【#1】Tìm Hiểu Về Cắt Ung Thư Hàm Trên Kèm Hố Mắt Và Xương Gò Má Tại Bệnh Viện Hữu Nghị

Phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặchốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thểkhác nhau.

I. ĐẠI CƯƠNG

phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặc

hốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thể

khác nhau.

II. CHỈ ĐỊNH

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Như trong các phẫu thuật nói chung.

– Thể trạng người bệnh quá già yếu nên dùng các phương pháp điều trị khác.

– Ung thư sàng hàm giai đoạn T3N3M1.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng có kinh nghiệm trong phẫu thuật đầu cổ.

2. Phương tiện

– Các dụng cụ phẫu thuật xoang, dao điện, khoan điện.

– Chuẩn bị sẵn 1 hoặc 2 đơn vị máu cùng nhóm để truyền khi có chảy

máu nhiều.

3. Người bệnh

Được giải thích kỹ.

4. Hồ sơ bệnh án

Ngoài các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây mê còn phải có phim

Blondeau, Hirtz, sọ nghiêng và CT Scan.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Vô cảm

Mê nội khí quản.Chương III: Lĩnh vực mũi xoang

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng

209

2. Tư thế

– Người bệnh nằm ngửa có gối đầu.

– Phẫu thuật viên đứng bên phải hoặc cùng bên phẫu thuật, người phụ

đứng bên đối diện và phía đầu.

3. Kỹ thuật

Có 7 thì:

– Rạch da theo đường cạnh mũi đi từ góc trong mắt tới khớp mũi trán dọc

theo rãnh mũi má và vòng theo cánh mũi và cắt rời sụn cánh mũi.

– Bộc lộ xương chính mũi và một phần ngành lên xương hàm trên, có thể

bộc lộ rộng cả mặt trước xoang hàm.

– Đánh giá và lấy bỏ u. Trong trường hợp khối u đã lan trong hốc mũi

xoang phải lấy bỏ hết cả vách mũi xoang, cuốn giữa và dưới.

– Kiểm tra cầm máu, làm sạch hốc mũi.

– Đặt bấc dầu kháng sinh có lót geslaspon kiểu Mickulicz.

– Khâu phục hồi 2 lớp.

VI. THEO DÕI

Và Xử TRí TAI BIếN

1. Chăm sóc và theo dõi

– Chảy máu.

– Nhiễm khuẩn.

– Rút bấc sau 48 giờ.

– Làm thuốc mũi hàng ngày.

– Cắt chỉ vào ngày thứ 7 sau mổ.

– Thuốc sau mổ: kháng sinh, giảm phù nề, chống viêm, giảm đau và cầm máu.

2. Tai biến và xử trí

– Chảy máu ngay sau mổ hoặc sau khi rút bấc.

– Rò dịch não tuỷ do vỡ hoặc nứt mảnh ngang xương sàng: chèn/ lót

gelaspon hoặc phẫu thuật lại lót cân cơ thái dương.

【#2】Tìm Hiểu Về Cắt Ung Thư Hàm Trên Kèm Hố Mắt Và Xương Gò Má Tại Bệnh Viện Đà Nẵng

Phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặchốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thểkhác nhau.

I. ĐẠI CƯƠNG

phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặc

hốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thể

khác nhau.

II. CHỈ ĐỊNH

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Như trong các phẫu thuật nói chung.

– Thể trạng người bệnh quá già yếu nên dùng các phương pháp điều trị khác.

– Ung thư sàng hàm giai đoạn T3N3M1.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng có kinh nghiệm trong phẫu thuật đầu cổ.

2. Phương tiện

– Các dụng cụ phẫu thuật xoang, dao điện, khoan điện.

– Chuẩn bị sẵn 1 hoặc 2 đơn vị máu cùng nhóm để truyền khi có chảy

máu nhiều.

3. Người bệnh

Được giải thích kỹ.

4. Hồ sơ bệnh án

Ngoài các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây mê còn phải có phim

Blondeau, Hirtz, sọ nghiêng và CT Scan.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Vô cảm

Mê nội khí quản.Chương III: Lĩnh vực mũi xoang

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng

209

2. Tư thế

– Người bệnh nằm ngửa có gối đầu.

– Phẫu thuật viên đứng bên phải hoặc cùng bên phẫu thuật, người phụ

đứng bên đối diện và phía đầu.

3. Kỹ thuật

Có 7 thì:

– Rạch da theo đường cạnh mũi đi từ góc trong mắt tới khớp mũi trán dọc

theo rãnh mũi má và vòng theo cánh mũi và cắt rời sụn cánh mũi.

– Bộc lộ xương chính mũi và một phần ngành lên xương hàm trên, có thể

bộc lộ rộng cả mặt trước xoang hàm.

