【#1】Triệu Chứng, Điều Trị Bệnh Ung Thư Biểu Mô Tại Chỗ Của Tai Giữa Và Hệ Hô Hấp Tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Nho Quan

1. CHẨN ĐOÁNKhám lâm sàngNội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYỂN DẠ DÀY

1. CHẨN ĐOÁN Khám lâm sàng

Nội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

Siêu âm qua nội soi dạ dày đánh giá mức độ xâm lấn u MSCT scan ngực, bụng chậu cản quang đánh giá mức độ xâm lấn và di căn xa PET (Positron Emission Tomography): đánh giá những nốt di căn nhỏ Xét nghiệm máu đánh giá tình trạng thiếu máu, chức năng gan, thận, tim, phổi…

2. ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN DỰA VÀO TNM

CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TRƯỚC MỔ (cTMN)

NHÓM HẠCH DẠ DÀY

3. ĐIỀU TRỊ

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giai đoạn bệnh, sức khoẻ bệnh nhân nói chung và các bệnh kèm theo. phẫu thuật là phương pháp chủ yếu và quan trọng trong điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Vài trò của hóa trị và xạ trị điều trị được cân nhắc phối hợp cho từng trường hợp cụ thể.

3.1 Điều trị triệt căn:

– Cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi (EMR: Endoscopỉc Mucosal Resection):

– Cắt dạ dày nạo hạch (cắt gần toàn bộ hoặc toàn bộ dạ dày):

Giai đoạn IA: cắt dạ dày nạo hạch D1

Giai đoạn IB, II, IIIA, IIIB: cắt dạ dày nạo hạch D2

Cắt gần toàn bộ dạ dày (Subtotal gastrectomy): được dùng để chỉ khi cẳt dạ

dày cách bờ trên tổn thương 5-6cm nếu u<T3và 6-8cm nếu u T4. Vét hạch D2 với ung thư 1/3 dưới dạ dày là vét hết hạch chặng 2 (tức là các nhóm 1,3,4,5, 6, 7, 8, 9) theo sơ đồ hạch ung thư dạ dày của các tác giả Nhật Bản. Việc phục hồi lưu thông tiêu hóa thường theo Bỉllroth II, có thể kèm theo miệng nổi Braunn để chổng trào ngược. Hoặc nổi theo Roux- en- Y.

Cắt dạ dày mở rộng: Khi tổ chức ung thư xâm lấn vào các bộ phận xung quanh như đại tràng ngang, thân đuôi tụy, lách, nhất là gan hái hạ phân thuỳ II, III việc cắt bán phần hoặc toàn bộ dạ dày mở rộng cắt kèm theo các bộ phận bị xâm lấn mang tính triệt căn vẫn có thể đặt ra. Tuy nhiên nếu xét khả năng phẫu thuật không thể lấy hết tổ chức ung thư thì nên đặt vấn đề phẫu thuật điều trị triệu chứng

3.2 Điều trị tạm bợ, nâng đỡ:

Phẫu thuật điều trị triệu chứng: Phẫu thuật điều trị triệu chứng là một biện pháp hữu hiệu để điều trị chống đau và chăm sóc triệu chứng cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Gần đây có nhiều trung tâm còn khuyên nên cắt dạ dày (nếu tổng trạng cho phép) để điều trị ung thư dạ dày khi không còn chỉ định điều trị triệt căn thậm chí cả cắt toàn bộ dạ dày điều trị triệu chứng. Neu đánh giá giá tổng trạng trước mổ cho phép, việc cắt bỏ được khối u cũng làm cho chất lượng sống của người bệnh được cải thiện đáng kể, đồng thòi còn đề phòng được tình trạng vỡ u chảy máu, viêm phúc mạc hoặc hẹp môn vị sau này.

Nối vị tràng: u ở 1/3 dưới dạ dày (hoặc 1/3 giữa) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được

Mở dạ dày nuôi ăn: u ở 1/3 trên (hoặc giữa dạ dày) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được.

Phẫu thuật cắt dạ dày phối hợp RFA (Radio Frequency Ablation) đốt các nốt di căn ở gan phải không cắt bỏ được.

Hóa trị điều trị ung thư dạ dày: có thể được áp dụng như là biện pháp chính khi ung thư đã có di căn xa, hoặc cũng có thể dùng như biện pháp điều trị hỗ trợ trước phẫu thuật (Neo-adjuvant) và điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật (adjuvant), ngoài ra hoá chất có thể phối hợp với xạ trị để nâng cao kết quả của điều trị. Tất cả các biện pháp đều nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cũng như tăng thời gian sống cho người bệnh.

Chăm sóc giảm nhẹ: ung thư di căn xa, bệnh nhân suy kiệt không còn khả năng chịu đựng hóa/ xạ trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Japanese gastric cancer treatment guideline 2010 (version 3)

2. NCCN clinicalpracticeguidelinesinoncology2013 (version2)

3. Gastric cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment andfollow-up

4. Phác đồ điều trị ung thư dạ dày Viện K 2012

【#2】Triệu Chứng, Điều Trị Bệnh Ung Thư Biểu Mô Tại Chỗ Của Tai Giữa Và Hệ Hô Hấp Tại Bệnh Viện 30/4

1. CHẨN ĐOÁNKhám lâm sàngNội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYỂN DẠ DÀY

1. CHẨN ĐOÁN Khám lâm sàng

Nội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

Siêu âm qua nội soi dạ dày đánh giá mức độ xâm lấn u MSCT scan ngực, bụng chậu cản quang đánh giá mức độ xâm lấn và di căn xa PET (Positron Emission Tomography): đánh giá những nốt di căn nhỏ Xét nghiệm máu đánh giá tình trạng thiếu máu, chức năng gan, thận, tim, phổi…

2. ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN DỰA VÀO TNM

CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TRƯỚC MỔ (cTMN)

NHÓM HẠCH DẠ DÀY

3. ĐIỀU TRỊ

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giai đoạn bệnh, sức khoẻ bệnh nhân nói chung và các bệnh kèm theo. phẫu thuật là phương pháp chủ yếu và quan trọng trong điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Vài trò của hóa trị và xạ trị điều trị được cân nhắc phối hợp cho từng trường hợp cụ thể.

