.812 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 64% 11.016 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 76% 10.872 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 7.668 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 89% 7.344 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.912 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 93% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.91 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 2.19 km/giờ
07:00 - 27/06 Ít mây 26°C / 26°C 87% 2.15 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 36°C 64% 2.48 km/giờ
13:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 34°C / 38°C 51% 2.83 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 4.65 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 3.4 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 89% 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.9 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 56% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.26 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 78% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.86 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.26 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.19 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Ít mây 27°C / 27°C 86% 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 85% 5.148 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 31°C 61% 7.02 km/giờ
06:00 - 26/06 Trời âm u 32°C 57% 8.46 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 65% 9.504 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 9.828 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 89% 8.856 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 91% 7.92 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 93% 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.828 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.048 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 91% 2.2 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.68 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.32 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 36°C 63% 2.32 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 52% 2.65 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 37°C 57% 2.31 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 76% 3.17 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 82% 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.82 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.71 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.22 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.37 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 26°C / 27°C 89% 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 87% 3.636 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 62% 7.056 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 59% 8.496 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 68% 7.848 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 8.388 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 90% 7.812 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 93% 6.912 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 7.848 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.6 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.95 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.87 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 64% 1.68 km/giờ
13:00 - 27/06 Mây thưa 34°C / 38°C 50% 2.27 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 1.43 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 2.27 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây rải rác 26°C / 26°C 88% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.95 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.28 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.84 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.36 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.64 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.48 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.3 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.81 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.3 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.05 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 87% 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 84% 2.232 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 32°C 58% 5.508 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 58% 5.256 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 6.156 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 6.3 km/giờ
15:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 93% 5.868 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 94% 5.544 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 96% 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.368 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 95% 1.47 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.61 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 0.73 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 1.44 km/giờ
13:00 - 27/06 Mây thưa 34°C / 38°C 50% 2.13 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 1.42 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.98 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây thưa 26°C / 27°C 90% 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.32 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.5 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.01 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.72 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.09 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.6 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.43 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.65 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 86% 4.356 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 29°C 65% 7.488 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 62% 7.38 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 8.856 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 8.928 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 90% 8.244 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 92% 7.38 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 93% 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.164 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 2.05 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 2.02 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.85 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 36°C 64% 2.34 km/giờ
13:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 34°C / 38°C 51% 2.62 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 64% 3.41 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 3.67 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 87% 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.85 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.44 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.52 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.18 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 78% 3.62 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.65 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.09 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.31 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 27°C / 27°C 87% 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 84% 3.06 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 31°C 62% 7.02 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 59% 8.748 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 71% 9.9 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 7.416 km/giờ
15:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 88% 6.408 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 91% 6.732 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.716 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Ít mây 25°C / 26°C 91% 1.83 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.31 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.23 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 64% 1.77 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 53% 2.17 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 75% 2.62 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.5 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 90% 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.02 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.02 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.52 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 31°C 65% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 62% 3.57 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.57 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.86 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.88 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 3.86 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.59 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.69 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.69 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.08 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.68 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 4.28 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.28 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.25 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 28°C / 28°C 84% 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 84% 6.48 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 31°C 64% 9.216 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 61% 10.332 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 63% 14.724 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 81% 12.06 km/giờ
15:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 86% 10.584 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 90% 9.54 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 92% 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 12.06 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.072 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.44 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 2.5 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.19 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 37°C 68% 2.85 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 56% 3.31 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 65% 4.48 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.94 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 86% 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 58% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.36 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.14 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.24 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Ít mây 26°C / 27°C 88% 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 6.768 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 31°C 65% 9.324 km/giờ
06:00 - 26/06 Ít mưa 31°C 63% 12.6 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 62% 17.064 km/giờ
12:00 - 26/06 Mây rải rác 27°C 78% 10.476 km/giờ