– Đánh giá và lấy bỏ u. Trong trường hợp khối u đã lan trong hốc mũi

xoang phải lấy bỏ hết cả vách mũi xoang, cuốn giữa và dưới.

– Kiểm tra cầm máu, làm sạch hốc mũi.

– Đặt bấc dầu kháng sinh có lót geslaspon kiểu Mickulicz.

– Khâu phục hồi 2 lớp.

VI. THEO DÕI

Và Xử TRí TAI BIếN

1. Chăm sóc và theo dõi

– Chảy máu.

– Nhiễm khuẩn.

– Rút bấc sau 48 giờ.

– Làm thuốc mũi hàng ngày.

– Cắt chỉ vào ngày thứ 7 sau mổ.

– Thuốc sau mổ: kháng sinh, giảm phù nề, chống viêm, giảm đau và cầm máu.

2. Tai biến và xử trí

– Chảy máu ngay sau mổ hoặc sau khi rút bấc.

– Rò dịch não tuỷ do vỡ hoặc nứt mảnh ngang xương sàng: chèn/ lót

gelaspon hoặc phẫu thuật lại lót cân cơ thái dương.

【#3】Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Cắt Ung Thư Hàm Trên Kèm Hố Mắt Và Xương Gò Má

Phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặchốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thểkhác nhau.

I. ĐẠI CƯƠNG

phẫu thuật lấy bỏ khối u ác tính trong xoang hàm, xoang sàng và /hoặc

hốc mũi. Trên thực tế, tuỳ theo mức độ lan tràn của khối u mà đường vào có thể

khác nhau.

II. CHỈ ĐỊNH

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Như trong các phẫu thuật nói chung.

– Thể trạng người bệnh quá già yếu nên dùng các phương pháp điều trị khác.

– Ung thư sàng hàm giai đoạn T3N3M1.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng có kinh nghiệm trong phẫu thuật đầu cổ.

2. Phương tiện

– Các dụng cụ phẫu thuật xoang, dao điện, khoan điện.

– Chuẩn bị sẵn 1 hoặc 2 đơn vị máu cùng nhóm để truyền khi có chảy

máu nhiều.

3. Người bệnh

Được giải thích kỹ.

4. Hồ sơ bệnh án

Ngoài các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây mê còn phải có phim

Blondeau, Hirtz, sọ nghiêng và CT Scan.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Vô cảm

Mê nội khí quản.Chương III: Lĩnh vực mũi xoang

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai mũi họng

209

2. Tư thế

– Người bệnh nằm ngửa có gối đầu.

– Phẫu thuật viên đứng bên phải hoặc cùng bên phẫu thuật, người phụ

đứng bên đối diện và phía đầu.

3. Kỹ thuật

Có 7 thì:

– Rạch da theo đường cạnh mũi đi từ góc trong mắt tới khớp mũi trán dọc

theo rãnh mũi má và vòng theo cánh mũi và cắt rời sụn cánh mũi.

– Bộc lộ xương chính mũi và một phần ngành lên xương hàm trên, có thể

bộc lộ rộng cả mặt trước xoang hàm.

– Đánh giá và lấy bỏ u. Trong trường hợp khối u đã lan trong hốc mũi

xoang phải lấy bỏ hết cả vách mũi xoang, cuốn giữa và dưới.

– Kiểm tra cầm máu, làm sạch hốc mũi.

– Đặt bấc dầu kháng sinh có lót geslaspon kiểu Mickulicz.

– Khâu phục hồi 2 lớp.

VI. THEO DÕI

Và Xử TRí TAI BIếN

1. Chăm sóc và theo dõi

– Chảy máu.

– Nhiễm khuẩn.

– Rút bấc sau 48 giờ.

– Làm thuốc mũi hàng ngày.

– Cắt chỉ vào ngày thứ 7 sau mổ.

– Thuốc sau mổ: kháng sinh, giảm phù nề, chống viêm, giảm đau và cầm máu.

2. Tai biến và xử trí

– Chảy máu ngay sau mổ hoặc sau khi rút bấc.

– Rò dịch não tuỷ do vỡ hoặc nứt mảnh ngang xương sàng: chèn/ lót

gelaspon hoặc phẫu thuật lại lót cân cơ thái dương.

【#4】Vi Phẫu Tái Tạo Các Khuyết Hổng Cho Người Bệnh Ung Thư Hàm Mặt

Ung thư hàm mặt luôn là thách thức trong điều trị. Việc áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu là bước tiến vượt bậc, đã trả lại cho người bệnh các chức năng và cuộc sống dần trở về bình thường.

Phẫu thuật là chỉ định số 1

Hiện nay ung thư vùng hàm mặt có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu báo cáo của bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung, khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, số bệnh nhân (BN) ung thư đến khám và điều trị trị tại BV này trong 5 năm qua là 628/11.738 BN (chiếm 5,3% trên tổng số BN tới khám và điều trị).