3.1 Điều trị triệt căn:

– Cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi (EMR: Endoscopỉc Mucosal Resection):

– Cắt dạ dày nạo hạch (cắt gần toàn bộ hoặc toàn bộ dạ dày):

Giai đoạn IA: cắt dạ dày nạo hạch D1

Giai đoạn IB, II, IIIA, IIIB: cắt dạ dày nạo hạch D2

Cắt gần toàn bộ dạ dày (Subtotal gastrectomy): được dùng để chỉ khi cẳt dạ

dày cách bờ trên tổn thương 5-6cm nếu u<T3và 6-8cm nếu u T4. Vét hạch D2 với ung thư 1/3 dưới dạ dày là vét hết hạch chặng 2 (tức là các nhóm 1,3,4,5, 6, 7, 8, 9) theo sơ đồ hạch ung thư dạ dày của các tác giả Nhật Bản. Việc phục hồi lưu thông tiêu hóa thường theo Bỉllroth II, có thể kèm theo miệng nổi Braunn để chổng trào ngược. Hoặc nổi theo Roux- en- Y.

Cắt dạ dày mở rộng: Khi tổ chức ung thư xâm lấn vào các bộ phận xung quanh như đại tràng ngang, thân đuôi tụy, lách, nhất là gan hái hạ phân thuỳ II, III việc cắt bán phần hoặc toàn bộ dạ dày mở rộng cắt kèm theo các bộ phận bị xâm lấn mang tính triệt căn vẫn có thể đặt ra. Tuy nhiên nếu xét khả năng phẫu thuật không thể lấy hết tổ chức ung thư thì nên đặt vấn đề phẫu thuật điều trị triệu chứng

3.2 Điều trị tạm bợ, nâng đỡ:

Phẫu thuật điều trị triệu chứng: Phẫu thuật điều trị triệu chứng là một biện pháp hữu hiệu để điều trị chống đau và chăm sóc triệu chứng cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Gần đây có nhiều trung tâm còn khuyên nên cắt dạ dày (nếu tổng trạng cho phép) để điều trị ung thư dạ dày khi không còn chỉ định điều trị triệt căn thậm chí cả cắt toàn bộ dạ dày điều trị triệu chứng. Neu đánh giá giá tổng trạng trước mổ cho phép, việc cắt bỏ được khối u cũng làm cho chất lượng sống của người bệnh được cải thiện đáng kể, đồng thòi còn đề phòng được tình trạng vỡ u chảy máu, viêm phúc mạc hoặc hẹp môn vị sau này.

Nối vị tràng: u ở 1/3 dưới dạ dày (hoặc 1/3 giữa) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được

Mở dạ dày nuôi ăn: u ở 1/3 trên (hoặc giữa dạ dày) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được.

Phẫu thuật cắt dạ dày phối hợp RFA (Radio Frequency Ablation) đốt các nốt di căn ở gan phải không cắt bỏ được.

Hóa trị điều trị ung thư dạ dày: có thể được áp dụng như là biện pháp chính khi ung thư đã có di căn xa, hoặc cũng có thể dùng như biện pháp điều trị hỗ trợ trước phẫu thuật (Neo-adjuvant) và điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật (adjuvant), ngoài ra hoá chất có thể phối hợp với xạ trị để nâng cao kết quả của điều trị. Tất cả các biện pháp đều nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cũng như tăng thời gian sống cho người bệnh.

Chăm sóc giảm nhẹ: ung thư di căn xa, bệnh nhân suy kiệt không còn khả năng chịu đựng hóa/ xạ trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Japanese gastric cancer treatment guideline 2010 (version 3)

2. NCCN clinicalpracticeguidelinesinoncology2013 (version2)

3. Gastric cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment andfollow-up

4. Phác đồ điều trị ung thư dạ dày Viện K 2012

【#3】Triệu Chứng, Điều Trị Bệnh Ung Thư Biểu Mô Tại Chỗ Của Tai Giữa Và Hệ Hô Hấp Tại Bệnh Viện Quân Y 87

1. CHẨN ĐOÁNKhám lâm sàngNội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYỂN DẠ DÀY

1. CHẨN ĐOÁN Khám lâm sàng

Nội soi dạ dày tá tràng + sinh thiết X-quang dạ dày cản quang

Siêu âm qua nội soi dạ dày đánh giá mức độ xâm lấn u MSCT scan ngực, bụng chậu cản quang đánh giá mức độ xâm lấn và di căn xa PET (Positron Emission Tomography): đánh giá những nốt di căn nhỏ Xét nghiệm máu đánh giá tình trạng thiếu máu, chức năng gan, thận, tim, phổi…

2. ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN DỰA VÀO TNM

CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TRƯỚC MỔ (cTMN)

NHÓM HẠCH DẠ DÀY

3. ĐIỀU TRỊ

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giai đoạn bệnh, sức khoẻ bệnh nhân nói chung và các bệnh kèm theo. phẫu thuật là phương pháp chủ yếu và quan trọng trong điều trị ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Vài trò của hóa trị và xạ trị điều trị được cân nhắc phối hợp cho từng trường hợp cụ thể.

3.1 Điều trị triệt căn:

– Cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi (EMR: Endoscopỉc Mucosal Resection):

– Cắt dạ dày nạo hạch (cắt gần toàn bộ hoặc toàn bộ dạ dày):

Giai đoạn IA: cắt dạ dày nạo hạch D1

Giai đoạn IB, II, IIIA, IIIB: cắt dạ dày nạo hạch D2

Cắt gần toàn bộ dạ dày (Subtotal gastrectomy): được dùng để chỉ khi cẳt dạ

dày cách bờ trên tổn thương 5-6cm nếu u<T3và 6-8cm nếu u T4. Vét hạch D2 với ung thư 1/3 dưới dạ dày là vét hết hạch chặng 2 (tức là các nhóm 1,3,4,5, 6, 7, 8, 9) theo sơ đồ hạch ung thư dạ dày của các tác giả Nhật Bản. Việc phục hồi lưu thông tiêu hóa thường theo Bỉllroth II, có thể kèm theo miệng nổi Braunn để chổng trào ngược. Hoặc nổi theo Roux- en- Y.

