Đề Xuất 12/2022 # Viện Di Truyền Y Học Medical Genetics Institute (Mgi) / 2023 # Top 14 Like | Growcaohonthongminhhon.com

Đề Xuất 12/2022 # Viện Di Truyền Y Học Medical Genetics Institute (Mgi) / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Viện Di Truyền Y Học Medical Genetics Institute (Mgi) / 2023 mới nhất trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

© 2016 Bản quyền thuộc

Viện Di Truyền Y học 186-188 Nguyễn Duy Dương,

Quận 10, TP. HCM Điện thoại: 028 6660 8050 Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

Giới thiệu về Viện Di truyền Y học

– Tên công ty: VIỆN DI TRUYỀN Y HỌC

– Tên giao dịch (tiếng Anh): Medical Genetics Institute (MGI)

– Địa chỉ: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

– Đại diện pháp luật: TRƯƠNG ĐÌNH KIỆT

– Mã số thuế: 0313897356

– Giấy phép kinh doanh: 0313897356 – Ngày cấp: 05/7/2016

I. MẪU XÉT NGHIỆM

Mẫu mô:

Mẫu máu

(sinh thiết lỏng).

II. CÁC ĐỘT BIẾN GEN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ (NSCLC)

– Đột biến gen EGFR

– Đột biến gen ALK

– Đột biến gen ROS1

– Đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF

III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên:

Năm sinh:

Giới tính:

Xét nghiệm:

Mẫu: Mô sinh thiết/máu

BSCĐ:

Ngày thu mẫu:

Nơi chỉ định:

Ngày trả KQ:

KẾT QUẢ                                                                                                         Code:     

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

Không phát hiện

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719(A,S,C,D)

Không phát hiện

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

Không phát hiện

T790M

Không phát hiện

exon 20 ins

Không phát hiện

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

S1206Y

Không phát hiện

G1269A

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích:….

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen …..

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

LƯU Ý:

– Các biến thể di truyền được khảo sát bao gồm: Đột biến điểm, mất đoạn và chèn đoạn ngắn (dưới 20 nucleotide) trong vùng mã hóa (coding region) và vùng lân cận với intron (-20/+10 nucleotide từ exon) của các gen EGFR, KRAS, ALK, ROS1, BRAF, NRAS. Các gen khác không được khảo sát trong báo cáo này.

– Do di truyền của khối u rất đa dạng và biến đổi theo thời gian nên kết quả phân tích đột biến từ mẫu sinh thiết mô vùi nến (FFPE) có thể khác biệt giữa các thời điểm sinh thiết, vị trí sinh thiết và vị trí lấy mẫu trên cùng một mô.

– Độ nhạy của quy trình sinh thiết lỏng là 80% (theo thống kê so sánh với kết quả mô u và kỹ thuật PCR kỹ thuật số), nghĩa là trong 100 ca có đột biến sẽ có 20 ca bị bỏ sót, không phát hiện được đột biến với mẫu máu.

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

– Mẫu: Mẫu nến đúc/ dịch/ máu bệnh nhân cung cấp.

– Bộ hoá chất: New England BioLabs, Hoa Kỳ

– Thiết bị: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (Next Generation Sequencing) MiniSeq, Illumina, Hoa Kỳ

– Kỹ thuật: Massively parallel DNA sequencing by Next Generation Sequencing technology.

IV. KẾT QUẢ

Đột biến gen EGFR tại exon 19

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên: Nguyễn Kim L

Năm sinh: 1961

Giới tính: Nữ

Xét nghiệm: K phổi

Mẫu: Máu

BSCĐ:

Ngày thu mẫu:

Nơi thu mẫu:

Ngày trả KQ:

KẾT QUẢ                                                                                                         Code:    

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

Không phát hiện

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719(A,S,C,D)

Không phát hiện

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

T790M

Không phát hiện

exon 20 ins

Không phát hiện

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích: Phát hiện đột biến exon 19 del trên gen EGFR.

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen ALK, ROS1, KRAS, BRAF, PIK3CA, NRAS.