Bác sĩ Hồng Nhung cho biết, hiện nay phẫu thuật điều trị ung thư hàm mặt là chỉ định số 1. Tuy nhiên, vẫn còn một số BN dùng phương pháp uống thuốc, bôi, đắp và thậm chí đến những cơ sở y tế không đủ khả năng phẫu thuật, BN được chỉ định xạ trị, hóa trị… Khi đến BV đã ở giai đoạn muộn, khối u phát triển lớn, phá hủy nhiều vùng tổ chức, di căn xa… không thể phẫu thuật được nữa.

“Ung thư vùng hàm đa phần là ung thư biểu mô. Việc xạ trị, hóa trị hầu như không đáp ứng mà để lại tác dụng phụ rất lớn. Có những BN sau xạ trị liều cao bị hoại tử cả xương hàm, lưỡi và phần mềm xung quanh. Nhìn BN đau đớn vì viêm, tự ti vì mùi hoại tử hôi thối, khuôn mặt biến dạng nặng nề và suy kiệt đến chết mà không thể cứu chữa. Thật đáng tiếc!”, bác sĩ Hồng Nhung bộc bạch.

Theo bác sĩ Hồng Nhung, gần 10 năm trở lại đây, tất cả phác đồ điều trị ung thư vùng hàm mặt trên thế giới đều cắt rộng tối đa vùng có khối u, vét hạch phòng chống di căn cho BN. Tuy nhiên, việc phẫu thuật này không những sẽ để lại khuyết hổng vùng mặt rất lớn mà còn ảnh hưởng đến chức năng ăn uống, nói, thở và thẩm mỹ. Để trả lại cho người bệnh các chức năng ấy, các phẫu thuật viên BV Răng Hàm Mặt Trung ương đã áp dụng thường quy kỹ thuật vi phẫu để tái tạo các khuyết hổng, giúp BN dần trở lại cuộc sống bình thường.

Với trường hợp phải cắt bỏ một phần hay cả lưỡi, phẫu thuật viên phải dùng vạt da ở tay hoặc ở đùi, nối mạch máu để tái tạo. Còn muốn tái tạo sàn miệng hay xương hàm dưới, xương hàm trên… lại phải dùng xương mác đưa lên vùng nhận. Đây là một trong những kỹ thuật khó, đòi hỏi sự điêu luyện, tỉ mỉ và sự dẻo dai của phẫu thuật viên. Bởi mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài từ 12-18 tiếng đồng hồ.

“Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phải sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại 8-25 lần để phẫu tích và nối những mạch máu nhỏ dưới 1mm. Đây là một thách thức rất lớn, bởi khi đưa tổ chức từ chỗ khác đến vùng nhận chỉ một sơ suất nhỏ sẽ có những rủi ro rất cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải khéo léo và có sức bền. Sau phẫu thuật, tùy từng loại ung thư, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi BN đến BV108 cùng theo dõi sát sao trong nhiều năm để điều trị bổ trợ hóa trị, xạ trị khi cần thiết. Có BN sau phẫu thuật đã tốt nghiệp đại học, đi làm; có BN lập gia đình và sinh con. Nhiều BN sau 5 năm không có dấu hiệu tái phát. Thậm chí, họ không cần sử dụng xạ trị hay hóa trị”, bác sĩ Hồng Nhung chia sẻ.

Sự sống kỳ diệu khi áp dụng tạo hình vi phẫu

Gặp BN Phạm Đức Sinh (59 tuổi ở Lạc Thủy, Hòa Bình), ít ai biết ông đã từng thực hiện vi phẫu điều trị ung thư lợi hàm. Ông Sinh cho biết, cách đây 8 năm, ông thấy đau bên hàm trái mỗi khi nhai. Ông đi khám rất nhiều nơi và uống thuốc mãi không khỏi. Suốt 2 năm cứ chịu nỗi đau âm ỉ, đến khi không ăn không nói được, nuốt đau, sưng lệch mặt, ông đến BV103 (Hà Nội) khám thì các bác sĩ giới thiệu đến khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. “Khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 3, tôi và gia đình lo lắng lắm. Cứ nghĩ đây là hạn tuổi 53 nên tôi bi quan, không dám mổ. Nhưng khi các bác sĩ bảo “nếu không mổ nhanh khối u sẽ ăn vào hàm” nên tôi quyết thử vận may. Tôi là 1 trong 8 BN vi phẫu giai đoạn nặng mà bác sĩ dùng vạt ghép ở cánh tay trái để tái tạo một bên má và 1 bên hàm. 2 năm đầu sau mổ, giọng nói của tôi không được rõ. Nhưng sau đó, tôi hát karaoke và ăn nhai rất tốt, mọi sinh hoạt như người bình thường”, ông Sinh vui mừng nói.