Cắt dạ dày mở rộng: Khi tổ chức ung thư xâm lấn vào các bộ phận xung quanh như đại tràng ngang, thân đuôi tụy, lách, nhất là gan hái hạ phân thuỳ II, III việc cắt bán phần hoặc toàn bộ dạ dày mở rộng cắt kèm theo các bộ phận bị xâm lấn mang tính triệt căn vẫn có thể đặt ra. Tuy nhiên nếu xét khả năng phẫu thuật không thể lấy hết tổ chức ung thư thì nên đặt vấn đề phẫu thuật điều trị triệu chứng

3.2 Điều trị tạm bợ, nâng đỡ:

Phẫu thuật điều trị triệu chứng: Phẫu thuật điều trị triệu chứng là một biện pháp hữu hiệu để điều trị chống đau và chăm sóc triệu chứng cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Gần đây có nhiều trung tâm còn khuyên nên cắt dạ dày (nếu tổng trạng cho phép) để điều trị ung thư dạ dày khi không còn chỉ định điều trị triệt căn thậm chí cả cắt toàn bộ dạ dày điều trị triệu chứng. Neu đánh giá giá tổng trạng trước mổ cho phép, việc cắt bỏ được khối u cũng làm cho chất lượng sống của người bệnh được cải thiện đáng kể, đồng thòi còn đề phòng được tình trạng vỡ u chảy máu, viêm phúc mạc hoặc hẹp môn vị sau này.

Nối vị tràng: u ở 1/3 dưới dạ dày (hoặc 1/3 giữa) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được

Mở dạ dày nuôi ăn: u ở 1/3 trên (hoặc giữa dạ dày) đã di căn xa hoặc xâm lấn nhiều xung quanh không cắt bỏ được.

Phẫu thuật cắt dạ dày phối hợp RFA (Radio Frequency Ablation) đốt các nốt di căn ở gan phải không cắt bỏ được.

Hóa trị điều trị ung thư dạ dày: có thể được áp dụng như là biện pháp chính khi ung thư đã có di căn xa, hoặc cũng có thể dùng như biện pháp điều trị hỗ trợ trước phẫu thuật (Neo-adjuvant) và điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật (adjuvant), ngoài ra hoá chất có thể phối hợp với xạ trị để nâng cao kết quả của điều trị. Tất cả các biện pháp đều nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cũng như tăng thời gian sống cho người bệnh.

Chăm sóc giảm nhẹ: ung thư di căn xa, bệnh nhân suy kiệt không còn khả năng chịu đựng hóa/ xạ trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Japanese gastric cancer treatment guideline 2010 (version 3)

2. NCCN clinicalpracticeguidelinesinoncology2013 (version2)

3. Gastric cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment andfollow-up

4. Phác đồ điều trị ung thư dạ dày Viện K 2012

【#4】Các Bệnh Về Ung Thư Ống Tai, Tai Giữa Và Tai Trong

Ung thư tai là một bệnh ung thư hiếm khi xảy ra. Hầu hết các bệnh ung thư tai bắt nguonf từ bệnh da ngoài tai. Từ 5 đến 10 trong số 100 bệnh phát triển từ da ngoài tai.

Những người phát triển từ bên trong tai thường rất hiếm. Ít hơn 1 trong mỗi triệu người ở Anh sẽ phát triển ung thư ở tai giữa mỗi năm.

 • tai ngoài
 • tai giữa
 • tai trong

  Một phần quan trọng khác là xương bao quanh và bảo vệ tai (xương thời gian).

Ống tai

Ống tai là đoạn chảy từ tai ngoài đến tai giữa. Nó còn được gọi là thịt.

Ống tai thực sự là một phần của tai ngoài. Nhưng nó được bao gồm trong phần này về ung thư tai giữa và bên trong. Điều này là do các giai đoạn, triệu chứng và điều trị ung thư ống tai khác với ung thư tai ngoài.

Tai giữa

Tai giữa là một khoang nhỏ chứa 3 xương nhỏ. Những điều này truyền vào những rung động từ màng nhĩ đến tai trong.

Tai trong

Tai trong được đổ đầy chất lỏng. Nó cũng chứa một ống xoắn ốc nhỏ gọi là ốc tai.

Ốc tai có rất nhiều dây thần kinh giống như tóc nhỏ trên đó. Nó chuyển đổi các rung động từ tai giữa thành các xung thần kinh sau đó di chuyển đến não.

Tai trong cũng có một số khoang chứa chất lỏng giúp chúng ta cân bằng.

Nguyên nhân ung thư tai

Nguyên nhân của ung thư tai phần lớn là không rõ.

Những người có tiền sử nhiễm trùng tai mãn tính có nguy cơ phát triển ung thư ở tai giữa cao hơn. Phương tiện kinh niên từ 10 năm trở lên.

Triệu chứng

Các triệu chứng của ung thư tai phụ thuộc vào nơi khối u nằm trong tai.

 • Ống tai

  Các triệu chứng có thể bao gồm: đau đớn; mất thính giác; một cục u trong ống tai; sự xanh xao trên khuôn mặt

 • Tai giữa

  Triệu chứng phổ biến nhất là xuất huyết từ tai có thể bị dính máu. Các triệu chứng khác bao gồm: mất thính lực; đau tai; bạn không thể di chuyển khuôn mặt của bạn ở bên tai bị ảnh hưởng

 • Tai trong

  Các triệu chứng bao gồm: đau đớn; đau đầu; mất thính lực; ù tai (tiếng ồn, tiếng chuông như vậy, nghe thấy trong tai); chóng mặt

Một số người bị ung thư tai cũng có thể bị sưng hạch bạch huyết ở cổ.

Phân loại

Loại ung thư tai phổ biến nhất là ung thư tế bào vảy. Các loại ung thư khác của ống tai, tai giữa hoặc tai trong bao gồm:

-ung thư tế bào đáy

-u ác tính

-adenoid cystic

-ung thư tuyến mô

Các giai đoạn

Giai đoạn này cho bạn biết ung thư lớn đến mức nào và liệu nó có lan rộng hay không. Phát triển một hệ thống dàn dựng là khó khăn khi không có nhiều người bị ung thư. Có những hệ thống dàn dựng khác nhau cho ung thư tai. Làm việc trong giai đoạn ung thư sẽ giúp bác sĩ của bạn quyết định điều trị.

Nói chung, ung thư giai đoạn đầu là nhỏ và trong khu vực nó bắt đầu. Một trong đó là hơi cao cấp hơn đã phát triển thành các cấu trúc xung quanh.

Ung thư thứ phát hoặc di căn đã lan sang một phần khác của cơ thể từ nơi nó bắt đầu.

Điều trị

Điều trị bao gồm phẫu thuật, xạ trị và đôi khi hóa trị

【#5】Hướng Dẫn Các Bước Tra Cứu Kết Quả Khám Bệnh Trực Tuyến Tại Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 05/05/2017 11:53

Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã mạnh dạn thực hiện nhiều dịch vụ mới nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân khi đến khám, chữa bệnh. Trong đó, Bệnh viện chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính…, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng chỉ số hài lòng của người bệnh.

Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tránh nhầm lẫn và áp lực cho cán bộ y tế cũng như giảm phiền hà cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh triển khai hệ thống Trả kết quả trực tuyến qua website http://sannhiquangninh.vn của bệnh viện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện…

Bước 1: Truy cập vào website: http://sannhiquangninh.vn

– Nhấp chuột vào mục “Đăng nhập” (1)

Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc

– Mã thẻ: Xem mã bệnh nhân ở trên Thẻ Khách hàng.

– Mật khẩu : Mặc định là: 123456

– Lưu ý: Bạn nên đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập thành công

Bước 4: Xem kết quả của khách hàng theo từng đợt khám. Để có thể xem kết quả của đợt khám nào, Quý khách nhấp chuột vào mục đó.

Ví dụ: Đơn thuốc, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh

– Xem kết quả Chẩn đoán hình ảnh kích vào phần Xem nội dung

– Xem Film Chẩn đoán hình ảnh kích vào hình Camera bên phải

Quý khách lưu ý: Nên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công lần đầu:

– Mật khẩu: Vui lòng chọn “Đổi mật khẩu” để nhận mật khẩu mới. Quý khách nên đổi mật khẩu để dễ nhớ trong lần truy cập sau.

Thời gian tới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công bố, công khai các thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì, nâng cấp phần mềm quản lý khám chữa bệnh toàn bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện…

– Trong trường hợp mất thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ với Bệnh viện để được cấp lại.

– Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9087

– Hoặc số điện thoại : 0912.978.236 để được tư vấn dịch vụ

【#6】Khám Chữa Viêm Tai Giữa Bác Sĩ Trí Đoàn Có Tốt Không?

Nói về trẻ nhỏ viêm tai giữa bác sĩ Trí Đoàn đã từng đề cập đến trong cuốn “Để con được ốm”. Vậy cụ thể bác sĩ Trí Đoàn nói về tình trạng này ở các bé như thế nào, cách chữa bệnh ra sao? Bài viết sẽ thông tin chi tiết đến người đọc.

Bác sĩ Trí Đoàn là ai?

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn hiện là bác sĩ chuyên khoa nhi, Giám đốc Y khoa của Hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 1997 đến nay, bác sĩ đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau:

 • Giảng viên và hướng dẫn viên các chương trình giảng dạy về chăm sóc trẻ sơ sinh, cấp cứu nhi cho các bác sỹ, điều dưỡng của một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Bình Thuận.
 • Trưởng khoa Nhi – Trưởng bộ phận Y học chứng cứ của Phòng Khám Quốc tế Victoria Healthcare. Đây là phòng khám y tế chất lượng cao, nhận được sự tin tưởng của rất nhiều người dân Sài Thành.

Ngoài ra, bác sĩ Trí Đoàn còn chú trọng vào việc nghiên cứu và cung cấp tài liệu khoa học. Năm 2021, bác sĩ Trí Đoàn phát hành cuốn sách “Để con được ốm”. Đây là cuốn sách “gối đầu giường” của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa. Đó cũng chính là cẩm nang dành cho những bậc phụ huynh mong muốn chăm sóc con theo phương pháp khoa học, hiện đại.

Bác sĩ Trí Đoàn nói về viêm tai giữa

Trong cuốn sách “Để con được ốm”, bác sĩ Trí Đoàn đã lý giải, phân tích các vấn đề xoay quanh căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ: viêm tai giữa. Theo đó, hầu hết các thắc mắc thường thấy của cha mẹ đều được giải đáp cặn kẽ. Trong đó, một số nội dung nổi bật bác sĩ Trí Đoàn nói về viêm tai giữa được tổng hợp như sau.

Viêm tai giữa là gì?

Theo bác sĩ, viêm tai giữa là tình trạng thường xảy ra ở trẻ em. Bệnh viêm tai giữa là bệnh viêm nhiễm ở các mô vùng giữa của tai. Dịch mủ do bệnh có thể chảy ra ngoài ống tai hoặc gây tổn thương màng nhĩ nếu bị tồn đọng lâu trong tai.

Trẻ bị viêm tai giữa sẽ cảm thấy khó chịu, bị giảm thính lực dẫn đến chậm nói, quấy khóc. Thông thường, giai đoạn đầu bệnh viêm tai giữa chỉ ở mức bệnh cấp tính. Nhưng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh có thể tiến triển dần sang mãn tính. Đặc biệt, viêm tai giữa rất dễ tái phát ở trẻ nhỏ.

Bác sĩ Đoàn cũng hướng dẫn cha mẹ cách nhận biết trẻ bị viêm tai giữa nhanh chóng. Chỉ cần cha mẹ để tâm quan sát sẽ thấy trẻ có những biểu hiện khác thường.

Viêm tai giữa: Bác sĩ Trí Đoàn nói về triệu chứng thường gặp

Theo bác sĩ Trí Đoàn, thông thường trẻ sơ sinh và các em nhỏ sẽ có những triệu chứng bất thường sau:

 • Trẻ có thể bị sốt, nôn mửa thậm chí là tiêu chảy.
 • Quấy khóc nhiều hơn mọi ngày, ăn ít và vận động ít hơn mọi khi.
 • Tay hay sờ tai, kéo vành tai.
 • Khi quan sát tai trẻ sẽ thấy chảy dịch ở ống tai ngoài, sưng tấy.
 • Trẻ lớn hơn thường kêu bị đau ống tai giữa và khả năng nghe kém đi.

Để giúp cha mẹ hiểu sâu hơn về căn bệnh này, bác sĩ cũng lý giải nguyên nhân trẻ em hay mắc viêm tai giữa.

Tại sao trẻ em hay mắc viêm tai giữa?

Trẻ nhỏ là đối tượng được cha mẹ chăm sóc rất kỹ, tuy nhiên lại hay đối mặt với các “bệnh vặt” trong đó có viêm tai giữa. Bác sĩ Trí Đoàn chia sẻ lý do của tình trạng này là:

 • Trước đó điều trị các bệnh về tai không đúng cách, chữa bệnh không dứt điểm, triệt để.
 • Viêm tai giữa tái phát do không chữa trị tận gốc để các bệnh về đường hô hấp.
 • Sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu.

Bác sĩ Trí Đoàn nói về cách chữa trị viêm tai giữa

Viêm tai giữa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và thính lực của trẻ. Điều này khiến cho chúng có cảm giác đau đớn, khó chịu. Bởi vậy, theo bác sĩ, cha mẹ cần thường xuyên áp dụng các biện pháp sau:

Chữa trị bằng thuốc

Phương pháp này nhằm nhanh chóng tiêu diệt cơn đau, làm giảm đi các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp cha mẹ cần biết cho trẻ dùng thuốc đúng cách.