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

2. Đột biến gen EGFR tại exon 21

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên: Đặng Duy N

Năm sinh: 1960

Giới tính: Nam

Xét nghiệm: K phổi

Mẫu: Máu

BSCĐ:

Ngày thu mẫu: 26/3/2020

Nơi thu mẫu: Đà Nẵng

Ngày trả KQ: 03/4/2020

KẾT QUẢ                                                                                                         Code:    

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719(A,S,C,D)

Không phát hiện

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

Không phát hiện

T790M

Không phát hiện

exon 20 ins

Không phát hiện

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích phát hiện đột biến thay thế L858R ở exon 21 trên gen EGFR.

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen ALK, ROS1, KRAS, BRAF, PIK3CA, NRAS.

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

3. Đột biến gen EGFR tại exon 20

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên: Đặng Duy N

Năm sinh: 1960

Giới tính: Nam

Xét nghiệm: K phổi

Mẫu: Mẫu mô

BSCĐ:

Ngày thu mẫu: 26/3/2020

Nơi thu mẫu: Đà Nẵng

Ngày trả KQ: 03/4/2020

KẾT QUẢ                                                                                                         Code:    

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

Không phát hiện

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719(A,S,C,D)

Không phát hiện

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

Không phát hiện

T790M

Không phát hiện

exon 20 ins

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích: Phát hiện đột biến chèn ở exon 20 trên gen EGFR.

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen ALK, ROS1, KRAS, BRAF, PIK3CA, NRAS.

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

4. Đột biến gen EGFR tại exon 18 và các đột biến ít gặp khác

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên: Vũ Thị D

Năm sinh: 1945

Giới tính: Nữ

Xét nghiệm: K phổi

Mẫu:

BSCĐ:

Ngày thu mẫu: 08/12/2020

Nơi thu mẫu: Đà Nẵng

Ngày trả KQ: 15/12/2020

KẾT QUẢ                                                                                                         Code:    

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

Không phát hiện

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719X

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

Không phát hiện

T790M

Không phát hiện

exon 20 ins

Không phát hiện

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích phát hiện đột biến G719X ở exon 18 trên gen EGFR.

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen KRAS, ALK, ROS1, BRAF, PIK3CA, NRAS.

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

5. Đột biến gen EGFR T790M tại exon 20 (đột biến kháng thuốc TKI thế hệ 1, thế hệ 2)

PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Mã GPB:

Họ tên: Nguyễn Phước H

Năm sinh: 1964

Giới tính: Nữ

Xét nghiệm: K phổi

Mẫu: Mẫu máu

BSCĐ:

Ngày thu mẫu: 26/02/2020

Nơi thu mẫu: Bệnh viện 198

Ngày trả KQ: 10/3/2020

KẾT QUẢ                                                                                                         Code: L111..

Gene

Loại đột biến

Thể đột biến

Tần suất

EGFR

L858R

Không phát hiện

L861(P,Q,R)

Không phát hiện

G719(A,S,C,D)

Không phát hiện

L747S

Không phát hiện

S768I

Không phát hiện

exon 19 del

NC_000007.14:g.55174784_55174794del

GCAACATCT

6%

T790M

6%

exon 20 ins

Không phát hiện

C797

Không phát hiện

KRAS (resistance mutations)

G12(A,C,D, R,S,V)

Không phát hiện

G13(C,R,S,A,D,V)

Không phát hiện

Q22K

Không phát hiện

Q61(K,L,P,R,H)

Không phát hiện

K117N

Không phát hiện

ALK

L1196M

Không phát hiện

L1152R

Không phát hiện

C1156

Không phát hiện

F1174L

Không phát hiện

G1202R

Không phát hiện

ALK-EML4 fusion

Không phát hiện

ROS1

G2032R

Không phát hiện

Không phát hiện

BRAF

G469

Không phát hiện

V600E

Không phát hiện

PIK3CA

V344M

Không phát hiện

NRAS

G12(C,S,A,D,V)

Không phát hiện

G13

Không phát hiện

Q61(K,R)

Không phát hiện

KẾT LUẬN:

– Tại thời điểm phân tích: Phát hiện đột biến exon 19 del & T790M trên gen EGFR.

– Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen KRAS, ALK, ROS1, BRAF, PIK3CA, NRAS.