“Với ung thư hàm mặt chưa có di căn xa, việc phẫu thuật cắt rộng tối đa vùng có khối u có thể chữa khỏi bệnh đến 98%. Trường hợp ung thư ở giai đoạn 2, 3 sau khi được cắt bỏ và tái tạo vùng khuyết hổng, tùy trường hợp sẽ được điều trị bổ trợ thích hợp, giúp BN dần trở về cuộc sống bình thường và không bị tái phát”, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung.

Còn BN Nguyễn Thị Lan (75 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội) cách đây 2 năm phát hiện ung thư lưỡi giai đoạn 2. Con gái bà – chị Hà Thị Xuân Mai cho biết, thấy mẹ có 1 chấm đỏ ở lưỡi, chị cứ nghĩ mẹ bị nhiệt miệng. Như mọi lần, chị nấu bột sắn cho mẹ ăn nhưng mãi không khỏi. Chị Mai đưa mẹ đi khám thì được kết luận là nấm lưỡi và giới thiệu đến BV Da liễu Trung ương điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho làm xét nghiệm và sinh thiết thì phát hiện ung thư lưỡi. “Khi biết mẹ bị ung thư lưỡi, tôi rất suy sụp. Tôi càng hoang mang khi người thì khuyên không nên mổ vì mẹ đã cao tuổi, người thì bảo đưa mẹ sang Singapore… Khi được giới thiệu sang BV Răng Hàm Mặt Trung ương, nghe bác sĩ Hồng Nhung giải thích “BN sẽ cắt đi 2/3 lưỡi, 1/2 hàm rồi lấy da từ cánh tay để tái tạo”, tôi càng sợ vì việc ăn uống sẽ như thế nào… Mẹ tôi cũng run đến mức vào phòng mổ huyết áp tăng vọt lên hơn 200, phải 10 ngày sau mới được mổ. Ca mổ kéo dài 9 tiếng. May mắn đến nay, mẹ tôi ăn uống bình thường mà chỉ số mỡ máu và huyết áp như thanh niên, cũng không phải dùng hóa chất”, chị Mai cho biết.

Trên thế giới, tạo hình vi phẫu luôn là kỹ thuật khó thực hiện đòi hỏi sự chuẩn xác, khéo léo và bền bỉ của mỗi kỹ thuật viên. Đây cũng là cơ hội đem lại sự sống kỳ diệu cho BN ung thư nếu chưa có di căn xa. Người bệnh nên khám bệnh định kỳ để được phát hiện và điều trị đúng./.

【#5】Tiến Bộ Trong Điều Trị Ung Thư Hàm Mặt

Sau 8 giờ trong phòng mổ, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Viện Răng hàm mặt – Đại học Y Hà Nội đã phẫu thuật cắt bỏ và tạo hình thành công cho bệnh nhân bị biến dạng hoàn toàn vùng hàm mặt do khối u ác tính. Các chuyên gia cho biết, với những tiến bộ trong điều trị hiện nay thì chất lượng sống của nhiều người bệnh nặng có thể được cải thiện.

Ngạt mũi, buốt răng không ngờ bị ung thư

Cách đây 4 tháng, chị Đặng Thu H., 39 tuổi (Lương Sơn – Hòa Bình) cảm thấy đau, tê buốt vùng hàm trên từng đợt, bản chất là một người béo tốt khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nên chị cứ nghĩ do viêm răng lợi bình thường gây ra và không để ý tới. Hơn một tháng nay, các đợt đau buốt tăng dần lên, khiến chị có lúc bị tê dại cả khuôn mặt, kèm theo đó là tình trạng ngạt mũi cũng xuất hiện và ngày càng nặng hơn khiến chị rất khó thở, nhất là về đêm. Theo kinh nghiệm của những người xung quanh cho rằng chị bị viêm xoang, chị đi mua thuốc nhỏ mũi và kháng sinh về dùng nhưng không hề có tác dụng. Qua vài đợt tự dùng thuốc mà không thấy bệnh thuyên giảm chị quyết định đi khám, mong là được bác sĩ kê cho đơn thuốc đặc hiệu hơn mà không hề hay biết chị đang mang trong người một căn bệnh nguy hiểm.

Điều trị sau phẫu thuật cho bệnh nhân H. tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ chị H. có dấu hiệu của ung thư hàm mặt và cho làm các xét nghiệm chẩn đoán khác. Trên hình ảnh của chụp CT vùng hàm mặt của chị H. cho thấy có khối tổ chức ở vị trí khẩu cái cứng, kích thước 5 x 6cm, lấp đầy hốc mũi hai bên, phá hủy hai bên xương hàm mặt, niêm mạc xoang hàm bị dầy lên. Để khẳng định chính xác tình trạng bệnh của chị H., các bác sĩ tiếp tục cho làm sinh thiết khối u, kết quả không ngoài dự đoán: xương hàm mặt của bệnh nhân H bị ung thư.

