Top 9 # Xem Nhiều Nhất Phòng Khám Mắt Việt Nhật Triệu Việt Vương Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Growcaohonthongminhhon.com

Bệnh Viện Mắt Việt Nhật Hà Nội Kinh Nghiệm Khám Mắt

Khám mắt người lớn

100.000VNĐ

Khám mắt trẻ em

100.000VNĐ

Khám mắt chuyên gia

1.000.000VNĐ

Đo khúc xạ + thử kính (khúc xạ liệt điều tiết tùy từng trường hợp cụ thể)

50.000VNĐ

Tái khám, theo dõi điều trị ngoại trú lần đầu

miễn phí

Đo thị trường tự động 1 mắt

150.000VNĐ

Chụp đáy mắt (màu)

200.000VNĐ

Chụp đáy mắt có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch (không bao gồm thuốc)

360.000VNĐ

Đo đọ dày giác mạc

300.000VNĐ

Chụp Topography

300.000VNĐ

Nghiệm pháp phát hiện sớm

100.000VNĐ

Đo tính công suất TTT nhân tạo

100.000VNĐ

Theo dõi nhãn áp 3 ngày liên tục (2 lần/ngày)

200.000VNĐ

Soi góc tiền phòng

100.000VNĐ

Ảnh sinh hiển vi (ảnh 13*18)

100.000VNĐ

Hội chẩn chuyên khoa sâu

200.000VNĐ

Tập nhược thị

2.000.000VNĐ

Tiêm dưới kết mạc

100.000VNĐ

Tiêm hậu nhãn cầu

100.000VNĐ

Tiêm cạnh nhãn cầu

100.000VNĐ

Tiêm nội nhãn

100.000VNĐ

Cắt chỉ kết mạc

100.000VNĐ

Cắt chỉ giác mạc

100.000VNĐ

Lấy dị vật kết mạc

100.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc nông

150.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc sâu (đơn giản)

300.000VNĐ

Lấy dị vật giác mạc sâu (phức tạp)

600.000VNĐ

Lấy dị vật củng mạc

300.000VNĐ

Lấy sạn vôi (tùy thuộc số lượng)

100.000VNĐ

Bơm rửa lệ đạo

100.000VNĐ

Thông lệ đạo người lớn

150.000VNĐ

Thông lệ đạo trẻ em 1 mắt

150.000VNĐ

Thông lệ đạo trẻ em 2 mắt

300.000VNĐ

Tẩy nốt ruồi thẩm mỹ (1 nốt)

200.000VNĐ

Tẩy nốt ruồi đặc biệt (1 nốt)

500.000VNĐ

Đốt lông xiêu ( tùy theo số lượng) 1 mi

100.000VNĐ

Nhổ lông xiêu 1 mi

50.000VNĐ

Đốt Papilloma

800.000VNĐ

Chích chắp sẹo

200.000VNĐ

Chích mù hốc mắt

500.000VNĐ

Nặn tuyến bờ mi

50.000VNĐ

Rửa cùng đồ, sơ cứu chấn thương bỏng mắt do hóa chất

300.000VNĐ

Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia lửa hàn

300.000VNĐ

Khâu kết mạc sau sang chấn

1.000.000VNĐ

Khâu da mi sau sang chấn

1.000.000VNĐ

Khâu kết mạc, da mi sau sang chấn

2.000.000VNĐ

Khâu phục hồi bờ mi 1 mi

2.500.000VNĐ

Khâu vết thương phần mềm nông ở mắt 1 bên

1.500.000VNĐ

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 1 tiêu bản

500.000VNĐ

Rửa cùng đồ, kết mạc

100.000VNĐ

Tiêm tĩnh mạch

100.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng – vá kết mạc

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng tái phát – vá kết mạc

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng kép – vá kết mạc

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng dính mi cầu, tạo hình cung đồ

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mộng áp Mytomycin C

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 1 mi

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 2 mi

3.800.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 3 mi

5.600.000VNĐ

Phẫu thuật quặm 4 mi

7.500.000VNĐ

Phẫu thuật lác điều trị

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật lác thẩm mỹ

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật sụp mi điều trị

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật sụp mi thẩm mỹ

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật Epicanthus

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt da mi thừa

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật u kết mạc không vá

1.500.000VNĐ

Phẫu thuật u kết mạc nông có vá

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mi không vá da

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mi có vá da

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật khâu cò mi

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật tháo cò mi

300.000VNĐ

Múc nội nhãn đặt cuốn rốn

2.000.000VNĐ

Múc nội nhãn đặt bi, lắp mắt giả

3.000.000VNĐ

Khoét bỏ nhãn cầu

2.000.000VNĐ

Nối lệ quản kết hợp khâu mi (đơn giản) (không bao gồm silicon)