Cố vấn kỹ thuật

Người phụ trách

                   

6. Đột biến C797 (đột biến kháng thuốc TKI thế hệ 3)

  Đột biến gen ALK

  PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

  Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

  Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

  KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

  THÔNG TIN BỆNH NHÂN

  Mã GPB:

  Họ tên: Nguyễn Thị V

  Năm sinh: 1974

  Giới tính: Nữ

  Xét nghiệm: K phế quản

  Mẫu: Mô sinh thiết

  BSCĐ:

  Ngày thu mẫu: 18/6/2020

  Nơi thu mẫu: BV Phổi TƯ

  Ngày trả KQ: 26/6/2020

  KẾT QUẢ                                                                                                         Code: F24..    

  Gene

  Loại đột biến

  Thể đột biến

  Tần suất

  EGFR

  L858R

  Không phát hiện

  L861(P,Q,R)

  Không phát hiện

  G719(A,S,C,D)

  Không phát hiện

  L747S

  Không phát hiện

  S768I

  Không phát hiện

  exon 19 del

  Không phát hiện

  T790M

  Không phát hiện

  exon 20 ins

  Không phát hiện

  C797

  Không phát hiện

  KRAS (resistance mutations)

  G12(A,C,D, R,S,V)

  Không phát hiện

  G13(C,R,S,A,D,V)

  Không phát hiện

  Q22K

  Không phát hiện

  Q61(K,L,P,R,H)

  Không phát hiện

  K117N

  Không phát hiện

  ALK

  L1196M

  Không phát hiện

  L1152R

  Không phát hiện

  C1156

  Không phát hiện

  F1174L

  Không phát hiện

  G1202R

  Không phát hiện

  G1269A

  Không phát hiện

  ALK-EML4

  intron19-intron6

  23%

  ROS1

  G2032R

  Không phát hiện

  Không phát hiện

  BRAF

  G469

  Không phát hiện

  V600E

  Không phát hiện

  PIK3CA

  V344M

  Không phát hiện

  NRAS

  G12(C,S,A,D,V)

  Không phát hiện

  G13

  Không phát hiện

  Q61(K,R)

  Không phát hiện

  KẾT LUẬN:

  – Tại thời điểm phân tích phát hiện đột biến ALK-EML4 trên gen ALK

  – Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen EGFR, KRAS, NRAS, BRAF,

  ROS1.

  Cố vấn kỹ thuật

  Người phụ trách

                     

   Đột biến gen

   ROS1

   PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

   Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

   Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

   KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

   THÔNG TIN BỆNH NHÂN

   Mã GPB:

   Họ tên: Lê Thị M

   Năm sinh: 1964

   Giới tính: Nữ

   Xét nghiệm: K phổi

   Mẫu: Mô sinh thiết

   BSCĐ:

   Ngày thu mẫu: 24/6/2020

   Nơi thu mẫu: Đà Nẵng

   Ngày trả KQ: 30/6/2020

   KẾT QUẢ                                                                                                         Code: F24..    

   Gene

   Loại đột biến

   Thể đột biến

   Tần suất

   EGFR

   L858R

   Không phát hiện

   L861(P,Q,R)

   Không phát hiện

   G719(A,S,C,D)

   Không phát hiện

   L747S

   Không phát hiện

   S768I

   Không phát hiện

   exon 19 del

   Không phát hiện

   T790M

   Không phát hiện

   exon 20 ins

   Không phát hiện

   C797

   Không phát hiện

   KRAS (resistance mutations)

   G12(A,C,D, R,S,V)

   Không phát hiện

   G13(C,R,S,A,D,V)

   Không phát hiện

   Q22K

   Không phát hiện

   Q61(K,L,P,R,H)

   Không phát hiện

   K117N

   Không phát hiện

   ALK

   L1196M

   Không phát hiện

   L1152R

   Không phát hiện

   C1156

   Không phát hiện

   F1174L

   Không phát hiện

   G1202R

   Không phát hiện

   ALK-EML4 fusion

   Không phát hiện

   ROS1

   G2032R

   Không phát hiện

   ROS1-EZR

   intron34- intron9

   Không phát hiện

   BRAF

   G469

   Không phát hiện

   V600E

   Không phát hiện

   PIK3CA

   V344M

   Không phát hiện

   NRAS

   G12(C,S,A,D,V)

   Không phát hiện

   G13

   Không phát hiện

   Q61(K,R)

   Không phát hiện

   KẾT LUẬN:

   – Tại thời điểm phân tích phát hiện đột biến ROS1-EZR trên gen ROS1

   – Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen EGFR, KRAS, NRAS,BRAF, ALK.