Kết hợp nhiều kỹ thuật trong cùng một ca mổ

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Trưởng Khoa gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: “Nguy cơ suy hô hấp sau mổ rất cao ở bệnh nhân phải phẫu thuật phức tạp vùng hàm mặt…

Đảm bảo an toàn cho một cuộc mổ phức tạp vùng hàm mặt kéo dài 8 giờ đồng hồ và thoát mê, rút ống nội khí quản của bệnh nhân H. là một khó khăn đối với những người làm gây mê hồi sức. Bởi vì thời gian phẫu thuật quá dài dễ gây ra nhiều nguy cơ trong và sau mổ như rối loạn huyết động, tụt thân nhiệt, rối loạn đông máu, điện giải… Đặc biệt, cuộc đại phẫu lại được thực hiện tại vùng hàm mặt làm thay đổi cơ bản giải phẫu đường hô hấp (bệnh nhân cắt gần nửa mặt trên) nguy cơ suy hô hấp nặng sau khi rút ống nội khí quản là rất lớn. Thông thường, những ca phẫu thuật phức tạp vùng hàm mặt phải chấp nhận mở khí quản chủ động để bỏ máy thở sau mổ. Chúng tôi đã cố gắng hồi sức tích cực bệnh nhân trong 3 ngày, đã rút ống nội khí quản thành công, tránh được can thiệp mở khí quản. Cùng với kỹ thuật chống đau hiện đại, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật”.

PGS.TS. Lê Văn Sơn – Viện Răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội cho biết, đây là một ca bệnh khó, ung thư xương hàm trên đã ở giai đoạn muộn, bệnh đã biến chuyển rất nặng. Trong tất cả các trường hợp bị ung thư hàm mặt đều có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, riêng bệnh nhân này không chỉ loại bỏ các tổ chức khối u mà còn phải tạo hình lại khuôn mặt thì mới đạt được chất lượng điều trị. Để có thể mang lại một kết quả tốt nhất, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Viện Răng hàm mặt – Đại học Y Hà Nội cùng phối hợp trong một ca mổ.

Kíp mổ thứ nhất do chúng tôi Lê Văn Sơn chủ trì, các phẫu thuật viên đục tách chân bướm khỏi khối hàm trên, đục tách rời trụ nanh và vách ngăn hốc mũi, cắt niêm mạc quanh u, cắt các cuốn mũi dưới và giữa, nạo vét xoang hàm 2 bên, lấy gọn toàn bộ u và xoang hàm trên. Đồng thời chuẩn bị đường hầm để cho cuống mạch khi ghép da và cơ đùi đi qua.

Kíp mổ thứ 2 do chúng tôi Trần Thiết Sơn – Trưởng Bộ môn phẫu thuật tạo hình, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình – Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện. Các bác sĩ bóc vạt da cơ đùi trước trái chuyển vạt tới vùng hàm mặt. Tạo hình các bộ phận đã bị cắt để khuôn mặt có được chức năng gần như bình thường. Điều khó khăn nhất để vùng tổ chức của vùng đùi “sống” trên mặt người bệnh là phải nối được các động tĩnh mạch của vạt tổ chức đùi với các động tĩnh mạch vùng hàm mặt. Quá trình tạo hình các bộ phận trên mặt và nối ghép các động tĩnh mạch là một kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ lành nghề của người phẫu thuật viên.

Sau 8 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ và tạo hình thành công khuôn mặt cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã được điều trị ổn định và xuất viện.

Cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư hàm mặt

PGS. TS. Lê Văn Sơn khẳng định, đây là một tiến bộ lớn trong điều trị ung thư vùng hàm mặt. Trước đây, đối với những bệnh nhân nặng như chị H. thì hoặc là không thể chỉ định phẫu thuật hoặc nếu phẫu thuật thì chỉ có thể cắt bỏ khối u mà không thể tái tạo lại những tổ chức bị phá hủy hoặc phải trải qua nhiều cuộc mổ khác nhau mới có thể tạo hình được phần nào vì phẫu thuật này có thời gian khá lâu, phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa. Gần đây, tất cả những ung thư vùng hàm mặt (lưỡi, xương hàm…) bệnh nhân được tạo hình ngay sau khi phẫu thuật loại bỏ tổ chức ung thư, điều đó không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống của họ.

Lấy vạt da cơ đùi để ghép vào mặt cho bệnh nhân.