15:00 - 26/06 Mây rải rác 27°C 83% 9.288 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 85% 8.676 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 86% 8.496 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 17.064 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.496 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.44 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 91% 2.57 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.37 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 68% 2.91 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 60% 3.52 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 65% 4.82 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.56 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 85% 3.5 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.5 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.23 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.15 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 75% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.7 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.48 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 27°C / 27°C 87% 2.95 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 6.768 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 31°C 65% 9.324 km/giờ
06:00 - 26/06 Ít mưa 31°C 63% 12.6 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 62% 17.064 km/giờ
12:00 - 26/06 Mây rải rác 27°C 78% 10.476 km/giờ
15:00 - 26/06 Mây rải rác 27°C 83% 9.288 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 85% 8.676 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 86% 8.496 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 17.064 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.496 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Ít mây 27°C / 30°C 82% 3.27 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 84% 3.09 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 3.14 km/giờ
10:00 - 27/06 Ít mây 30°C / 35°C 69% 3.25 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 5.33 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 70% 6.14 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 4.53 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 28°C / 31°C 80% 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.14 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.23 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.86 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.24 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 3.31 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 56% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.86 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 3.61 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 78% 4.02 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.43 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.53 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.58 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.75 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.5 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.26 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 27°C / 27°C 86% 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 11:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 25°C 100% 5.004 km/giờ
03:00 - 26/06 Ít mây 29°C 84% 7.812 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 64% 11.016 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 76% 10.872 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 7.668 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 89% 7.344 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.912 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 93% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.91 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 2.19 km/giờ
07:00 - 27/06 Ít mây 26°C / 26°C 87% 2.15 km/giờ
10:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 31°C / 36°C 64% 2.48 km/giờ
13:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 34°C / 38°C 51% 2.83 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 4.65 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 3.4 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 89% 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.9 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 56% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.26 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 78% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.86 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.26 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.19 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Ít mây 27°C / 27°C 86% 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 10:02 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 27°C 83% 3.96 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 61% 9.036 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 32°C 58% 13.716 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 62% 13.572 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 79% 8.1 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 7.884 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 7.812 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 26°C 89% 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 13.716 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 13.572 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.876 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.17 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 89% 1.91 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây cụm 27°C / 30°C 84% 1.84 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây cụm 31°C / 36°C 64% 2.44 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 53% 2.99 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 37°C 57% 2.55 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 2.32 km/giờ
22:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 27°C / 30°C 83% 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.27 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 5.27 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 31°C 65% 2.8 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 59% 4.1 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.1 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.85 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.01 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.49 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 79% 3.94 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.17 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.47 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.47 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.35 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.02 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.24 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.69 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 4.19 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.62 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 5.45 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây cụm 28°C / 28°C 84% 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 12:07 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 79% 6.732 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 67% 13.068 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 30°C 66% 18.036 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 68% 18.288 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 75% 12.132 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 78% 12.276 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời âm u 27°C 82% 10.188 km/giờ
21:00 - 26/06 Nhiều mây 27°C 83% 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 18.036 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 18.288 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.756 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 83% 2.63 km/giờ
04:00 - 27/06 Mây rải rác 27°C / 30°C 84% 2.57 km/giờ
07:00 - 27/06 Ít mây 28°C / 32°C 80% 2.81 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 35°C 67% 2.75 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 36°C 61% 3.13 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.68 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 74% 3.67 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây thưa 28°C / 31°C 81% 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 70% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 5.6 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.74 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 3.45 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 30°C 68% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 62% 4.57 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.57 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.24 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.25 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.71 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 3.75 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 3.87 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.67 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 3.59 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 70% 4.41 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 5.4 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 5.9 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Nhiều mây 28°C / 29°C 82% 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 86% 4.896 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 65% 8.064 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 62% 11.7 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mưa 31°C 63% 9.936 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 82% 7.38 km/giờ
15:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 86% 5.544 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 88% 5.4 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 11.7 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.796 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây rải rác 26°C / 27°C 88% 1.5 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.61 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây cụm 27°C / 30°C 85% 1.18 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây cụm 32°C / 37°C 61% 1.83 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 57% 3.14 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 63% 3.55 km/giờ
19:00 - 27/06 Mây cụm 27°C / 30°C 82% 2.42 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây rải rác 26°C / 26°C 85% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:03 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 2.76 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 4.01 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 5.14 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 5.71 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 3.85 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Bầu trời quang đãng 29°C / 30°C 68% 3.28 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 63% 4.56 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.56 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.55 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 4.46 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.99 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 4.74 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 4.05 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 4.93 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 4.46 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 3.35 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 3.56 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 71% 4.3 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 5.74 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 5.71 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Nhiều mây 29°C / 29°C 81% 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 25/6: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 22/06: miền bắc có mưa dông kèm theo tố lốc, gió giật mạnh | antv