   Cố vấn kỹ thuật

   Người phụ trách

                      

    Các đột biến khác

    PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN – CTCP DI TRUYỀN Y HỌC

    Add. 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

    Tel. 02866708050 – Web. https://suckhoeditruyen.vn – Email: mgi@suckhoeditruyen.vn

    KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘT BIẾN GEN

    THÔNG TIN BỆNH NHÂN

    Mã GPB:

    Họ tên: Bạch Công H

    Năm sinh: 1984

    Giới tính: Nam

    Xét nghiệm: K phổi

    Mẫu: Mô sinh thiết

    BSCĐ:

    Ngày thu mẫu: 16/12/2020

    Nơi thu mẫu: Đà Nẵng

    Ngày trả KQ: 23/12/2020

    KẾT QUẢ                                                                                                         Code: F38..    

    Gene

    Loại đột biến

    Thể đột biến

    Tần suất

    EGFR

    Exon 19 del

    NC_000007.14:g.55174772_55174786del GGAATTAAGAGAAGC

    87%

    L858R

    Không phát hiện

    L861(P,Q,R)

    Không phát hiện

    G719(A,S,C,D)

    Không phát hiện

    L747S

    Không phát hiện

    S768I

    Không phát hiện

    T790M

    Không phát hiện

    exon 20 ins

    Không phát hiện

    C797

    Không phát hiện

    KRAS (resistance mutations)

    G12(A,C,D, R,S,V)

    Không phát hiện

    G13(C,R,S,A,D,V)

    Không phát hiện

    Q22K

    Không phát hiện

    Q61R

    8%

    Q61(K,L,P,H)

    Không phát hiện

    K117N

    Không phát hiện

    ALK

    L1196M

    Không phát hiện

    L1152R

    Không phát hiện

    C1156

    Không phát hiện

    F1174L

    Không phát hiện

    G1202R

    Không phát hiện

    G1269A

    Không phát hiện

    S1206Y

    Không phát hiện

    ALK-EML4 fusion

    Không phát hiện

    ROS1

    G2032R

    Không phát hiện

    Không phát hiện

    BRAF

    G469

    Không phát hiện

    V600E

    Không phát hiện

    PIK3CA

    V344M

    4%

    NRAS

    G12(C,S,A,D,V)

    Không phát hiện

    G13

    Không phát hiện

    Q61(K,R)

    KẾT LUẬN:

    – Tại thời điểm phân tích phát hiện đột biến: exon 19 del trên gen EGFR; Q61R trên gen KRAS; V344M trên gen PIK3CA.

    – Chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng trên các gen ALK, ROS1, BRAF, NRAS.

    Cố vấn kỹ thuật

    Người phụ trách

                       

    V. BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

    – Địa chỉ: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh

    – Điện thoại: 0286.660.8050

    Tư vấn miễn phí kết quả xét nghiệm

    ĐT 0966581290

    Chính Thức Thành Lập Viện Di Truyền Y Học Tại Tp.hcm / 2023

    Viện di truyền y học là nơi tập hợp các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực, chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học vào việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

    Sáng 20/6, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó giám đốc Sở KH&CN chúng tôi đã trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học cho Viện di truyền y học. Theo đó, Viện di truyền y học là một đơn vị nghiên cứu tư nhân, kết nối nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm xây dựng những công trình nghiên cứu hữu ích cho cộng đồng.

    Viện sẽ tập trung nghiên cứu 2 lĩnh vực chính, đó là Genomics (hệ gen học) ứng dụng trong y khoa và ứng dụng tế bào gốc.

    Ông Nguyễn Kỳ Phùng (bìa phải) trao giấy chứng nhận cho GS Trương Đình Kiệt, Viện trưởng Viện di truyền y học. Ảnh: Hà Thế An.

    GS Trương Đình Kiệt, Viện trưởng Viện di truyền y học cho biết, Genomics là lĩnh vực nghiên cứu khá hiện đại, sẽ phổ cập trong thời gian tới, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt, Viện sẽ chú trọng nghiên cứu, phát triển vấn đề y học chính xác hay còn gọi là y học cá thể.

    Về lĩnh vực tế bào gốc, thành phố đã có chiến lược phát triển cụ thể. Viện sẽ theo đuổi chiến lược này để tạo ra các công trình nghiên cứu ứng dụng thực tế trong trị liệu, phát triển tại các bệnh viện khác nhau.

    “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện mô hình Biobanking – tức là tạo thành một trung tâm dự trữ sinh phẩm (như mô, tế bào, protein…) phục vụ cho việc nghiên cứu và chẩn đoán. Đây là một ngân hàng mẫu đa dạng sẽ giúp ích trong việc trao đổi mẫu với quốc tế, định hướng công nghệ, ứng dụng mới vào từng lĩnh vực cụ thể” – GS Kiệt cho biết.

    Viện di truyền y học sẽ có nhiều công trình nghiên cứu hữu ích trong lĩnh vực y sinh. Ảnh: Hà Thế An.

    Theo ông Phùng, các viện nghiên cứu tư nhân cũng như công lập luôn đóng vai trò khá rõ nét trong sự phát triển KH&CN của thành phố. Sở KH&CN chúng tôi kỳ vọng Viện nghiên cứu sẽ có nhiều nghiên cứu trong di truyền học, tế bào gốc và đẩy mạnh những nghiên cứu đó sang thương mại hóa.

    “Thay mặt Sở KH&TP.HCM, tôi xin gửi lời chúc mừng đến các đồng chí trong nhóm sáng lập Viện di truyền y học. Tôi hy vọng, thời gian tới, Viện sẽ có nhiều thành công, nhiều thắng lợi trong nghiên cứu khoa học và thương mại hóa, đóng góp cho sự phát triển của thành phố” – ông Phùng nói.

    Học Y Học Cổ Truyền / 2023

    Ngành Y tế Việt Nam hiện nay vẫn đang tồn tại song song 2 phương pháp khám chữa bệnh theo Y học hiện đại gọi là Tây Y hoặc theo phương pháp Y học cổ truyền hay còn gọi là Đông Y khiến nhiều người băn khoăn không biết nên chọn học Tây Y hay Đông Y để ra trường có cơ hội việc làm tốt hơn. Đây là băn khoăn của nhiều người học ngành Y rất sợ khi ra trường không có mối quan hệ trong ngành Y khó xin được việc làm tại các cơ sở Y tế sau khi tốt nghiệp.

     

    Theo chúng tôi Đại tá Phan Anh Tuấn nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo – Viện YHCT Quân đội, nay là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cho biết, Y học cổ truyền là ngành học hiện nay mà người học dễ dàng tìm kiếm việc làm hoặc có khả năng tự tạo việc làm cao nhất sau khi tốt nghiệp có bằng cấp chuyên môn Y học cổ truyền, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo phương pháp Y học cổ truyền được các Sở Y tế cấp phép.

     

    Y học cổ truyền ngày nay càng chứng tỏ được vị thế khi được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, thậm chí là lĩnh vực làm đẹp cũng ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để bào chế Dược mỹ phẩm. Những bài thuốc từ Đông Y kết hợp với các phương pháp điều trị không dùng thuốc như: Xoa bóp – bấm huyệt, Châm cứu – cấy chỉ, Tác động cột sống…sẽ giúp người bệnh bồi bổ tạng can thận, giảm đau, phục hồi tổn thương, tăng cường cung cấp chất dinh dưỡng đẩy lùi các yếu tố gây bệnh hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh tật, chúng tôi Phan Anh Tuấn chia sẻ. Cơ hội việc làm nghề Y học cổ truyền sau khi ra trường?