Không giống như các dấu hiệu ung thư âm thầm ở nhiều cơ quan khác, các biểu hiện bất thường vùng hàm mặt rất dễ phát hiện, PGS. TS. Sơn chia sẻ. Bệnh nhân có thể nhìn thấy được, cảm thấy được ( đau, buốt, mỏi…) và sờ thấy được. Nhưng hầu hết người bệnh lại thường đến viện khi đã muộn. Vì vùng miệng họng hay bị tổn thương, dễ bị tổn thương do rất nhiều lý do khác nhau, thậm chí là stress cũng có thể làm rộp lưỡi, loét miệng. Những dấu hiệu ban đầu rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường khác và người bệnh đều bỏ qua, thậm chí những bác sĩ không có kinh nghiệm cũng không nghĩ tới nguy cơ ung thư.

Các bác sĩ cho biết, khi ung thư vùng hàm mặt đã ở giai đoạn muộn thì phát triển với tốc độ rất nhanh. Theo PGS. Sơn, sở dĩ ung thư ở bộ phận này phát triển nhanh do dễ bị sang chấn, dễ bị chảy máu và vì thế rất dễ bị nhiễm khuẩn, điều đó làm bệnh nhân suy giảm nhanh chóng các chức năng nuốt, thở, nói, nhai, trong đó quan trọng nhất là ăn uống dẫn đến cơ thể suy kiệt, mệt mỏi… Tất cả tạo thành vòng xoáy luẩn quẩn của ung thư vùng hàm mặt. Chính vì vậy, lời khuyên của các bác sĩ là nếu thấy những bất thường ở răng miệng người bệnh không tự ý dùng thuốc mà cần được khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa.

【#6】Khám, Tầm Soát Ung Thư Vú Miễn Phí Tại Bệnh Viện Chợ Rẫy

Chương trình sẽ diễn ra vào thứ 6 hàng tuần từ ngày 9/10 đến 27/11 tại phòng khám Tuyến vú, lầu 1, khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và góp phần giúp chị em phụ nữ hiểu được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư, Đơn vị Tuyến vú Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội tổ chức chương trình khám tầm soát sớm ung thư vú (miễn phí) cho 127 phụ nữ trên 40 tuổi.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết từ hôm nay 5- 8/10, đơn vị sẽ tiếp nhận đăng ký khám tầm soát sớm ung thư vú miễn phí cho phụ nữ trên 40 tuổi. Thời gian khám từ ngày 9/10 đến hết ngày 27-/11, địa điểm: phòng khám tuyến vú (lầu 1, khu D) của bệnh viện.

Nhằm đảm bảo chất lượng tầm soát, thứ sáu mỗi tuần, chương trình sẽ tổ chức khám lâm sàng, tư vấn, siêu âm tuyến vú, chụp nhũ ảnh cho 15 trường hợp. Để tham gia chương trình, người dân vui lòng đăng ký qua tổng đài, nếu mạng Viettel bấm số1068, các mạng khác (Vinaphone, MobiFone…) bấm số 028.1068.

Năm 2021, chương trình tầm soát ung thư vú miễn phí tại Chợ Rẫy đã khám tầm soát miễn phí cho 98 phụ nữ. Sau thăm khám có 14 trường hợp phát hiện bệnh cần nhập viện làm thủ thuật, số trường hợp cần theo dõi sau 1-3 tháng là 6 trường hợp, tái khám sau 6 tháng là 19 trường hợp và tái khám sau 1 năm là 40 trường hợp.

Năm 2021, chương trình tiếp tục khám tầm soát miễn phí cho 100 trường hợp thì có 7 trường hợp đến khám phát hiện tổn thương cần phải điều trị ngay; 29 trường hợp phát hiện có tổn thương cần được tư vấn và theo dõi; 7 trường hợp có người thân trong gia đình đã bị ung thư vú.

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta, ung thư vú là ung thư phổ biến nhất và có tỉ lệ tử vong cao nhất ở nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 11.000 ca ung thư vú mới và hơn 4.500 người tử vong vì căn bệnh này (Globocan 2012).

Bệnh viện ung bướu tầm soát ung thư vú miễn phí cho 1.200 phụ nữ

Chương trình kiểm tra tầm soát ung thư vú tổ chức vào thứ bảy hàng tuần từ 13/10 đến 3/11, nhân dịp Ngày Phụ nữ …

https://vtc.vn/kham-tam-soat-ung-thu-vu-mien-phi-tai-benh-vien-cho-ray-ar573192.html

chúng tôi

【#7】Chương Trình Khám Tầm Soát: “nói Không Với Ung Thư Vú Và Ung Thư Cổ Tử Cung”

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau ung thư vú và là nguy cơ gây tử vong hàng đầu đối với phụ nữ Việt Nam.

Theo thống kê mỗi năm, nước ta có khoảng 11.000 trường hợp mắc ung thư vú và hơn 5.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Ít ai biết rằng, ung thư vú nếu được phát hiện và điều trị ngay từ giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 92%.

Ngoài ra, ước tính tại Việt Nam cứ 100.000 phụ nữ thì có 20 trường hợp ung thư cổ tử cung và 11 trường hợp tử vong. Ung thư cổ tử cung thường gặp ở phụ nữ lứa tuổi trung niên, phần lớn các trường hợp có độ tuổi dưới 50.

