Cơ Cấu Bệnh Tật Và Tình Hình Sử Dụng Thuốc Tại Phòng Khám Đa Khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Năm 2014

--- Bài mới hơn ---

 • Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn An Phúc
 • Sở Y Tế Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Khám Chữa Bệnh Của Phòng Khám Đa Khoa Hợp Nhân Năm 2022
 • Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa Ở Bình Dương
 • Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa Ở Hồ Chí Minh (Tphcm
 • Phòng Khám Đa Khoa Olympus Gia Mỹ Ở Hồ Chí Minh (Tphcm
 • Luận văn Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014. “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước”. Đảm bảo cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân . Điều đó đặt ra thách thức cho mỗi cơ sở y tế nói riêng và ngành y tế nói chung.

  Hiện nay ở một số đô thị lớn hoạt động của phòng khám công và tư nhân diễn ra rất mạnh mẽ, giúp cho người dân bước đầu tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại chênh lệch về tình trạng sức khoẻ, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng giàu nghèo, vùng dân tộc ít người, nhất là trong việc tiếp cận và sử dụng thuốc của người dân. Có địa phương thừa thuốc ở tuyến tỉnh nhưng lại thiếu thuốc ở tuyến xã do cơ chế phân phối thuốc xuống cơ sở còn chưa hợp lý. Một số yếu tố khác như các đặc điểm về phong tục, tập quán, giao thông khó khăn, mạng lưới y tế còn yếu, đặc biệt thiếu cán bộ dược, trình độ quản lý còn hạn chế.. cũng ảnh hưởng đến công tác cung ứng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý, làm giảm chất lượng dịch vụ y tế.

  Phòng khám đa khoa Nghĩa Tân trực thuộc Trung tâm y tế Cầu Giấy, Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động 5 năm nay. Phòng khám đã có những đóng góp quan trọng trong quản lý và chăm sóc sức khỏe của người dân tại khu vực, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào về mô hình cũng như thực trạng khám chữa bệnh của người dân đến khám tại phòng khám để có cơ sở, phân loại, đánh giá từ đó có đầu tư nguồn lực một cách phù hợp và hiệu quả.

  Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: ” Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014” với mục tiêu:

  1. Mô tả cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân năm 2014.

  2. Mô tả tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân năm 2014

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014

  CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

  1.1. Sức khỏe và bệnh tật 3

  1.1.1. Khái niệm về sức khỏe và bệnh tật 3

  1.1.2. Khái niệm về mô hình bệnh tật 3

  1.1.3. Các cách phân loại bệnh tật 3

  1.1.4. Mô hình bệnh tật trên thế giới và tại Việt Nam 5

  1.2. Tình hình tiếp cận, sử dụng thuốc trên thế giới và ở Việt Nam 6

  1.2.1. Vấn đề sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế 6

  1.2.2. Chương trình thuốc thiết yếu trên thế giới và ở Việt Nam 8

  1.2.3. Những loại thuốc thiết yếu sử dụng tại y tế cơ sở và phòng khám đa

  khoa khu vực 9

  1.3. Phòng khám đa khoa khu vực 10

  1.3.1. Hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam 10

  1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng khám đa khoa khu vực trong hệ