Dự báo thời tiết ngày 24/6: miền bắc nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 24/06: miền bắc tiếp tục có mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 24/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 22/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 23/06: miền bắc bước vào đợt mưa dông, cảnh báo có lốc sét | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 22/6: miền bắc mưa dông quay trở lại từ đêm nay | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 21/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 24/6.thời tiết tối nay:miền bắc đón nắng nóng diện rộng,miền nam mưa

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Miền nam mưa giông, nắng nóng quay lại bắc và trung bộ | dự báo thời tiết ngày 25/6

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 19/06: miền bắc nắng nóng lan rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 26/05/2022 | miền bắc còn mưa to? | vtc16

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 20/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 22/2/2022: miền bắc vẫn rét đậm rét hại, miền nam nắng "bể đầu" | vtc now

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 27/05/2022 | mưa lớn ở miền bắc trở lại? | vtc16

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 22/05/2022 | miền bắc mưa lớn, lốc sét, gió giật | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 21/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 25/6: miền trung nắng nóng gay gắt trên diện rộng | antv

Miền bắc thời tiết dịu mát cả ngày, nhiều nơi có mưa | vtc now

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 19/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 14/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh vào chiều tối | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết 09/03/2022 | miền bắc đêm và sáng trời rét, miền nam nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 20/06/2022 | nắng nóng gay gắt, bắc bộ có nơi 37 độ | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 21/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông | antv

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Tin tức lũ lụt trung quốc mới nhất 22/6 lũ khủng khiếp trên 100 con sông, hàng triệu người điêu đứng

Dự báo thời tiết 15-4: miền bắc trời chuyển lạnh, miền nam mưa chiều tối

Bản tin sáng ngày 24-6-2022 | tin tức thời sự mới nhất hôm nay

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 15/06/2022 | miền bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 21/6: miền bắc ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông | antv

🔴[trực tiếp] thời sự 19h hôm nay 24/6 | dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai | tin covid 19 mới nhất

Dự báo thời tiết 28-3: vài ngày nữa, miền nam sẽ bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất

Thời tiết hôm nay 25/06/2022:bắc bộ nắng nóng diện rộng, tiết trời oi bức| vtc14

Thời tiết ngày 05/3/2022: bắc bộ nồm ẩm, miền nam nắng ráo | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Tại Tây Ninh
 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Các Loại Ung Thư Máu Thường Gặp
 • Tổng Quan Kiến Thức Cần Biết Về Ung Thư Máu
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Ung Thư Dạ Dày Giai Đoạn Đầu
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Tây Ninh 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Khánh Vĩnh Khánh Hòa
 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Khánh Hòa
 • Thời Tiết Hòa Bình Hôm Qua
 • Thời Tiết Hòa Bình Tân Lạc
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tây Ninh Bây Giờ
 • Thời Tiết Tây Ninh Hàng Giờ
 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Thời Tiết Tỉnh Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Ở Tây Ninh Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Tây Ninh Tân Châu
 • Thời Tiết Gò Dầu Hạ Tây Ninh
 • Dự Báo Thời Tiết Mưa Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Suối Ngô Tân Châu Tây Ninh trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×