Cùng hưởng ứng tháng Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, nhân rộng tinh thần và ý thức tầm soát về phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các bệnh lý phụ khoa, Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tổ chức chương trình MIỄN PHÍ KHÁM TẦM SOÁT CÁC BỆNH LÝ PHỤ KHOA cho người dân tỉnh Đồng Nai.

Thời gian:

  • Ngày: Từ 25/10/2018 đến 20/11/2018
  • Sáng: 8h00 – 11h30, Chiều: 13h00 – 16h00
  • Địa điểm: Lầu G, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai

– Miễn phí 01 lần khám phụ khoa

– Tặng voucher Giảm 20% chi phí cận lâm sàng tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và các bệnh lý Phụ khoa như:

1. Siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường bụng

2. Siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo

3. Soi tươi huyết trắng + nhuộm

4. Cy-pp Pap test

5. Siêu âm tuyến vú 2 bên

6. Soi cổ tử cung

7. Định lượng CA 125

8. Định lượng CA 15-3

9. Chụp Xquang tuyến vú

【#8】Ung Thư Gan: Cần Khám Tầm Soát Để Phát Hiện Sớm Và Điều Trị Hiệu Quả

Vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phẫu thuật nội soi điều trị thành công trường hợp ung thư gan tái phát sau thủ thuật TACE.

Bệnh nhân H.N.V, 68 tuổi, nhà ở quận Phú Nhuận. Người bệnh có tiền sử mắc bệnh viêm gan siêu vi B kèm xơ gan mức độ nhẹ (Child A). Tháng 09.2016, Người bệnh được chẩn đoán Ung thư gan, với khối u có kích thước 7×8 cm ở gan phải, các Bác sĩ Đơn vị U gan của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã tổ chức hội chẩn, chỉ định làm thủ thuật TACE điều trị cho Người bệnh. Sau thủ thuật TACE, Người bệnh được hẹn tái khám sau 2 tháng để theo dõi, chụp MSCT cho thấy khối u ngấm thuốc tốt, không có dấu hiệu tiến triển bệnh. Sau đó, Người bệnh được hẹn tái khám mỗi 3 tháng, đến tháng 05.2017, trên hình ảnh MSCT, ngoài khối u gan đã được điều trị, phát hiện thêm một khối u mới bên gan trái, kích thước 5×7 cm, các Bác sĩ hội chẩn, nhận thấy vị trí u thuận lợi cho việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ u. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, các Bác sĩ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã cắt bỏ khối u thành công bằng phẫu thuật nội soi. Sau phẫu thuật 2 tháng, Người bệnh được kiểm tra MSCT, không phát hiện tái phát u mới, rất hài lòng với kết quả điều trị.

Theo chúng tôi Nguyễn Tuấn, người thực hiện phẫu thuật, phẫu thuật nội soi cắt gan là phẫu thuật khó, khi thực hiện thành công thì đem lại nhiều lợi ích cho Người bệnh, với các vết mổ trên thành bụng nhỏ nên ít đau sau mổ hơn, thời gian hồi phục sớm hơn phẫu thuật mở bụng cắt gan. Ngoài ra, để được điều trị hiệu quả thì Người bệnh cần được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm bằng cách tầm soát ung thư gan ở những đối tượng nguy cơ mắc bệnh cao như những người bị xơ gan, viêm gan siêu vi B, C,… Đặc biệt, những người đã được phát hiện ung thư gan cần phải tuân thủ chế độ theo dõi của Bác sĩ để phát hiện những trường hợp tái phát ung thư sớm.

【#9】Bệnh Viện Fv Khám Chữa Bệnh Ung Thư Cho Người Có Bảo Hiểm Y Tế

(NTD) – Khi tham gia khám chữa bệnh ung thư tại Bệnh viện FV, bệnh nhân sẽ được Bảo hiểm Xã hội đồng chi trả cho chi phí khám bệnh và điều trị ung thư bằng phương pháp hóa – xạ trị.

Ngoài ra, phạm vi được chi trả bảo hiểm y tế gồm chi phí khám bệnh và xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, và chi phí hóa trị, xạ trị. Trong đó, hạng mục được hỗ trợ nhiều nhất là phần thuốc hóa trị, số tiền chi trả cho thuốc hóa trị là 30-90% tùy theo đối tượng.

Bên cạnh đó, số tiền được chi trả cho một bệnh nhân trong một ngày xạ trị là 400.000 – 500.000 đồng. Đối với phạm vi khám, chẩn đoán và điều trị tại Khoa Ung Bướu gồm 228 dịch vụ kỹ thuật, 150 thuốc hóa trị và các loại thuốc thiết yếu khác đã được Bộ Y tế phê duyệt. Tại đây, phác đồ điều trị được cập nhật theo hướng dẫn thực hành quốc tế mới nhất và được cá thể hóa để phù hợp với bệnh trạng từng bệnh nhân.