  thống y tế cơ sở 11

  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

  2.1. Đối tượng nghiên cứu 12

  2.2. Phương pháp nghiên cứu 12

  2.3. Sai số nghiên cứu và kỹ thuật khống chế sai số 14

  2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 14

  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15

  3.1. Thông tin chung về người dân đến khám chữa bệnh tại phòng khám đa

  khoa khu vực Nghĩa Tân 15

  3.2. Cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh 16

  3.3. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân … 23

  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 25

  4.1. Thông tin chung về người dân đến khám chữa bệnh tại phòng khám đa

  khoa khu vực Nghĩa Tân 25

  4.2. Cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa

  khu vực Nghĩa Tân 26

  4.2.1. Phân bố bệnh theo nhóm tuổi 26

  4.2.2. Phân bố 10 bệnh thường gặp 27

  4.2.3. Tình hình mắc bệnh/chứng bệnh của người dân 28

  4.2.4. Mô hình bệnh tật theo 3 nhóm bệnh cơ bản 29

  4.2.5. Tình hình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám 31

  4.2.6. Tình hình xử trí tại phòng khám 31

  4.3. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân 32

  4.4. Hạn chế của nghiên cứu 34

  KẾT LUẬN 35

  KHUYẾN NGHỊ 36

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BHYT : Bảo hiểm y tế

  CLS : Cận lâm sàng

  CSSKBĐ : Chăm sóc sức khỏe ban đầu

  ICD : International Classification of Disease Phân loại bệnh tật quốc tế

  ICPC : International Classification of Primary Care

  Phân loại bệnh tật quốc tế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu

  KCB : Khám chữa bệnh

  PKĐKKV : Phòng khám Đa khoa khu vực

  TTY : Thuốc thiết yếu

  WHO : World Health Organization Tổ chức y tế Thế giới

  Bảng 3.1. Phân bố độ tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu 15

  Bảng 3.2. Phân bố bệnh/chứng bệnh theo nhóm tuổi 16

  Bảng 3.3. Tình hình mắc bệnh/chứng bệnh của người dân 18

  Bảng 3.4. Phân bố nơi làm xét nghiệm cận lâm sàng 21

  Bảng 3.5. Phân bố các nhóm thuốc được sử dụng 24

  Biểu đồ 1.1. Mô hình chung tổ chức y tế Việt Nam 10

  Biểu đồ 3.1. Phân bố 10 bệnh/chứng bệnh thường gặp 17

  Biểu đồ 3.2. Phân bố số bệnh/chứng bệnh mắc theo giới 18

  Biểu đồ 3.3. Tình hình mắc bệnh theo 3 nhóm cơ bản 19

  Biểu đồ 3.4. Phân bố bệnh thường gặp trong nhóm không lây nhiễm 19

  Biểu đồ 3.5. Phân bố số lượng cận lâm sàng đã được chỉ định 20

  Biểu đồ 3.6. Phân bố các cận lâm sàng được chỉ định làm 21

  Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ các phương pháp xử trí 22

  Biểu đồ 3.8. Các bệnh lí chính chuyển tuyến 22

  Biểu đồ 3.9. Phân bố số lượng thuốc được kê trong 1 đơn thuốc 23

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Khám Đa Khoa Xã Nghĩa Tân Ở Nam Định
 • Phòng Khám Nam Khoa Hà Nội 52 Nguyễn Trãi Hà Nội
 • Review Chi Tiết Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi Ở Thanh Xuân Hà Nội
 • Tìm Hiểu Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội 52 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
 • #1 Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
 • Phòng Khám Nam Khoa Cầu Giấy Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Khám Nam Khoa Ở Củ Chi Đạt Chất Lượng Tốt Nhất
 • Địa Chỉ 5 Phòng Khám Nam Khoa Ở Củ Chi Tốt Nhất Dành Cho Cánh Mày Râu
 • Top 6 Phòng Khám Nam Khoa Ở Huyện Củ Chi Tốt Nhất
 • Đâu Là Địa Chỉ Phòng Khám Nam Khoa Ở Huyện Củ Chi Đáng Tin Cậy?
 • Những Phòng Khám Nam Khoa Củ Chi Chất Lượng Đầu Ngành
 • Hỏi: Em chào bác sĩ ạ. Thời gian gần đây em có một số biểu hiện bất thường ở bộ phận sinh dục, nhưng do công việc bận rộn với cả em cũng hơi ngại khi đi thăm khám về bệnh này. Vài hôm nay, tình trạng bất thường này có xu hướng nặng hơn nên em cũng cảm thấy rất lo lắng. Vì vậy, em muốn hỏi rằng có phòng khám nam khoa ở Cầu Giấy nào không ạ và phòng khám nào tốt để em có thể sắp xếp thời gian để thăm khám về tình trạng của mình ạ.

  Đầu tiên càm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Hiện nay trên địa bàn Quận Cầu giấy có rất nhiều phòng khám chuyên về nam khoa uy tín mà bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên, việc lựa chọn phòng khám để mình thăm khám và chữa trị thì bạn nên lựa chọn kĩ lưỡng để có kết quả chính xác nhất.

  Du nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh tăng lên mỗi ngày, nên rất nhiều phòng khám dã được mở ra, nhưng không phải phòng khám nào hoạt động cũng an toàn. Bên cạnh những phòng khám uy tín, được cấp phép hoạt động thì có rất nhiều phòng khám hoạt động chui không qua kiểm duyệt và cấp phép của bất cứ cơ quan nào. Chính vì vậy, khi lựa chọn thăm khám ở những phòng khám này kết quả sẽ không được đảm bảo về tính chính xác dẫn đến việc điều trị không đạt được hiệu quả, tình trạng bệnh không được chữa rứt điểm.

  Chính vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn những phòng khám nam khoa uy tín, hoạt động được cấp phép để đảm bảo an toàn và đạt độ chính xác về kết quả cao.

  Một trong các phòng khám đa khoa ở Cầu giấy Hà Nội chuyên khám bệnh nam khoa uy tín đó là Phòng khám nam khoa Thiện Hòa. Ở đây đang được rất nhiều người bệnh đánh giá cao về chất lượng khám chữa cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  Cũng qua tìm hiểu thì phòng khám Thiện Hòa là một trong những phòng khám đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Là phòng khám hoạt động theo mô hình hiện đại, tiên tiến, chất lượng dịch vụ đảm bảo, an toàn và uy tín.

  Chất lượng dịch vụ tại Phòng khám nam khoa Thiện Hòa tại Cầu Giấy Hà Nội

  Phòng khám nam khoa Thiện Hòa là một trong những phòng khám nam khoa tiên tiến hội tụ đày đủ các yếu tố về thăm khám và chữa các bệnh nam khoa, các bệnh lây nhiễm qua đừng tình dục. Chính vì vậy, bạn Huy Tuấn có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn cơ sở y tế này. Phòng khám Thiện Hòa là phòng khám đạt chuẩn bởi các yếu tố sau:

  – Đội ngũ bác sỹ chuyên môn cao

  Các y bác sĩ chuyên khoa kinh nghiệm, tay nghề cao từ các bệnh viện lớn tren cả nước. Khám chữa bệnh một cách triệt để, không có sự sót những triệu chứng bất thường và gây biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

  Phòng khám nam khoa Thiện Hòa đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống máy, trang thiết bị đại nhất từ những nơi có nền y học phát triển. Người bệnh có cơ hội được khám và chữa bệnh trực tiếp với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng chữa bệnh .

  – Quy trình khám chữa bệnh khoa học

  Phòng khám luôn khám chữa bệnh khoa học và rút ngắn thủ tục cho người bệnh. Phòng khám luôn hướng dẫn chi tiết người bệnh, nhiệt tình từ đội ngũ các y bác sỹ và được khám và chữa bệnh theo một quy trình chuẩn của Bộ Y tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Một Số Địa Chỉ Khám Nam Khoa Chất Lượng Tốt Và Uy Tín Tại Tp. Hcm
 • Đi Tìm Địa Chỉ Phòng Khám Nam Khoa Uy Tín Cho Người Việt
 • Phòng Khám Nam Khoa Gia Lai Ở Đâu?
 • Top 8 Phòng Khám Nam Khoa Ở Cần Thơ Uy Tín Và Hiệu Quả Nhất
 • Phòng Khám Nam Giới Ngoại Khoa Cà Mau Tốt Nhất
 • Phòng Khám Đa Khoa Y Cao Cầu Giấy Ở Hà Nội (Hn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Khám Trào Ngược Dạ Dày Ở Đâu, Bệnh Viện Nào Tốt Và Bác Sĩ Chữa Giỏi
 • Phòng Khám Đa Khoa Y Cao Thiện Đức Ở Hà Nội (Hn)
 • Phòng Khám Đa Khoa Y Cao Thiện Đức
 • Nha Khoa 24 Vũ Phạm Hàm (Quận Cầu Giấy) Hoạt Động Không Phép: Cơ Quan Chức Năng Có Làm Ngơ?
 • Bắc Giang: Phòng Khám Thuê Bác Sỹ, Giả Chữ Ký ‘nhân Bản’ Hồ Sơ Bhyt?
 • Thông tin chung