3.000.000VNĐ

Nối lệ quản kết hợp khâu mi (phức tạp) (không bao gồm silicon)

4.000.000VNĐ

Tiếp khẩu lệ mũi 1 bên

6.000.000VNĐ

Cắt bỏ túi lệ 1 bên

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật tạo hình 2 mí 1 mắt 2 mí

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật vá da điều trị lật mí

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật hẹp khe mi 2mawts

5.000.000VNĐ

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật phủ kết mạc

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả

720.000VNĐ

Phẫu thuật tách dĩnh mi cầu ghép kết mạc

3.000.000VNĐ

Laser đáy mắt

1.000.000VNĐ

Laser đục bao sau

1.000.000VNĐ

Laser mống mắt chu biên

1.000.000VNĐ

Tạo hình vùng bẻ bằng laser

1.500.000VNĐ

Quang đông thể mi điều trị glocom

1.000.000VNĐ

Điện đông thể mi

1.000.000VNĐ

Gọt giác mạc

1.500.000VNĐ

Phẫu thuật u mỡ

2.000.000VNĐ

Loại T3 đa tiêu loại I

25.000.000

Loại T3 đa tiêu loại II

22.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 1

8.500.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 2

7.200.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 3

6.500.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 4

5.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL cứng

4.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 1 + cắt bề củng mạc

10.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 2 + cắt bề củng mạc

9.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL mềm loại 3 + cắt bề củng mạc

8.000.000

Phẫu thuật phaco +IOL cứng + cắt bề củng mạc

6.500.000

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng

3.000.000

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao + IOL cứng + cắt bè

5.500.000

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

3.000.000

Phẫu thuật đặt IOL lần 2

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bao sau

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

1.500.000VNĐ

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể (lệch…) Treo IOL không bao gồm thủy tinh thể nhân tạo và chỉ

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bè cũng mạc

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt bè áp Mytomycin C hoặc 5 FU

3.500.000VNĐ

Phẫu thuật rạch góc tiền phòng

710.000VNĐ

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

1.000.000VNĐ

Phẫu thuật mở tiền phòng rửa máu/ mủ

1.530.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng

2.100.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn

3.000.000VNĐ

Phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính (chưa bao gồm đầu, đai silicon)

7.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước

1.300.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch, kính bóc màng trước võng mạc

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật cắt dịch bơm khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

10.000.000VNĐ

Phẫu thuật chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật tháo đầu silicon

2.000.000VNĐ

Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc

2.500.000VNĐ

Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ loét giác mạc lâu liền/ thủng giác mạc

2.500.000VNĐ

Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách nhỏ)

1.500.000VNĐ

Khâu giác mạc đơn thuần (vết rách lớn)

3.000.000VNĐ

Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách nhỏ)

1.500.000VNĐ

Khâu củng mạc đơn thuần (vết rách lớn)

3.000.000VNĐ

Khâu giác mạc phức tạp (vết rách nhỏ)

3.000.000VNĐ

Khâu giác mạc phức tạp (vết rách lớn)

4.000.000VNĐ

Khâu củng mạc rách phức tạp

4.000.000VNĐ

Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp

4.000.000VNĐ

Phẫu thuật xử lý rách giác mạc + chấn thương vỡ thủy tinh thể

6.000.000VNĐ

Phẫu thuật ghép giác mạc (chưa bao gồm giác mạc)

10.000.000VNĐ

Xét nghiệm chức năng GAN (SGOT)

40.000VNĐ

Cholesterl, Triglycerides

80.000VNĐ

(LDL, HDL) chưa có hóa chất

70.000VNĐ

Xét nghiệm công thức máu 18 thông số

80.000VNĐ

Xét nghiệm viêm gan B (HBsAg)

60.000VNĐ

Xét nghiệm HIV

70.000VNĐ

Xét nghiệm đường máu (Glocose)

30.000VNĐ

Máu đông, máu chảy

20.000VNĐ

Cấy vi khuẩn mắt

200.000VNĐ

Xác định nhóm máu hệ A, B, O, AB

30.000VNĐ

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 1 tiêu bản

250.000VNĐ

Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

40.000VNĐ

Xét nghiệm acid uric

40.000VNĐ

Tạo hình mi trên 2 mí

5.000.000VNĐ

Tạo hình mi dưới 2 mí

5.000.000VNĐ

Tạo hình nâng cao sống mũi (chất liệu Hàn Quốc, Mỹ) loại I

15.000.000VNĐ

Tạo hình nâng cao sống mũi (chất liệu Hàn Quốc, Mỹ) loại II

12.000.000VNĐ

Lấy túi mỡ mi trên

5.000.000VNĐ

Lấy túi mỡ mi dưới

5.000.000VNĐ

Tạo hình má núm đồng tiền

10.000.000VNĐ

Thu gọn cánh mũi

5.000.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 2 tiếng

100.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 2 tiếng đến 5 tiếng

200.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh dưới 5 tiếng đến 8 tiếng