Sau một năm ký hợp đồng với Bảo hiểm Xã hội chúng tôi Bệnh viện FV đã khám chữa bệnh cho gần 900 lượt bệnh nhân. Bảo hiểm Xã hội góp phần giúp Bệnh viện FV có điều kiện thực hiện kế hoạch mở rộng và đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại ở tầm quốc tế cho Khoa Ung Bướu, với tổng đầu tư dự kiến từ 3,5-5 triệu USD.

Theo bác sĩ Ngô Kim Điền, Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện FV cho biết từ tháng 7/2015-12/2015, khoa đã tiếp nhận 414 lượt bệnh nhân trong chương trình và 4 tháng đầu năm 2021 đã tiếp đón 454 lượt. Bác sĩ Ngô Kim Điền cho biết thêm, Bảo hiểm Xã hội đã hỗ trợ đáng kể cho bệnh nhân và đến thời điểm này, số tiền cao nhất được Bảo hiểm Xã hội thanh toán cho 1 bệnh nhân đến 405 triệu đồng.

Ánh Hoa

【#10】Bệnh Viện K Đưa Thêm Cơ Sở Mới Khám Bệnh Ung Thư Vào Hoạt Động

Tại cơ sở số 9A-9B Phan Chu Trinh, Hà Nội của Bệnh viện K có 8 phòng khám chuyên khoa ung bướu, cùng với nhiều chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn cao, trang thiết hiện đại sẽ thực hiện khám, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho người dân.

Ngày 8-5, Bệnh viện K, Bộ Y tế đã đưa cơ sở số 9A – 9B Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào hoạt động phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện K cắt băng khai trương cơ sở khám bệnh mới ở số 9A-9B phố Phan Chu Trinh, Hà Nội

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K nêu rõ: Bệnh viện K cơ sở 9A-9B Phan Chu Trinh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám và điều trị các bệnh ung bướu, khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung bướu cho tất cả người dân trong cả nước và quốc tế. Tại cơ sở này, 8 phòng khám chuyên khoa ung bướu, như: vú, phụ khoa, đầu mặt cổ, phòng khám tổng hợp… cùng với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, chuyên nghiệp và trang thiết hiện đại sẽ là địa chỉ tin cậy chuyên khám, tầm soát phát hiện sớm, tư vấn toàn diện bệnh lý ung bướu cho người dân.

Những bệnh nhân đầu tiên tới khám tầm soát bệnh ung thư tại cơ sở 9A-9B phố Phan Chu Trinh, Hà Nội của Bệnh viện K

Lãnh đạo Bệnh viện K cũng cho biết, ung thư đang là vấn đề lớn của xã hội, thống kê GLOBOCAN 2021 trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu ca ung thư mới mắc và có khoảng 8,2 triệu người tử vong mỗi năm vì căn bệnh nguy hiểm này, trong đó có tới 2/3 là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, có gần 165.000 ca ung thư mới mắc, gần 115.000 trường hợp tử vong và hơn 300.000 người bệnh đang phải chiến đấu với ung thư.

Trong năm 2021 vừa qua, Bệnh viện K đã khám bệnh cho hơn 417.000 lượt người dân, thực hiện 22.000 ca phẫu thuật, 24.000 lượt bệnh nhân hóa trị và hơn 13.000 lượt bệnh nhân xạ trị. Do đó, việc đưa cơ sở khám, tầm soát bệnh ung thư ở số 9A-9B Phan Chu Trinh sẽ góp phần giảm tải tại 3 cơ sở khám chữa bệnh ung thư của Bệnh viện K hiện nay trên địa bàn Hà Nội, cũng như giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, có thêm lựa chọn cơ sở khám bệnh ung bướu.

NGUYỄN QUỐC

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây thành dịch do virus quai bị gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên. Bệnh quai bị được giới chuyên môn cảnh báo có khả năng thành dịch trở lại, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa.

Bệnh viện Gia An 115 vừa tiếp nhận và điều trị cho ông N.V.C. (63 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) mắc bệnh Beta Thalassemia thể nhẹ.

Các loại đồ uống “healthy” (tốt cho sức khỏe) như nước trái cây tươi, nước gạo rang không bổ sung đường là giải pháp tiện lợi và hiệu quả để cân đối dinh dưỡng ngày Tết.

Thuốc giảm đau là các thuốc nhằm điều trị triệu chứng, làm giảm các cơn đau cấp tính hoặc mạn tính. 2 nhóm thuốc phổ biến nhất có thể được phép bán không cần đơn tại các hiệu thuốc là paracetamol và nhóm kháng viêm không chứa steroid, viết tắt là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).