  Tên Phòng khám

  Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy

  • Loại hình: Phòng khám Đa khoa
  • GPHĐ: –
  • Ngày cấp: –
  • Nơi cấp: –
  • Chịu trách nhiệm chuyên môn:
  • Bảo hiểm: –
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Địa chỉ

  262 Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy Hà Nội.

  Khu vực: Phòng khám Đa khoa ở Quận Cầu Giấy, Phòng khám Đa khoa ở Hà Nội (HN).

  Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy Quận Cầu Giấy Hà Nội

  Xem bản đồ google map

  Chuyên khoa

  Đa khoa, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình, Siêu âm, Xét nghiêm

  Thông tin dịch vụ

  Thời gian làm việc

  Thứ Hai – Thứ Bảy: 7:30 – 17:00

  Chủ Nhật: 7:30 – 12:00

  Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

  Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

  Phòng khám Đa khoa Tư vấn khám và điều trị các vấn đề sức khỏe

  Cấp cứu, Sơ cứu

  Khám sức khỏe. Khám bảo hiểm

  Tư vấn khám chữa bệnh đối với các bệnh Nội khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Ngoại khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các vấn đề Sản phụ khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Nhi khoa

  Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm,kỹ thuật điện tim, điện não đồ, điện cơ, lưu huyết não, siêu âm, nội soi, Khám cho người nước ngoài… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác.

  Đang cập nhật:

  • Bảng giá khám bệnh Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy
  • Bảng giá dịch vụ Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy

  Đặt lịch hẹn

  Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

  Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

  Liên hệ

  • Số điện thoại: 096 211 1311
  • Website/Facebook: http://ycaocaugiay.com/

  Thông tin khác

  Giới thiệu

  Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy là một trong những Phòng khám Đa khoa lớn trong hệ thống các Phòng khám Đa khoa uy tín ở Hà Nội uy tín ở Hà Nội và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Đa khoa.

  Hình ảnh, Videos

  Đang cập nhật: Videos Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy

  Để đánh giá, review Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

  Phòng khám Đa khoa Y Cao Cầu Giấy tuyển dụng

  Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

  Bạn cần tìm Phòng khám Đa khoa ở gần đây? Tìm Phòng khám Đa khoa gần nhất ở Hà Nội. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Đa khoa trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Đa khoa uy tín ở Hà Nội của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Y Tế Huyện Đại Từ Tổ Chức Khai Trương Cơ Sở 2 Phòng Khám “tình Chị Em” Tại Xóm 1 Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ
 • Phú Xuyên (Hà Nội): Phòng Khám Chất Lượng Cao Phúc Long Hoạt Động Khi Chưa Có Giấy Phép
 • Bệnh Viện Đa Khoa Vân Đình
 • Phòng Khám Đa Khoa Yecxanh
 • Phòng Khám Đa Khoa Yecxanh Ở Hà Nội (Hn)
 • Phòng Khám Phụ Khoa Uy Tín Khu Vực Cầu Giấy Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Khám Phụ Khoa Cầu Giấy Uy Tín
 • Top 25 Địa Chỉ Phòng Khám Phụ Khoa Hà Nội Uy Tín
 • Top Địa Chỉ Phòng Khám Phụ Khoa Ở Hà Nội Uy Tín Nhất Năm 2022
 • Địa Chỉ Phòng Khám Phụ Khoa Uy Tín Ở Hà Nội (Chi Phí Hợp Lí)
 • Địa Chỉ Khám Phụ Khoa Hà Nội
 • Theo ước tính của Tổ chức Y Tế Thế Giới, 80% trường hợp chị em phụ nữ bị mắc một số bệnh phụ khoa nào đó. Trong đó, tỉ lệ viêm nhiễm phụ khoa chiếm cao nhất (70 – 75%). Chính vì lẽ đó, khám phụ khoa là điều hết sức quan trọng trong việc phòng tránh, phát hiện và điều trị sớm bệnh. Vậy phòng khám phụ khoa nào tốt và uy tín tại khu vực Cầu Giấy?

  Tỷ lệ nữ giới mắc viêm phụ khoa ngày càng gia tăng

  Khám phụ khoa là tập trung khám các bộ phận sinh dục và sinh sản ở nữ giới. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết giúp ngăn ngừa viêm phụ khoa, ung thư ở những giai đoạn đầu hoặc tiềm ẩn. Việc phát hiện và điều trị sẽ đem lại kết quả, đảm bảo sức khỏe, cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, tỉ lệ phụ nữ Việt Nam đi thăm khám phụ khoa định kỳ chiếm rất thấp. Đây cũng là một vấn đề đáng lo ngại hiện nay.

  Hầu hết chị em không khám phụ khoa là bởi vì lười và ngại. Ai cũng chủ quan rằng mình rất khỏe, chẳng có dấu hiệu bệnh tật thì khám phụ khoa làm gì ? Chỉ khi có bệnh xảy ra, không chịu đựng được chị em mới lo lắng và nghĩ đến việc đi khám. Nhiều trường hợp, phòng khám phụ khoa do bác sĩ nam chủ trì khiến nhiều chị em ngần ngại “bỏ của chạy lấy người”.