Nhiều cha mẹ mặc định khi con ốm, nhất là bị viêm tai giữa thì cứ sử dụng thuốc kháng sinh cho nhanh khỏi. Nhưng thực tế, theo phân tích của bác sĩ Trí Đoàn, viêm tai giữa chia thành 3 trạng thái từ nhẹ, trung đến nặng. Thuốc kháng sinh chỉ cần thiết ở viêm tai giữa thể trung và thể nặng.

Trong trường hợp con bị viêm tai giữa, cha mẹ có thể cho con đi khám và sử dụng các loại thuốc sau:

1. Giảm đau

 • Sử dụng thuốc giảm đau tai như Paracetamol hoặc ibuprofen.
 • Giảm đau bằng cách thủ công: Chườm ấm – dùng khăn vải ấm áp vào tai trẻ, chú ý nhiệt độ để trẻ không bị nóng quá.
 • Dùng dầu oliu, dầu thực vật: Nhỏ vài giọt các loại dầu trên (đã được làm ấm) vào tai. Chú ý không để nhiệt độ dầu quá cao. Tuy nhiên nếu bệnh đã tiến triển đến trạng thái dịch hay mủ chảy ra từ tai thì không nên áp dụng cách này.

2. Kháng sinh

Phác đồ điều trị thông thường là dùng kháng sinh liên tục trong 7 ngày. Tuy nhiên tùy theo tình trạng bệnh, bác sĩ có thể yêu cầu kéo dài thời gian dùng thuốc.

 • Các loại thuốc kháng sinh thường được sử dụng bao gồm: Azithromycin, Amoxicillin, Augmentin,,…
 • Ngoài ra, bác sĩ có thể kê thêm thuốc nhỏ tai giúp các thương tổn ở ống tai nhanh lành hơn.

Việc thường xuyên dùng kháng sinh mạnh có thể gây ra tình trạng nhờn thuốc. Cơ thể con kháng lại các thuốc này khiến những đợt điều trị sau rất khó khăn. Đồng thời khi quyết định cho trẻ dùng kháng sinh từ sớm, cha mẹ nên cân nhắc đến những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc như: Gây tiêu chảy, nôn mửa, phát ban, nhiễm nấm,…

Hơn nữa, các loại thuốc kháng sinh chỉ khắc chế vi khuẩn gây nhiễm trùng tai chứ không điều trị virus gây các biểu hiện cảm. Vì vậy con vẫn có các biểu hiện chảy nước mũi và ho.

Nguyên tắc chữa viêm tai giữa – Bác sĩ Trí Đoàn chia sẻ

Bác sĩ Trí Đoàn cho rằng, chữa trị viêm tai giữa cho trẻ bằng thuốc cần tuân thủ nguyên tắc:

 • Đúng thuốc: Nên sử dụng những loại dược phẩm tại các địa chỉ mua bán uy tín, đảm bảo chuẩn. Nếu mua phải thuốc giả, kém chất lượng sẽ dẫn đến tình trạng không thể tiêu diệt triệt để vi khuẩn, bệnh dễ mắc lại.
 • Dùng thuốc đủ liều: Bác sĩ khuyên mẹ nên đặt đồng hồ nhắc nhở việc uống đúng giờ để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất.
 • Dùng thuốc đủ thời gian: Trong quá trình điều trị cha mẹ lưu ý cho bé uống đủ số ngày chỉ định, kể cả khi bệnh đã thuyên giảm sau vài ngày điều trị. Làm vậy để đảm bảo viêm nhiễm không tái phát. Tuyệt đối tuân thủ thời gian sử dụng thuốc đúng như chỉ định của bác sĩ.

Sử dụng biện pháp “chờ”

Nếu cha mẹ không đồng ý sử dụng kháng sinh điều trị viêm tai giữa, bác sĩ Trí Đoàn khuyên nên cho trẻ “chờ”. Phương pháp này chỉ áp dụng cho trẻ trên 6 tháng tuổi.

Trong quá trình điều trị thực tế, bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn cũng có áp dụng phương pháp “chờ” cho những trẻ bị viêm tai giữa sau khi trao đổi với cha mẹ. Khi đón cha mẹ sẽ cùng theo dõi và quan sát kỹ những tình trạng của trẻ biểu hiện như thế nào, trẻ cảm thấy ra sao để đề phòng biến chứng khác.

Nếu có thể, cha mẹ đừng vội cho con dùng kháng sinh, hãy cố gắng chờ khoảng 2-3 ngày. Trường hợp trẻ không khỏi thì lúc đó mới cho con dùng thuốc kháng sinh. Trong thời gian “chờ” và theo dõi này, cha mẹ có thể giúp bé giảm đau bằng cách cho uống thuốc giảm triệu chứng đau, hạ sốt.

Viêm tai giữa có tự khỏi được không theo bác sĩ Trí Đoàn?

Sau khi tìm đọc những thông tin bác sĩ Trí Đoàn nói về viêm tai giữa, nhiều cha mẹ đặt ra câu hỏi liệu con có thể tự khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc không?

Tiếp tục giải đáp thắc mắc này, bác sĩ cho biết: Nếu như trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, các biểu hiện bệnh có thể tự động hết sau 3 – 5 ngày mà không cần dùng thuốc chữa trị. Thế nhưng, phần lớn các trường hợp bị viêm tai giữa để tự khỏi sẽ nhanh chóng tái phát và bội nhiễm nhiều lần nếu không được chữa trị dứt điểm.

Viêm tai giữa có tự khỏi hay không còn phụ thuộc một phần vào sự tiến triển, diễn biến của biểu hiện bệnh. Thời gian để điều trị bệnh cũng phụ thuộc vào ít nhiều vào yếu tố này.

Lời khuyên từ bác sĩ Trí Đoàn

Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tai mũi họng của trẻ nhỏ chính là cho con tránh xa các tác nhân độc hại gây bệnh, nhất là những nguy cơ gây viêm tai giữa cho trẻ. Cụ thể, theo bác sĩ, cha mẹ có con bị viêm tai giữa nên:

 • Cho trẻ tái khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
 • Tăng sức đề kháng cho trẻ.
 • Bổ sung vitamin tổng hợp, men vi sinh cho trẻ em hay mắc viêm tai giữa.
 • Giữ trẻ tránh xa khói thuốc lá, môi trường bụi bẩn, độc hại.
 • Nên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất là 6 tháng đầu đời.
 • Khi trẻ ngủ không nên để con ngậm bình sữa thường xuyên.
 • Vệ sinh tay cho mẹ và cả bé thường xuyên để tránh lây lan các mầm bệnh.
 • Không để con trẻ tiếp xúc với những người mắc các bệnh tương tự vì sẽ có nguy cơ lây nhiễm.
 • Tiêm phòng các loại vaccine theo khuyến nghị của Bộ Y tế.