    Hiện nay, đào tạo Y học cổ truyền chỉ có hai hệ học là hệ Trung cấp Y học cổ truyền tương đương trình độ Y sĩ Y học cổ truyền và hệ Đại học tương đương trình độ Bác sĩ Y học cổ truyền

    . Sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên

     có đủ trình độ chuyên môn để làm việc tại các Bệnh viện Y học cổ truyền, khoa Y học cổ truyền của các Bệnh viện đa khoa, các phòng khám Y học cổ truyền… Tuy nhiên, 

    Nghề Y học cổ truyền phù hợp với người thích hành nghề tự do vì đây là ngành học có khả năng tự tạo việc làm lớn sau khi tốt nghiệp, 

    rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tự tạo việc làm từ chính đôi tay cho mình cách khởi nghiệp mở Phòng chẩn trị Y học cổ truyền, các Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Spa Y học cổ truyền…sau khi đầy đủ các thủ tục pháp lý Nhà nước quy định.

     

    Là trường tư thục đầu tiên đào tạo chính thống những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Y học cổ truyền trong gần 30 năm cho các thế hệ sinh viên, thầy thuốc, chúng tôi Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn khẳng định, với mục tiêu 

    “Không chỉ dạy sinh viên biết kiến thức, mà phải dạy sinh viên ra trường biết làm việc”

    , Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội luôn hướng tới đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế chuyên ngành Y học cổ truyền; khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại.

     

    Sinh viên học Y học cổ truyền tại Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội tốt nghiệp được cấp bằng Y sĩ Y học cổ truyền, sẽ có kiến thức chuyên sâu về Y dược học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại, đủ trình độ chuyên môn để có thể khám chữa bệnh bằng YHCT, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với là Lương y chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

      Mọi thông tin liên hệ: 

    Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội. – Địa chỉ: sổ 06, ngõ 767, Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội             Hotline: 0989 504 475 (cô Nhàn) – Văn phòng tuyển sinh 104A: số 09, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 096.183.1975- 096.9798.775(Cô Mây)

    Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tphcm (Tp.hcm) / 2023

    GIỚI THIỆU Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM

    Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM là bệnh viện đầu ngành khu vực phía Nam về Y học cổ truyền, do Sở Y tế quản lý. Qua quá trình xây dựng và phát triển gần 40 năm, bệnh viện đã có nhiều thành tựu về công tác phát triển nền Y học cổ truyền nước nhà.

    Hiện nay, với quy mô 250 giường bệnh nội trú và 260 cán bộ viên chức, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón trung bình 1000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Với đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu về Y học cổ truyền, tận tâm với nghề và hết lòng vì bệnh nhân, bệnh viện là địa chỉ tin cậy của người dân TPHCM và các tỉnh phía Nam khi có nhu cầu điều trị bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.

    Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM còn là cơ sở nghiên cứu khoa học về Y dược cổ truyền với nhiều công trình nghiên cứu cấp cơ sở, cấp thành phố và cấp Bộ Y tế. Nhiều kết quả nghiên cứu có hiệu quả cao được ứng dụng rộng rãi.

    Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo liên tục về chuyên môn Y học cổ truyền với 7 mã số đào tạo do Bộ Y tế cấp. Đồng thời bệnh viện là cơ sở kết hợp Viện – Trường của Đại học Y dược TPHCM với sự hợp tác chặt chẽ trong công tác giảng dạy và điều trị của các giảng viên khoa Y học cổ truyền.

    THỜI GIAN LÀM VIỆC:

    Trong giờ (T2 – T6):

    – Sáng: 6h – 11h30

    – Trưa: 11h30 – 13h

    – Chiều: 13h – 16h30

    Ngoài giờ (T2 – T6):

    – 16h15 – 19h

    Ngoài giờ (T7 – CN):

    – T7: Sáng 7h – 11h30, Chiều 13h – 19h

    – CN: 7h – 11h30

    Email: bv.yhct@tphcm.gov.vn

    Hộp thư giải đáp thắc mắc bệnh nhân: bvyhctq3@gmail.com

    Phòng chăm sóc khách hàng: 0777.179.187

    Thông tin truyền thông (báo chí, người phát ngôn…) vui lòng liên hệ:

    – Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – BS.CKII. Hà Thị Hồng Linh

    – 187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM

    – Điện thoại: 028.3932.6579 – 028.3932.6004 – Bấm số nội bộ: 218

    – Email: halinh02@yahoo.com

    Bạn đang đọc nội dung bài viết Viện Di Truyền Y Học Medical Genetics Institute (Mgi) / 2023 trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!