300.000VNĐ

Nằm trong phòng bệnh trên 8 tiếng

400.000VNĐ

Sau 20h, tiền giường bệnh (có Điều dưỡng hoặc Bác sĩ trực đêm) tình như giờ nội trú

500.000VNĐ

Tiền giường bệnh nội trú (sau 1 ngày)

500.000VNĐ

Phòng Khám Răng Hàm Mặt Việt Nhật

Thông tin chung

Tên Phòng khám

Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng

Loại hình: Phòng khám Răng hàm mặt

GPHĐ: 267/SYT-GPHĐ

Ngày cấp: –

Nơi cấp: –

Chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Vũ Văn Tuồng

Bảo hiểm: –

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Địa chỉ

– phường Minh Khai Thành Phố Phủ Lý Hà Nam.

Khu vực: Phòng khám Răng hàm mặt ở Thành Phố Phủ Lý, Phòng khám Răng hàm mặt ở Hà Nam. Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng Thành Phố Phủ Lý Hà Nam

Xem bản đồ google map

Chuyên khoa

Răng hàm mặt

Thông tin dịch vụ

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Chủ Nhật: 24/24

Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

Tư vấn khám và chữa, điều trị các bệnh Răng hàm mặt thông thường.

– Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu các vết thương hàm mặt;

– Làm các tiểu phẫu sửa sẹo vết thương nhỏ dài dưới 02 cm ở mặt;

– Nắn sai khớp hàm;

– Điều trị laser bề mặt;

– Chữa các bệnh viêm quanh răng;

– Chích, rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng: nhổ răng sâu, nhổ răng sữa, nhổ răng khôn, nhổ răng số 8…;

– Làm răng giả, làm hàm giả;

– Chỉnh hình răng miệng;

– Chữa răng và điều trị nội nha: chữa sâu răng, đau nướu…;

– Tiểu phẫu thuật răng miệng;

Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: Thực hiện cắm ghép răng (implant) đơn giản, Đính đá vào răng, thẩm mỹ răng hàm mặt, Siêu âm, Xét nghiệp, Phẫu thuật Răng hàm mặt… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác.

Đang cập nhật:

Bảng giá khám bệnh Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng

Bảng giá dịch vụ Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng

Đặt lịch hẹn

Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

Liên hệ

Thông tin khác

Giới thiệu

Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng là một trong những Phòng khám Răng hàm mặt lớn trong hệ thống các Phòng khám Răng hàm mặt uy tín ở Hà Nam uy tín ở Hà Nam và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Răng hàm mặt.

Hình ảnh, Videos

Đang cập nhật: Videos Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng

Để đánh giá, review Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

Phòng khám Răng hàm mặt VIỆT NHẬT – Bác sĩ Vũ Văn Tuồng tuyển dụng

Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

Bạn cần tìm Phòng khám Răng hàm mặt ở gần đây? Tìm Phòng khám Răng hàm mặt gần nhất ở Hà Nam. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Răng hàm mặt trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Răng hàm mặt uy tín ở Hà Nam của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.

Phòng Khám Đa Khoa Việt Nhật Ở Hưng Yên

Thông tin chung

Tên Phòng khám

Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT

Loại hình: Phòng khám Đa khoa

GPHĐ: 000043/SYT-GPHĐ

Ngày cấp: –

Nơi cấp: –

Chịu trách nhiệm chuyên môn:

Bảo hiểm: –

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Địa chỉ

– thị trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Hưng Yên.

Khu vực: Phòng khám Đa khoa ở Huyện Văn Lâm, Phòng khám Đa khoa ở Hưng Yên. Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT Huyện Văn Lâm Hưng Yên

Xem bản đồ google map

Chuyên khoa

Đa khoa, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình, Siêu âm, Xét nghiêm

Thông tin dịch vụ

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

Phòng khám Đa khoa Tư vấn khám và điều trị các vấn đề sức khỏe

Cấp cứu, Sơ cứu

Khám sức khỏe. Khám bảo hiểm

Tư vấn khám chữa bệnh đối với các bệnh Nội khoa

Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Ngoại khoa

Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các vấn đề Sản phụ khoa

Tư vấn Khám chữa bệnh đối với các bệnh Nhi khoa

Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm,kỹ thuật điện tim, điện não đồ, điện cơ, lưu huyết não, siêu âm, nội soi, Khám cho người nước ngoài… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác.

Đang cập nhật:

Bảng giá khám bệnh Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT

Bảng giá dịch vụ Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT

Đặt lịch hẹn

Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

Liên hệ

Thông tin khác

Giới thiệu

Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT là một trong những Phòng khám Đa khoa lớn trong hệ thống các Phòng khám Đa khoa uy tín ở Hưng Yên uy tín ở Hưng Yên và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Đa khoa.

Hình ảnh, Videos

Đang cập nhật: Videos Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT

Để đánh giá, review Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

Phòng khám Đa khoa VIỆT NHẬT tuyển dụng

Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

Bạn cần tìm Phòng khám Đa khoa ở gần đây? Tìm Phòng khám Đa khoa gần nhất ở Hưng Yên. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Đa khoa trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Đa khoa uy tín ở Hưng Yên của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.

Phòng Khám Sản Phụ Khoa &Amp; Siêu Âm Việt Nhật

Thông tin chung

Tên Phòng khám

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật

Loại hình: Phòng khám Sản phụ khoa

GPHĐ: –

Ngày cấp: –

Nơi cấp: –

Chịu trách nhiệm chuyên môn: ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật

Bảo hiểm: –

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Địa chỉ

51 Hậu Giang Phường 2 Quận 6 Hồ Chí Minh.

Chuyên khoa

Sản phụ khoa, Siêu âm

Thông tin dịch vụ

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: 17:00 – 21:00 Thứ Bảy – Chủ Nhật: 08:00 – 21:00

Lưu ý: Với các phòng khám (phòng mạch) của bác sĩ giỏi làm ở bệnh viện lớn thường thay đổi theo lịch làm việc các bác sĩ ở bệnh viện. Các bác sĩ mở phòng khám tư, các phòng khám ngoài giờ do vậy giờ làm việc của phòng khám có thể thay đổi vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Liên hệ phòng khám hoặc đến trực tiếp để cập nhật thông tin thời gian làm việc chính xác nhất.

Dịch vụ và bảng giá dịch vụ

Tư vấn khám và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường. Các dịch vụ Sản phụ khoa

– Khám và tư vấn sản phụ khoa. Tư vấn chăm sóc thai.

– Khám và tư vấn tiền sản.

– Khám và tư vấn tiền hôn nhân

– Khám thai, khám thai định kỳ, khám sản định kỳ, quản lý thai sản.

– Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa;

– Khám thai, quản lý thai sản;

– Chữa các bệnh phụ khoa thông thường;

– Đặt thuốc âm đạo;

– Đốt điều trị lộ tuyến cổ tử cung;

– Soi cổ tử cung, lấy bệnh phẩm tìm tế bào ung thư. Tầm soát ung thư cổ tử cung;

– Đặt vòng tránh thai;

– Hút thai, phá thai nội khoa đối với thai < 06 tuần Các dịch vụ, kỹ thuật chuyên môn khác: Siêu âm sản khoa, Xét nghiệm sản phụ khoa… cần liên hệ phòng khám để biết chính xác. Đang cập nhật:

Bảng giá khám bệnh Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật

Bảng giá dịch vụ Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật

Đặt lịch hẹn

Để đặt lịch hẹn khám chữa bệnh hoặc dịch vụ ban có thể đến trực tiếp trong thời gian làm việc

Hoặc đặt lịch hẹn online trên website của Phòng khám

Liên hệ

Số điện thoại: 0947 745 399

Website/Facebook: –

Thông tin khác

Giới thiệu

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật là một trong những Phòng khám Sản phụ khoa lớn trong hệ thống các Phòng khám Sản phụ khoa uy tín ở Hồ Chí Minh uy tín ở Hồ Chí Minh và khu vực lân cận có thể tới và yên tâm với các dịch vụ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Sản phụ khoa.

Hình ảnh, Videos

Đang cập nhật: Videos Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật

Để đánh giá, review Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật vui lòng đánh giá ở góc phải phía dưới bài viết.

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm Việt Nhật – ThS.Bác sĩ Hồ Quang Nhật tuyển dụng

Liên hệ với cơ sở hoặc đến trực tiếp để biết thông tin tuyển dụng.

Bạn cần tìm Phòng khám Sản phụ khoa ở gần đây? Tìm Phòng khám Sản phụ khoa gần nhất ở Hồ Chí Minh. Dịch vụ tra cứu danh sách Phòng khám Sản phụ khoa trên toàn quốc, danh sách Phòng khám Sản phụ khoa uy tín ở Hồ Chí Minh của chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng có được thông tin hữu ích.