【#7】Phòng Khám Nam Khoa Ngoài Giờ Tại Nha Trang

Average Rating: 3 Votes: 1152 Reviews: 1767

  Được mệnh danh là “phái mạnh” nhưng trước áp lực của cuộc sống cùng lối sống “thoáng”, môi trường và ti tỉ những lý do khác khiến cho các quý ông không thể tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm. Để tạo điều kiện cho nhu cầu khám chữa bệnh của nam giới mà không làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và các kế hoạch hàng ngày mà Đa Khoa Đức An – Một phòng khám nam khoa ngoài giờ uy tín , chất lượng mà bạn có thể tin tưởng tìm đến.

  XEM THÊM:

  Địa chỉ phòng khám nam khoa tốt nhất ở Đà Lạt

  Địa chỉ phòng khám nam khoa tốt nhất ở Đắk Lắk

THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG KHÁM ĐỨC AN

 - Địa chỉ: 23 Thái Nguyên, P. Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa

 - Điện thoại hỗ trợ: 0258 625 5555

 - Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 20h tối (Từ thứ 2 đến chủ nhật, kể cả ngày lễ).

 Để đảm bảo chính xác cho việc khám và điều trị bệnh, bệnh nhân nên liên hệ với bác sĩ tư vấn về tình trạng bệnh lý của mình và tiến hành đặt hẹn qua Hotline 028 3952 6877 để tiết kiệm thời gian cho mình hơn.

7 LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN PHÒNG KHÁM ĐỨC AN

 Hầu hết các bệnh nam khoa đều có triệu chứng, diễn biến phức tạp và thường có đặc điểm khá giống nhau nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

 Chính vì vậy, việc lựa chọn một địa chỉ thăm khám đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một phòng khám tốt sẽ giúp bạn giải quyết các bệnh lý một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Phòng khám nam khoa ngoài giờ tại Nha Trang

 Những lý do để bạn lựa chọn phòng khám Đức An để điều trị các bệnh nam khoa ngoài giờ bao gồm:

  Đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa

  Trang thiết bị y tế

 Toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám và điều trị các bệnh nam khoa đều được đạt chất lượng cao, được nhập khẩu từ nhiều nước có nền y học phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản,…

  Phương pháp điều trị

 Phòng khám là một trong những địa chỉ y tế tiên phong trong việc áp dụng nhiều phương pháp chữa các bệnh nam khoa hiện đại, an toàn và mang đến hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

  Dịch vụ y tế chu đáo, nhiệt tình

 Sức khỏe của người bệnh luôn được các y bác sĩ, nhân viên của phòng khám đặt lên trên hết. Vì vậy, lựa chọn Đa Khoa Đức An bạn sẽ được hỗ trợ, chăm sóc hết sức chu đáo, tận tình.

  Linh hoạt thời gian thăm khám, đặt hẹn nhanh chóng

 Để tạo điều kiện cho những bệnh nhân bận rộn với công việc, gia đình, phòng khám còn xây dựng chính sách giúp người bệnh có thể đăng ký khám ngoài giờ hành chính mà vẫn đúng với mức giá niêm yết.

  Bảo mật thông tin

 Phòng khám cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án hay bất kỳ cuộc tư vấn nào ra bên ngoài. Toàn bộ thông tin đều được bảo mật bằng hồ sơ bệnh án điện tử của phòng khám.

  Chi phí khám-điều trị

 Các khoản thu đều được công khai, minh bạch và có hóa đơn đầy đủ cho người bệnh khi thu phí. Được bác sĩ trao đổi trước khi tiến hành chữa trị.

1. Làm thế nào để điều trị các bệnh nam khoa hiệu quả nhấp vào để được tư vấn

2. Chi phí điều trị bệnh nam khoa tại Nha Trang nhấp vào để được tư vấn

3. Đã từng điều trị nhưng không đạt kết quả như ý nhấp vào để được tư vấn

【#8】Cách Chữa Bệnh Viêm Tai Giữa Ở Người Lớn Bằng Thuốc Nam

Để cách chữa bệnh viêm tai giữa ở người lớn bằng thuốc nam đem đến kết quả như kỳ vọng, người bệnh cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, tìm hiểu về một số phương thuốc chữa bệnh viêm tai giữa trước khi áp dụng. Các bác sĩ Phòng khám 497 Quang Trung chia sẻ một số vấn đề đáng lưu tâm.

Ưu điểm của cách chữa viêm tai giữa ở người lớn bằng thuốc nam

Cách chữa bệnh viêm tai giữa ở người lớn bằng thuốc nam có một lịch sử lâu dài, ngay từ trước khi có sự xuất hiện của các loại thuốc tây, các phương thuốc này đã được lưu truyền và sử dụng rộng rãi. Qua thời gian, các phương thuốc này đã có những cải tiến phù hợp với tình trạng bệnh, thể hiện nhiều ưu điểm như:

✤ Sẵn có, dễ tìm

Các loại thuốc nam chữa trị viêm tai giữa chủ yếu xuất phát từ tự nhiên, các thảo dược quanh nhà hay vài loại cây gia vị thường hay sử dụng trong gia đình. Nếu như chịu khó tìm hiểu, bạn dễ dàng có được cách chữa bệnh viêm tai giữa hữu hiệu mà không hề mất công tìm kiếm đâu xa.

Đây chính là ưu điểm nổi trội và có tính quyết định khiến rất nhiều người chọn cách chữa bệnh viêm tai giữa ở người lớn này cho mình. Thuốc nam có nguồn gốc thảo mộc, gần gũi với con người bởi vậy các bài thuốc nam thường dễ hấp thu, không có tác dụng phụ, ít trường hợp xảy ra kích ứng hoặc kháng thuốc. Các đối tượng nhạy cảm với thuốc như người cao tuổi, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh hay phụ nữ mang thai thường quan tâm đến các vấn đề này nhiều hơn.

Các bài thuốc nam trị bệnh viêm tai giữa thường được dùng để bôi ngoài da, sắc uống hay xông hơi. Các bước thực hiện tương đối đơn giản không phải có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại chuyên dụng.