  Một số trường hợp khác, chị em ngại mọi người biết nên tự ra hiệu thuốc hỏi kinh nghiệm của những người bán hàng và mua thuốc về uống, tự điều trị… Chính vì những lý do này, khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, cuộc sống và khả năng sinh sản.

  Bởi vậy, chị em nên nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong việc chủ động đi thăm khám phụ khoa định kỳ, nếu không có điều kiện thì đi khám 1 năm/lần.

  Khám phụ khoa là khám những gì?

  Thực chất khám phụ khoa rất đơn giản, nhanh chóng bao gồm các bước như sau:

  – Đầu tiên, bác sĩ sẽ thăm hỏi tiền sử bệnh và các biểu hiện lâm sàng bên ngoài. Khi đi khám chị em cần phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, để bác sĩ chẩn đoán bệnh.

  – Tiếp theo, chị em sẽ được yêu cầu nằm trên một chiếc giường trong tư thế sinh sản. Bác sĩ sẽ quan sát vùng bụng để xem có sẹo mổ hay không, sau đó quan sát bên ngoài cơ quan sinh dục xem có biểu hiện của bệnh viêm nhiễm hoặc bệnh xã hội hay không?

  – Sau đó, sẽ dùng một dụng cụ y tế giống chiếc mỏ vịt để khám bên trong âm đạo, cổ tử cung và lấy dịch cổ tử cung để xét nghiệm. Đồng thời, bác sĩ sẽ đặt ngón tay vào trực tràng để kiểm tra xem có khối u nào không.

  Bên cạnh đó, các bác sĩ có thể làm thêm một số xét nghiệm như xét nghiệm máu, nước tiểu, dịch tử cung…

  Chuẩn bị trước khi đi khám phụ khoa?

  – Khi đi thăm khám phụ khoa, chị em nên vệ sinh sạch sẽ vùng kín. Không dùng dung dịch vệ sinh, không được thụt rửa âm đạo trong vòng ít nhất 24 giờ.

  – Không quan hệ tình dục khi đi khám trước 2 – 3 ngày.

  – Đã sạch kinh khoảng 2 -3 ngày và nên mặc quần áo rộng rãi để thuận tiện cho việc thăm khám.

  – Chuẩn bị tâm lý thoải mái, không nên quá lo lắng cũng như đặt ra trước câu hỏi mà bạn muốn hỏi bác sĩ. Điều này, hết sức quan trọng nhằm giúp cho bác sĩ thực hiện việc kiểm tra tỉ mỉ hơn và tập trung vào những rắc rối mà có thể bạn đang mắc phải.

  Phòng khám phụ khoa nào uy tín tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội?

  Khu vực Cầu Giấy, có rất nhiều cơ sở y tế, phòng khám có chuyên khoa phụ khoa nhưng không phải cơ sở nào cũng uy tín, chất lượng. Chị em khi có nhu cầu thăm khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa có thể tìm hiểu và tham khảo Phòng khám đa khoa Thiện Hòa. Đây là một trong những địa chỉ thăm khám phụ khoa tin cậy được nhiều chị em lựa chọn.

  Với cơ sở vật chất, giải pháp y tế kèm dịch vụ chất lượng cao, giúp đáp ứng đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh của chị em. Đồng thời, phòng khám không ngừng hoàn thiện và đa dạng hóa dịch vụ điều trị đối với các bệnh như viêm nhiễm phụ khoa, bệnh tử cung, cổ tử cung, bệnh buồng trứng, vô sinh nữ …

  Phòng khám quy tụ đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, luôn luôn ân cần, nhiệt tình với người bệnh. Điều này, đã giúp Phòng khám luôn thu hút được nhiều chị em khám và điều trị – đây cũng là niềm vui, động lực để Phòng khám nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong việc chăm sóc sức khỏe con người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Khám Sản Phụ Khoa 35 Vạn Bảo
 • Phòng Khám Phụ Khoa 35 Vạn Bảo Hà Nội Có Tốt Không?
 • Có Nên Khám Chữa Bệnh Phụ Khoa Ở Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội?
 • Khám Phụ Khoa Ở Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội : Khoe.blog.jp
 • Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội: Dịch Vụ Và Quy Trình Khám Bệnh
 • Phòng Khám Da Liễu Hà Nội: 447 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Phòng Khám Da Liễu Hà Nội Tốt Nhất 2022
 • Top 10+ Địa Chỉ Khám Da Liễu Tphcm Tốt, Uy Tín
 • Phòng Khám Da Liễu Uy Tín, Đáng Tin Cậy Tại Đà Nẵng
 • Bác Sĩ Da Liễu Đà Nẵng Nào Mát Tay Nhất
 • Danh Sách Top 15+ Bác Sĩ Da Liễu Giỏi Chuyên Nghiệp Tại Đà Nẵng
 • Phòng khám da liễu Hà Nội tọa lạc tại địa chỉ 447 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế I, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện trường Đại học Điện lực). Với gần 10 năm hoạt động phòng khám đã giúp nhiều khách hàng chữa trị khỏi những bệnh ngoài da, gây mất thẩm mỹ mang lại cho khách hàng một sự thay đổi mới sau khi bước ra từ phòng khám.

  Tổng quan về Phòng khám da liễu Hà Nội

  1/ Đội ngũ bác sĩ tại phòng khám

  Sở hữu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn giỏi, tay nghề cao trong lĩnh vực điều trị các bệnh về da liễu là một lý do để Phòng khám da liễu Hà Nội được nhiều người tin tưởng đến bây giờ. Bên cạnh đó, các bác sĩ luôn biết lắng nghe những tâm tư, mong muốn của khách hàng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

  Đội ngũ bác sĩ tại Phòng khám da liễu Hà Nội gồm:

  • Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Huy Hoàng: trưởng phòng khám da liễu Hà Nội.
  • Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Mai Dung.
  • Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tòng Xuân.
  • Bác sĩ Huyền Trang.
  • Bác sĩ Lã Thu Hiền.

  2/ Cơ sở vật chất và trang thiết bị

  Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và nhu cầu làm đẹp của khách hàng, Phòng khám da liễu Hà Nội luôn cập nhật những trang thiết bị mới và hiện đại nhất vào quá trình điều trị. Tất cả các sản phẩm, trang thiết bị y tế đều được kiểm chứng của bộ Y tế mới được sử dụng:

  • Công nghệ E – light 3S.
  • Công nghệ Mesotherapy Mix.
  • Công nghệ Phi kim.
  • Công nghệ Laser NanoTech.
  • Công nghệ Rubystar Effect.

  Các dịch vụ tại phòng khám da liễu Hà Nội

  Phòng khám da liễu Hà Nội cung cấp hai dịch vụ chính cho khách hàng cho nhu cầu khám và điều trị các vấn đề về da là dịch vụ thẩm mỹ da và dịch vụ điều trị các bệnh về da liễu.

  Các dịch vụ thẩm mỹ da gồm:

  • Lấy nhân mụn y khoa.
  • Điều trị mụn công nghệ E-light 3S.
  • Chữa thâm mụn.
  • Trị sẹo rỗ công nghệ Mesotherapy Mix.
  • Trị sẹo rỗ công nghệ phi kim.
  • Điều trị nám da.
  • Chữa trị tàn nhang.
  • Trẻ hóa da với carbon laser.
  • Làm trắng và căng bóng da với DNA cá hồi.
  • Xóa hình xăm.

  Điều trị các bệnh ngoài da bao gồm:

  • Bệnh viêm da.
  • Bệnh nấm da.
  • Bệnh hắc lào.
  • Bệnh á sừng.
  • Bệnh vảy nến.
  • Bệnh mề đay.
  • Bệnh lang beng.
  • Bệnh bạch biến.
  • Các triệu chứng của dị ứng da.
  • Bệnh tổ đỉa.
  • Bệnh chàm.
  • Bệnh rụng tóc.
  • Bệnh vảy cá.
  • Bệnh ghẻ.
  • Bệnh zona.
  • Bệnh Lupus ban đỏ.
  • Bệnh viêm nang lông.
  • Bệnh thủy đậu.

  Tất cả các khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ da hay điều trị các bệnh ngoài da đều có thể đến Phòng khám da liễu Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân sẽ được bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và đưa ra hướng điều trị phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

  Thời gian làm việc của phòng khám

  Phòng khám da liễu Hà Nội làm việc vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật theo khung thời gian là 8:00 – 19:00 mỗi ngày.

  Để tiện lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh bạn có thể đặt lịch trước với bác sĩ trước khi đến thông qua số điện thoại 094.947.0055.

  Thông tin liên hệ

  Mọi câu hỏi về các dịch vụ tại phòng khám hoặc cần tư vấn bạn có thể liên lạc theo các cách sau:

  Địa chỉ: 447 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế I, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Số điện thoại: 094.947.0055.

  Fanpage: Bác Sĩ Da Liễu Hà Nội – 447 Hoàng Quốc Việt.

  Website: https://dalieuhanoi.com/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Khám Diamond Có Tốt Không?
 • Trung Tâm Y Khoa Diamond: Danh Sách Bác Sĩ Và Lịch Làm Việc
 • Thủ Tục Mở Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt
 • Phòng Khám Chất Lượng Cao
 • Khai Trương Phòng Khám Chất Lượng Cao Tại Bv Nhi Đồng 2
 • Phòng Khám Đa Khoa Xã Nghĩa Tân Ở Nam Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Cấu Bệnh Tật Và Tình Hình Sử Dụng Thuốc Tại Phòng Khám Đa Khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Năm 2014
 • Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn An Phúc
 • Sở Y Tế Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Khám Chữa Bệnh Của Phòng Khám Đa Khoa Hợp Nhân Năm 2022
 • Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa Ở Bình Dương
 • Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa Ở Hồ Chí Minh (Tphcm
 • Thông tin chung

  Tên Phòng khám

  Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân

  • Loại hình: Phòng khám Đa khoa
  • GPHĐ: 623/SYTNĐ-GPHĐ
  • Ngày cấp: –
  • Nơi cấp: –
  • Chịu trách nhiệm chuyên môn:
  • Bảo hiểm: –
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Địa chỉ

  – xã Nghĩa Tân Huyện Nghĩa Hưng Nam Định.

  Khu vực: Phòng khám Đa khoa ở Huyện Nghĩa Hưng, Phòng khám Đa khoa ở Nam Định.

  Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân Huyện Nghĩa Hưng Nam Định

  Xem bản đồ google map

  Chuyên khoa

  Đa khoa, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình, Siêu âm, Xét nghiêm

  Thông tin dịch vụ

  Thời gian làm việc

  Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

  Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

  Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

  Phòng khám Đa khoa Tư vấn khám và điều trị các vấn đề sức khỏe

  Cấp cứu, Sơ cứu

  Khám sức khỏe. Khám bảo hiểm

  Tư vấn khám chữa bệnh đối với các bệnh Nội khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Ngoại khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các vấn đề Sản phụ khoa

  Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Nhi khoa

  Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm,kỹ thuật điện tim, điện não đồ, điện cơ, lưu huyết não, siêu âm, nội soi, Khám cho người nước ngoài… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác.

  Đang cập nhật:

  • Bảng giá khám bệnh Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân
  • Bảng giá dịch vụ Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân

  Đặt lịch hẹn

  Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

  Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

  Liên hệ

  Thông tin khác

  Giới thiệu

  Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân là một trong những Phòng khám Đa khoa lớn trong hệ thống các Phòng khám Đa khoa uy tín ở Nam Định uy tín ở Nam Định và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Đa khoa.

  Hình ảnh, Videos

  Đang cập nhật: Videos Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân

  Để đánh giá, review Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

  Phòng khám Đa khoa xã Nghĩa Tân tuyển dụng

  Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

  Bạn cần tìm Phòng khám Đa khoa ở gần đây? Tìm Phòng khám Đa khoa gần nhất ở Nam Định. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Đa khoa trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Đa khoa uy tín ở Nam Định của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Khám Nam Khoa Hà Nội 52 Nguyễn Trãi Hà Nội
 • Review Chi Tiết Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi Ở Thanh Xuân Hà Nội
 • Tìm Hiểu Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội 52 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
 • #1 Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
 • Cơ Sở Vật Chất Phòng Khám Đa Khoa Nam Việt
 • Phòng Khám Đa Khoa Toàn Cầu (Quận Bình Tân)

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Khám Đa Khoa Trí Tâm Ở Quảng Bình
 • Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị Ở Quảng Bình
 • Phòng Khám Đa Khoa Thiện Nhân Ở Quảng Bình
 • Phòng Khám Đa Khoa Hương Sơn Ở Bình Định
 • Phòng Khám Đa Khoa Thành Long
 • Phòng khám Đa khoa Toàn Cầu (Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) là một trong những phòng khám đa khoa uy tín với nhiều loại hình khám chữa bệnh đa dạng như đa khoa, chuyên khoa,… Với dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tận tình cùng chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; Đa khoa Toàn Cầu ngày càng được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn.

  Phòng khám Đa khoa Toàn Cầu đã ứng dụng phần mềm quản lý phòng khám SUNS HIS FULL để tối ưu hóa quy trình quản lý. Thời gian chờ khám chữa bệnh của bệnh nhân được giảm xuống tối thiểu. Đồng thời hồ sơ bệnh án được lưu trữ giúp theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên, thuận tiện trong việc điều trị hơn. Các dịch vụ tại phòng khám ngày càng được phát triển theo hướng chuyên nghiệp và quy mô.

  Quá trình triển khai phần mềm diễn ra nhanh chóng, tính từ khi ký hợp đồng đến khi chạy ổn định và bàn giao chỉ hơn 1 tuần, việc chuyển đổi giữa phần mềm cũ qua phần mềm mới SUNS HIS diễn ra hoàn toàn thuận lợi không ảnh hưởng đến hoạt động Phòng khám .

  Đây là điểm thuận tiện để SUNS HIS trở thành sự lựa chọn của nhiều Phòng khám vì chưa có quá nhiều đơn vị cung cấp phần mềm triển khai trên nền tảng Web như SUNS hiện nay.

  SUNS tiếp tục hỗ trợ phát triển các yêu cầu mới phát sinh (nếu có) và khâu bảo hành dịch vụ tận tình chu đáo giúp Phòng khám yên tâm hơn trong quá trình sử dụng SUNS HIS.

  Mọi trục trặc phát sinh trong quá trình sử dụng, hoàn toàn được bộ phận kỹ thuật của SUNS tiếp nhận và giải quyết online trong vòng không quá 2 tiếng.

  Hiện nay mọi khâu tiếp nhận bệnh nhân, thu chi, khám chữa bệnh, kết nối máy xét nghiệm, đồng bộ báo cáo BHYT, báo cáo cổng dược quốc gia, quản lý kho, theo dõi báo cáo doanh thu, hoạt động phòng khám trở nên trơn tru, đồng bộ…

  Đội ngũ y bác sỹ tới chủ phòng khám chỉ việc tập trung chuyên môn mà không còn bận tâm về những thủ tục giấy tờ phiền phức, rắc rối.

  Sắp tới SUNS App cũng sẽ được tích hợp để nâng chất lượng phục vụ của Phòng khám Đa khoa Toàn Cầu với bệnh nhân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Khám Đa Khoa Nhân Ái
 • Phòng Khám Đa Khoa An Huy Bình Phước Ở Bình Phước
 • Phòng Khám Đa Khoa Việt Nguyễn Ở Bình Dương
 • Phòng Khám Đa Khoa Thông Thủy Ở Bình Phước
 • Phòng Khám Đa Khoa Thành Vân Ở Bình Phước
 • Giải Đáp Cho Bạn Yên Hòa Ở Cầu Giấy Về Các Phòng Khám Đa Khoa Ở Hà Nội Tốt Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Khách Sạn Gần Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa
 • Giới Thiệu Phòng Khám Đa Khoa Y Học Quốc Tế 12 Kim Mã
 • {Xem Ngay} Sự Thật “phòng Khám Đa Khoa Y Học Quốc Tế Có Tốt Không?”
 • Phòng Khám Đa Khoa Y Học Quốc Tế 12 Kim Mã Ba Đình Hà Nội Có Tốt Không? Uy Tín Không?
 • Xác Thực Phòng Khám Đa Khoa Y Học Quốc Tế Lừa Đảo?
 • Bạn nam tên Nguyễn Yên Hòa sống tại Cầu Giấy đang thắc mắc không biết các phòng khám đa khoa tư nhân ở đâu tốt nhất tại Hà Nội. Khi mà hiện nay xung quanh khu vực của bạn khá nhiều địa chỉ không rõ chất lượng dịch vụ ra sao và không biết lấy đâu các thông tin để đánh giá 1 địa chỉ phòng khám đa khoa tại Hà Nội gần bạn Yên Hòa đang sinh sống kia.

  Phòng khám đa khoa Thái Hà xứng đáng là một trong những trung tâm y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt và chu đáo, tận tình cho cộng đồng.

  Vị trí địa lý

  Phòng khám đa khoa Thái Hà nằm tại số 11 Thái Hà – Đống Đa, Hà Nội. Một địa chỉ trung tâm, dễ dàng di chuyển và tìm thấy cho người bệnh.

  Dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám

  Hiện nay, Phòng khám đa khoa Thái Hà hỗ trợ thăm khám cho người bệnh trên hầu hết tất cả các lĩnh vực y tế, trong đó tiêu biểu điều trị một số bệnh lý sau:

   Bệnh nam khoa: dài bao quy đầu, hẹp và nghẹt bao da quy đầu, viêm quy đầu, bệnh viêm bàng quang, bệnh viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, bệnh đau tinh hoàn và viêm mào tinh hoàn, bị xuất tinh sớm, yếu sinh lý nam giới, bị liệt dương, rối loạn cương dương.

   Bệnh phụ khoa: Các bệnh tử cung, buồng trứng, cổ tử cung

   Bệnh xã hội: căn bệnh giang mai, bệnh mào gà, herpes sinh dục, bệnh lậu…

   Nạo phá thai: Hút thai an toàn, nạo thai không đau.

   Bệnh vô sinh hiếm muộn: vô sinh nam, vô sinh nữ

   Bệnh bộ phận hậu môn trực tràng: bệnh trĩ, bệnh polyp hậu môn, apxe vùng hậu môn, bệnh rò hậu môn, nứt hậu môn, đi cầu ra máu…

   Phẫu thuật thẩm mỹ: tiểu phẫu bệnh hôi nách, vá màng trinh…

  Phòng khám đa khoa Thái Hà hỗ trợ nhiều công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, cung cấp thuốc cho bệnh nhân đầy đủ và chu đáo. Ngoài ra, phòng khám còn áp dụng chính sách chi trả bảo hiểm cho người bệnh.

  Đội ngũ bác sĩ đang hoạt động tại phòng khám đều là những cử nhân y tốt nghiệp bằng giỏi và bằng xuất sắc, có trình độ chuyên môn cao và có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh.

  Không chỉ có vậy, những bác sĩ tại phòng khám đa khoa Hà Nội còn là những người thầy thuốc tâm huyết với nghề, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên lợi ích của bản thân, nhiệt huyết và chu đáo trang công tác khám bệnh.

  Cơ sở vật chất của phòng khám tại Thái Hà

  Trải qua quá trình hình thành và phát triển, phòng khám luôn không ngừng chú trọng đầu tư và phát triển, trở thành một phòng khám với cơ sở vật chất khang trang, lịch sự và rộng rãi. Hệ thống các phòng bệnh, các khoa rõ ràng và có biển chỉ dẫn chi tiết. Hệ thống nhà thuốc tiện lợi, cung cấp thuốc uy tín và đầy đủ cho cả chế độ bảo hiểm và chế độ khám dịch vụ.

  Những trang thiết bị y tế được chú trọng trang bị đầy đủ, nhập khẩu thường xuyên, phục vụ tốt và nhanh chóng cho công tác khám chữa bệnh của bác sĩ.

  Thời gian làm việc

  Phòng khám đa khoa khu vực Hà Nội hoạt động khám chữa trong khung giờ sau:

  Thời gian 08:00 – 20:00

  Phòng khám làm việc từ thứ 2 đến thứ chủ nhật

  Một số đánh giá của bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại phòng khám

  Chị Vân ( Hà Nội) có chia sẻ: Tôi có những biểu hiện bất thường ở vùng kín, khí hư ra nhiều hơn và có màu khác lúc bình thường. Đến phòng khám đa khoa Hà Nội để khám thì bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm âm đạo. Được các bác sĩ hỏi thăm, tư vấn về tình trạng bệnh, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và bớt lo lắng hơn. Sau quá trình làm các xét nghiệm, các bác sĩ kê toa thuốc cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thái độ cũng như cách làm việc chuyên nghiệp của các bác sĩ tại cơ sở y tế này. Sau một thời gian thì bệnh của tôi khỏi và trở về trạng thái bình thường. Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Siêu Âm Cơ Xương Khớp
 • Đa Khoa Thái Bình Dương
 • Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu Chuyên Khoa Xương Khớp Tại Quận 5
 • Phòng Khám Đa Khoa Xương Khớp Uy Tín, Chất Lượng Chuẩn Mỹ
 • Phòng Khám Đa Khoa Xuân Hồng
 • Phòng Khám Mắt Nghĩa Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Chung Cư Tân Tây Đô, Huyện Đan Phượng, Hà Nội
 • Dự Án Tân Tây Đô: Hành Trình 5 Năm Cư Dân Quay Lưng Với Hải Phát
 • Cariatas Thanh Hóa: Khám Bệnh Và Phát Thuốc Miễn Phí Cho Người Nghèo Tại Giáo Xứ Ngọc Đỉnh
 • Top Các Địa Chỉ Khám Mắt Uy Tín Nhất Tp. Vinh, Nghệ An
 • Phòng Khám Mắt Thiên Phước
 • Thông tin chung

  Tên Phòng khám

  Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

  • Loại hình: Phòng khám Mắt và nhãn khoa
  • GPHĐ: –
  • Ngày cấp: –
  • Nơi cấp: –
  • Chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Bảo hiểm: –
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  Địa chỉ

  106A25 Nghĩa Tân phường Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy Hà Nội.

  Khu vực: Phòng khám Mắt và nhãn khoa ở Quận Cầu Giấy, Phòng khám Mắt và nhãn khoa ở Hà Nội (HN).

  Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy Quận Cầu Giấy Hà Nội

  Xem bản đồ google map

  Chuyên khoa:

  Mắt, Nhãn khoa

  Thông tin dịch vụ

  Thời gian làm việc

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 18:00 – 20:00

  Thứ Bảy – Chủ Nhật: 09:00 – 11:00

  Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

  Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

  Tư vấn khám và chữa, điều trị các bệnh về Mắt thông thường. Các dịch vụ chuyên khoa Mắt.

  – Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu về mắt;

  – Tiêm dưới kết mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu;

  – Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, chích chắp lẹo;

  – Thông rửa lệ đạo;

  Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: tiểu phẫu mắt, mổ mắt, siêu âm, nội soi, Xquang mắt… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác

  Đang cập nhật:

  • Bảng giá khám bệnh Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Bảng giá dịch vụ Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

  Đặt lịch hẹn

  Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

  Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

  Liên hệ

  Thông tin khác

  Giới thiệu

  Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy là một trong những Phòng khám Mắt và nhãn khoa lớn trong hệ thống các Phòng khám Mắt và nhãn khoa uy tín ở Hà Nội uy tín ở Hà Nội và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Mắt và nhãn khoa.

  Hình ảnh, Videos

  Đang cập nhật: Videos Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy

  Để đánh giá, review Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

  Phòng khám Mắt Nghĩa Tân – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tuyển dụng

  Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

  Bạn cần tìm Phòng khám Mắt và nhãn khoa ở gần đây? Tìm Phòng khám Mắt và nhãn khoa gần nhất ở Hà Nội. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Mắt và nhãn khoa trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Mắt và nhãn khoa uy tín ở Hà Nội của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.

  --- Bài cũ hơn ---

 • : Giờ Làm Việc , Bảng Giá
 • Rèm Y Tế Xanh Da Trời Yt
 • Phòng Khám Nhi Khoa Thúy Nga
 • Bệnh Thường Gặp Ở Mắt
 • Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn: Dịch Vụ Và Bảng Giá
 • Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Năm 2014

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Khám Đa Khoa Nhi Cao Ở Hà Nội (Hn)
 • Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa Ở Hà Nội (Hn)
 • Phải Làm Sao Để Trở Thành Phòng Khám Phụ Khoa Uy Tín Ở Cầu Giấy?
 • Top 4 Phòng Khám Đa Khoa Uy Tín Nhất Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Phòng Khám Đa Khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (Vietdoctor)
 • Luận văn Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014. Sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ đã làm thay đổi cơ cấu bệnh tật trên thế giới. Cơ cấu bệnh tật của một địa phương, quốc gia phản ánh tình trạng sức khỏe của cộng đồng đó. Cơ cấu bệnh tật phụ thuộc vào các đặc thù riêng chủng tộc, địa lý, văn hóa, phong tục – tập quán, sự phát triển của kinh tế – xã hội, các chính sách y tế,… của từng khu vực. Do đó cơ cấu bệnh tật của mỗi quốc gia, địa phương, cơ sở y tế có sự khác nhau. Việc thu thập thông tin về cơ cấu bệnh tật tại một khu vực tại một thời điểm cũng như việc theo dõi sự thay đổi cơ cấu bệnh tật của từng vùng, qua từng thời kì là quan trọng, tạo cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách phát triển, các nghiên cứu, giải pháp can thiệp nhằm xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân đặc biệt là công tác khám chữa bệnh ban đầu. Thông qua đó từng bước nâng cao sức khỏe của mỗi người dân cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

  Tuyến y tế cơ sở là nơi đầu tiên tiếp xúc và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Việc phát triển y tế cơ sở phù hợp với cơ cấu bệnh tật từng khu vực là điều quan trọng góp phần mang đến cho người dân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt với giá thành tối thiểu nhất. Phòng khám đa khoa khu vực tuyến quận/ huyện thuộc tuyến y tế cơ sở và cũng là một trong những mục tiêu cần quan tâm, đầu tư và phát triển.

  Phòng khám đa khoa (PKĐK) Yên Hòa là một phòng khám đa khoa khu vực, đi vào hoạt động 6 năm nay, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) mới được triển khai 3 năm nay, với 40 nhân viên y tế, được trang bị một số thiết bị phục vụ khám chữa bệnh chủ yếu cho các đối tượng BHYT trên địa bàn quận. Tuy nhiên, phòng khám chưa hoạt động hết công suất, chưa thu hút nhiều người dân đến khám chữa bệnh. Trong khi đó chưa có nhiều nghiên cứu về cơ cấu bệnh tật của người dân đến khám tại phòng khám để tạo cơ sở phát triển, đầu tư nguồn lực có hiệu quả. Nhằm tăng cường công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: ” Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014 ” với mục tiêu:

  Mô tả cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014

  4.1.4.Hạn chế của nghiêncứu39

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  International Classification of Disease Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10 International Classification of Primary Care Phân loại bệnh tật sử dụng cho chăm sóc sức khỏe ban đầu

  High dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng cao gắn với cholesterol Khám chữa bệnh

  Low dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng thấp với cholesterol Người cao tuổi Phòng khám đa khoa Trạm y tế

  World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới

  World Organization of National College and Academies of General Practice/Family Medicine Hội Bác sĩ gia đình Thế giới

  Bảng 3.1.Phân bố bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa theonhóm tuổi21

  Bảng 3.7. Phân bố một số bệnh thường gặp của bệnh nhân tại PKĐK Yên

  Bảng 3.9. Tình hình mắc các bệnh chuyển hóa ở bệnh nhân tăng huyết áp

  Biểu đồ 3.2. Số lượng bệnh/ chứng bệnh của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa .. 23

  Thuộc loại:

  Tài Liệu Nội Khoa ” Tài liệu nâng cao

  Loại tài liệu:

  Portable Document Format (.pdf)

  Gửi bởi:

  Guest

  Kích cỡ:

  *******

  Mức phí:

  50.000 vnd

  Lần tải:

  *******

  Mã tài liệu:

  TLD26627

  Ngày gửi:

  11-04-2017

  Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

  THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

  Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

  Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

  Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO

  ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Điểm Phòng Khám Đa Khoa Thiên Hòa
 • Phòng Khám Đa Khoa Thiên Hòa Và Những Điều Chưa Biết?
 • Địa Chỉ Hút Thai An Toàn Hiệu Quả Nhất: Phòng Khám Đa Khoa Thiên Hòa 73 Trần Duy Hưng Có Tốt Không?
 • Phòng Khám Đa Khoa Thiên Hòa Ở Hà Nội (Hn)
 • Giới Thiệu Về Phòng Khám Đa Khoa Thiện Hòa Hà Nội
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100