Có nên dùng thuốc nam chữa bệnh viêm tai giữa

Để trả lời câu hỏi có nên sử dụng thuốc nam trong chữa viêm tai giữa hay không tùy thuộc vào mức độ bệnh của bạn, đồng thời phải có quyết tâm kiên trì thực hiện mới mong những phương thuốc này mang đến hiệu quả. Đặc biệt, trước khi quyết định áp dụng bất kỳ phác đồ chữa bệnh viêm tai giữa nào bạn cũng nên đến phòng khám tai mũi họng uy tín để được kiểm tra và có sự tư vấn của bác sĩ điều trị.

【#9】Cách Chữa Bệnh Đau Họng Tại Nhà Đơn Giản Nhất

Average Rating: 3 Votes: 774 Reviews: 860

 Trên thực tế, có rất nhiều người chỉ cần hơi đau họng đã tìm đến các loại thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ gây tình trạng nhờn thuốc, giảm sức đề kháng và gây suy yếu các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm đến cách chữa bệnh đau họng tại nhà đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao.

TỎI NƯỚNG

Tỏi chữa viêm họng

 Tỏi không chỉ là một loại gia vị được sử dụng rất phổ biến trong việc nấu nướng mà còn được biết đến như một loại kháng sinh tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc kháng khuẩn, tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn và chữa được nhiều căn bệnh. Thành phần chất acillin có trong tỏi là một chất kháng sinh có khả năng chống nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể tối ưu. Chính vì vậy, khi bị đau họng, sử dụng các bài thuốc từ tỏi sẽ thật sự hữu ích cho bạn.

 Chuẩn bị khoảng 3-4 tép tỏi không cần bóc vỏ rồi đem nướng. Nướng sao cho đến khi vỏ cháy, tỏi có mùi thơm thì lấy ra bóc hết lớp vỏ cháy bên ngoài. Sau đó, cho vào một cái chén nhỏ, cho thêm chút nước ấm, nghiền nát rồi lấy nước uống liền. Thực hiện mỗi ngày 2 lần, liên tục trong 3-4 ngày sẽ có hiệu quả rõ rệt.

 Đây là bài thuốc có thể áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ em giúp chữa đau họng cực kỳ hữu hiệu.

CHANH – MẬT ONG

 Mật ong là một loại dược liệu quý, có nhiều công dụng trong việc làm đẹp và chữa bệnh. Chữa đau họng cũng là một ưu điểm nổi bật của loại nguyên liệu này, với hàm lượng các loại axit amin, khoáng chất, đường tự nhiên có tác dụng chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây bệnh. Nhờ đó khắc phục được mọi triệu chứng mà bệnh viêm họng gây ra như: đau họng, khản tiếng, ho có đờm,…

 Còn chanh cũng là một nguyên liệu có vai trò quan trọng trong việc bổ sung khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Đặc biệt, với hàm lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa có trong chanh có tác dụng làm dịu họng, giảm đau, giảm ho, tiêu đờm và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể.

 Cách làm:

 Lấy một quả chanh, cắt thành từng lát mỏng rồi cho thêm khoảng 3 muỗng mật ong để ngâm. Sau khi ngâm 1 ngày thì lấy ra ngậm, mỗi lần ngậm 1 lát chanh. Thực hiện liên tục mỗi ngày chứng đau họng sẽ nhanh chóng được khắc phục.

TRÀ GỪNG

Trà gừng có hiệu quả rất tốt trong việc chữa đau họng

 Gừng là loại thuốc được sử dụng rất nhiều trong đông y, có tính vị cay, ấm, có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng giảm đau rát, sưng đỏ và làm sạch cổ họng, tiêu đờm, giảm ho và không còn cảm thấy vướng víu trong họng.

 Để thực hiện chữa đau họng bằng gừng bạn chỉ cần rửa sạch một củ gừng, cạo vỏ rồi giã nhỏ. Sau đó, cho thêm khoảng 200ml nước sôi, lọc lấy nước uống mỗi ngày khoảng 3 lần

 : Những bài thuốc chữa đau họng tại nhà này chỉ phù hợp với những trường hợp bị viêm họng nhẹ và chỉ mang tính hỗ trợ điều trị đối với những trường hợp nặng. Chính vì vậy, nếu thực hiện các bài thuốc này không có hiệu quả người bệnh cần nhanh chóng đến tại các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

 Đức An được biết đến là một trong những địa chỉ khám chữa viêm họng uy tín, chất lượng và được nhiều người tìm đến. Với đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật chữa bệnh hiện đại chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi chứng đau họng.

【#10】Cách Chữa Viêm Tai Giữa Bằng Các Bài Thuốc Dân Gian Hiệu Quả

Chữa viêm tai giữa bằng các bài thuốc dân gian được nhiều người bệnh thực hiện vì nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và ít gây ra tác dụng phụ,… Tuy nhiên tính đặc hiệu của các cách chữa này không cao, nên khi áp dụng bạn cần kiên trì thực hiện để nhận thấy kết quả.

Hướng dẫn cách chữa viêm tai giữa bằng các bài thuốc dân gian

Viêm tai giữa là tình trạng nhiễm trùng ở ống tai giữa do virus hoặc vi khuẩn. Đây là bệnh lý tai mũi họng khá phổ biến. Ngoài việc sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị từ Tây y, một số người bệnh đã tận dụng các thảo dược tự nhiên để làm giảm triệu chứng và cải thiện nhiễm trùng ở ống tai.

1. Bài thuốc uống

Các bài thuốc uống từ dân gian có khả năng cải thiện sức khỏe, tăng cường miễn dịch và hạn chế các triệu chứng đau nhức, khó chịu ở tai từ bên trong.

Bài thuốc 1:

 • Chuẩn bị: Xuyên khung 12g, đương quy 15g, mần tưới 10g, hương phụ 10g, bạch linh 12g, thạch xương bồ 12g, sài hồ 10g, hồng hoa 10g, bán hạ 10g.
 • Thực hiện: Đem các vị rửa sạch và sắc lấy nước uống. Mỗi ngày dùng một thang, duy trì trong 10 ngày.

Bài thuốc 2:

 • Chuẩn bị: Sài đất, mẫu lệ, chi tử, bạch truật, hoàng kì, phòng sâm, kinh giới, bạch linh và cây cứt lợn mỗi thứ 5g, đinh lăng, hạ khô thảo và thổ phục linh mỗi thứ 6g.
 • Thực hiện: Đem các vị sắc lấy nước uống, mỗi ngày dùng 1 thang và chia thành 3 lần sử dụng.

Bài thuốc 3:

 • Chuẩn bị: Ngân hoa, cam thảo và xuyên khung mỗi thứ 10g, liên kiều, trần bì, hương phụ và sài hồ mỗi thứ 12g, thổ phục linh và nam tục đoạn mỗi thứ 20g, ích mẫu, kinh giới, bạch chỉ nam, kinh hoàng bá, bưởi bung và cây cứt lợn mỗi thứ 16g.
 • Thực hiện: Đem các vị sắc lấy nước uống, chia thành 3 lần dùng. Ngày dùng 1 thang.

2. Bài thuốc dùng ngoài

Các bài thuốc dùng ngoài được sử dụng trực tiếp nên có tác dụng giảm đau, chống viêm và kháng khuẩn nhanh hơn bài thuốc uống. Tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng các bài thuốc dùng ngoài vì có thể nguy cơ cao gây nhiễm trùng và ngứa ngáy tai.

Bài thuốc nhỏ tai từ thạch xương bồ

 • Chuẩn bị: Thạch xương bồ, trần bì, thương nhĩ tử và cây ngũ sắc mỗi thứ 16g.
 • Thực hiện: Đem các vị rửa sạch và đun với 150ml nước, đến khi còn 50ml. Rót nước vào bát và để nguội, cho bông lọc vào hỗn dịch để làm trong nước, sau đó cho vào lọ kín. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mỗi ngày nhỏ 3 – 4 lần, mỗi lần từ 2 – 3 giọt.

Bài thuốc thổi từ phèn chua và ngũ bội tử

Bài thuốc kết hợp giữa ngũ bội tử và phèn chua phù hợp với bệnh nhân viêm tai giữa có mủ hoặc viêm tai giữa thanh dịch.

 • Chuẩn bị: Phèn chua và ngũ bội tử mỗi thứ 0.5kg.
 • Thực hiện: Đem hai vị đun cho đến khi phèn chua chảy ra và quyện đều với ngũ bội tử. Sau đó dùng phần màu trắng xốp nghiền nhỏ, bảo quản trong lọ kín. Mỗi lần dùng cần vệ sinh tai bằng oxy già, sau đó cuộn tờ giấy nhỏ lại thành hình chiếc tẩu. Cho thuốc vào cuộn giấy và thổi vào bên trong tai.

Lưu ý: Khi dùng bài thuốc này, cần sử dụng 2 lần (sáng – tối) và chỉ nên dùng khoảng 1 lượng nhỏ bằng hạt đậu xanh. Đồng thời cần ngưng sử dụng các loại kháng sinh 24 giờ trước khi áp dụng bài thuốc này.

Bài thuốc xông

 • Chuẩn bị: Huyền sâm, bồ công anh, thổ phục linh, bạch chỉ, hoàng cầm, hạ khô thảo và kim ngân hoa mỗi thứ 10g, tăm bông, nước muối sinh lý và xi lanh khử trùng.
 • Thực hiện: Đem sắc các dược liệu, sau đó vệ sinh tai bằng nước muối sinh lý. Sau đó dùng tăm bông thấm nước sắc còn ấm. Đem sát đầu xi lanh vào ống tai và đưa tăm bông vào bên trong xi lanh và bịt kín. Lúc này nước sắc ấm sẽ tạo thành khói nhẹ và di chuyển vào bên trong ống tai.

Bài thuốc từ sáp ong

 • Chuẩn bị: Một lượng sáp ong vừa đủ.
 • Thực hiện: Cuộn miếng giấy thành hình cái tẩu, sau đó cho sáp ong vào và đốt ở 1 đầu giấy. Đưa đầu còn lại vào tai để xông hơi.

Lưu ý: Thực hiện liên tục trong 7 – 10 ngày, mỗi ngày có thể thực hiện từ 2 – 3 lần.

Bài thuốc từ cây sống đời

Cây sống đời có tính mát, tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Vì vậy loại thảo dược này có khả năng giảm sưng nóng và viêm ở ống tai giữa.

 • Chuẩn bị: 3 – 5 lá sống đời tươi.
 • Thực hiện: Đem lá sống đời rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cốt. Dùng nước cốt nhỏ từ 1 – 2 giọt vào tai.

Với cách này, nên thực hiện 3 lần/ ngày trong khoảng 7 – 10 ngày. Tuy nhiên cách chữa viêm tai giữa từ cây sống đời chỉ có tác dụng đối với trường hợp cấp tính.

Bài thuốc từ rau diếp cá

Rau diếp cá còn được gọi là ngư tinh thảo hay dấp cá, có tính hàn, tác dụng giải độc, thanh nhiệt và kháng khuẩn. Bài thuốc từ diếp cá có tác dụng giảm viêm, đau và ức chế khuẩn gây bệnh.

 • Chuẩn bị: 1 nắm rau diếp cá tươi.
 • Thực hiện: Đem diếp cá rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt. Mỗi lần dùng 1 – 3 giọt nhỏ vào tai.

Ưu và nhược điểm khi chữa viêm tai giữa bằng các bài thuốc dân gian

Trước khi áp dụng cách chữa viêm tai giữa bằng bài thuốc dân gian, bạn cần cân nhắc giữa ưu và nhược điểm của những bài thuốc này.

Ưu điểm:

 • Nguyên liệu thiên nhiên nên dễ tìm mua, chi phí thấp, có độ an toàn cao và ít gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng.
 • Dễ dàng dung nạp và chuyển hóa nên phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
 • Ít gây ra tình trạng lạm dụng hay phụ thuộc.
 • Có thể áp dụng lâu dài mà không làm tăng chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Nhược điểm:

 • Tính đặc hiệu thấp nên cần phải duy trì trong thời gian dài mới nhìn thấy hiệu quả.
 • Có thể gây nhiễm trùng và một số tác dụng phụ ở những người có cơ địa nhạy cảm.
 • Không an toàn tuyệt đối khi dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
 • Tác dụng phụ thuộc nhiều vào cơ địa nên thường không có tính đồng nhất. Ở một số trường hợp, các bài thuốc trên hầu như không đem lại bất cứ tác dụng gì.
 • Một số cách chữa chưa được chứng minh về độ an toàn và tính hiệu quả.

Cách chữa viêm tai giữa bằng các bài thuốc dân gian có các ưu điểm và mặt hạn chế nhất định. Vì vậy trước khi thực hiện, bạn cần cân nhắc kĩ lưỡng để tránh những tình huống rủi ro khi áp dụng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có ý định thực hiện bất cứ biện pháp nào, vui lòng liên hệ với bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng.