Đề Xuất 3/2023 # Viện Dưỡng Lão: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Nghe, Viết, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng # Top 10 Like | Growcaohonthongminhhon.com

Đề Xuất 3/2023 # Viện Dưỡng Lão: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Nghe, Viết, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Viện Dưỡng Lão: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Nghe, Viết, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng mới nhất trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bởi vì bạn muốn bắt đầu một gia đình trước khi bạn vào viện dưỡng lão.

Because you want to start a family before you hit the nursing home.

Copy Report an error

Tôi đã làm việc trong một viện dưỡng lão ở Kabylie, Algeria.

I worked in a nursing home in Kabylie, Algeria.

Copy Report an error

Chúng tôi không trục xuất Bà ra khỏi viện dưỡng lão.

We’re not axing Grandma out of the nursing home.

Copy Report an error

Khi ngồi bên cạnh người mẹ đang hấp hối trong viện dưỡng lão, Tom hối hận vì đã không trở thành một người con tốt hơn với bà.

As he sat next to his dying mother in the nursing home, Tom regretted not having been a better son to her.

Copy Report an error

Không được phép khiêu vũ trong viện dưỡng lão.

Break dancing is not allowed in the nursing home.

Copy Report an error

Tom miễn cưỡng nói với mẹ về việc bà sẽ vào viện dưỡng lão vì anh biết rằng bà sẽ phản đối dữ dội ý tưởng này.

Tom is reluctant to talk to his mother about her going into a nursing home because he knows that she will be violently opposed to the idea.

Copy Report an error

Sức khỏe suy sụp của anh ấy khiến họ phải đưa anh ấy vào viện dưỡng lão.

His broken health led them to put him in the nursing home.

Copy Report an error

“Bên cạnh việc thiếu vệ sinh và thực phẩm xấu, cư dân của viện dưỡng lão thường bị trói vào các thanh trên giường của họ trong nhiều ngày.”

“Besides the lack of hygiene and the bad food, the nursing home’s residents were often tied to the bars of their beds for days at a time.”

Copy Report an error

Và sau đó tôi đã học được rằng chỉ có bốn phần trăm người Mỹ lớn tuổi đang sống trong các viện dưỡng lão, và tỷ lệ này đang giảm xuống.

And then I learned that only four percent of older Americans are living in nursing homes, and the percentage is dropping.

Copy Report an error

Sau đó, chúng tôi sẽ đưa bạn trở lại viện dưỡng lão này, bạn quay trở lại để sửa chữa.

Then we’ll sneak you back into this nursing home, you go back to being on the mend.

Copy Report an error

Ba bệnh viện, một trung tâm điều trị ung thư, một viện dưỡng lão.

Three hospitals, a cancer treatment center, A nursing home.

Copy Report an error

Bạn là người phụ nữ tôi yêu bây giờ, người tôi muốn yêu ngày mai, Muốn già đi cùng, Muốn ôm vào viện dưỡng lão,

You’re the Woman I love now, the one I Want to love tomorrow, Want to grow old With, Want to hug in a nursing home,

Copy Report an error

Đó không phải là một viện dưỡng lão, ông, mà là một quỹ ủy thác cao hơn.

It’s not a nursing home, grandpa, but an elrderly trust fund.

Copy Report an error

Redgrave qua đời trong một viện dưỡng lão ở Denham, Buckinghamshire, vào ngày 21 tháng 3 năm 1985, vì bệnh Parkinson, một ngày sau sinh nhật lần thứ 77 của ông.

Redgrave died in a nursing home in Denham, Buckinghamshire, on 21 March 1985, from Parkinson’s disease, the day after his 77th birthday.

Copy Report an error

Nhân vật chính, Clerfayt, là một tay đua ô tô đến một viện điều dưỡng Thụy Sĩ để thăm một tay đua đồng nghiệp, Hollmann, người bị bệnh lao.

The main figure, Clerfayt, is an automobile racer who goes to a Swiss sanatorium to visit a fellow racer, Hollmann, who has tuberculosis.

Copy Report an error

Viện điều dưỡng đóng cửa vào năm 1954, sau khi phát hiện ra các phương pháp điều trị kháng sinh hiệu quả cho bệnh lao.

The sanatorium closed in 1954, after the discovery of effective antibiotic treatments for tuberculosis.

Copy Report an error

Wisdom đã ở trong viện dưỡng lão Abbotswood ở Ballasalla, nơi ông đã cư trú từ ngày 12 tháng 7 năm 2007.

Wisdom was in the Abbotswood nursing home in Ballasalla, where he had been resident from 12 July 2007.

Copy Report an error

Vào ngày 30 tháng 9 năm 1995, Kirby chết vì bệnh Parkinson tại một viện dưỡng lão ở Las Vegas.

On September 30, 1995, Kirby died of Parkinson’s disease at a nursing home in Las Vegas.

Copy Report an error

Capone qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1986 trong một viện dưỡng lão ở Hollywood, Florida.

Capone died April 16, 1986 in a nursing home in Hollywood, Florida.

Copy Report an error

Cô qua đời trong một viện dưỡng lão ở Mount Vernon, Washington.

She died in a nursing home in Mount Vernon, Washington.

Copy Report an error

Arthur thường xuyên đến thăm ông nội Sam của mình trong một viện dưỡng lão, người đang dần trở nên già yếu.

Arthur pays regular visits to his grandfather Sam in a nursing home, who is progressively becoming senile.

Copy Report an error

Graham Arthur Chapman sinh ngày 8 tháng 1 năm 1941 tại Viện dưỡng lão Stoneygate, Stoneygate, Leicester, là con trai của cảnh sát Walter Chapman và Edith Towers.

Graham Arthur Chapman was born on 8 January 1941 at the Stoneygate Nursing Home, Stoneygate, Leicester, the son of policeman Walter Chapman and Edith Towers.

Copy Report an error

Lạc đà không bướu đã bắt đầu xuất hiện trong các viện dưỡng lão và bệnh viện như những con vật trị liệu được chứng nhận.

Llamas have started showing up in nursing homes and hospitals as certified therapy animals.

Copy Report an error

Rivers đã ký vào giấy tờ khi ông nằm hấp hối trong Viện dưỡng lão Evelyn sau một ca phẫu thuật khẩn cấp không thành công.

Rivers signed the papers as he lay dying in the Evelyn Nursing Home following an unsuccessful emergency operation.

Copy Report an error

Juanita Broaddrick là một cựu quản lý viện dưỡng lão người Mỹ.

Juanita Broaddrick is an American former nursing home administrator.

Copy Report an error

Plauche bị đột quỵ vào năm 2011 và qua đời vào năm 2014 tại một viện dưỡng lão sau một cơn đột quỵ khác, ở tuổi 68.

Plauche suffered a stroke in 2011 and died in 2014 at a nursing home after another stroke, aged 68.

Copy Report an error

Hall cư trú trong một viện dưỡng lão tại Coolum, Queensland cho đến khi qua đời ở tuổi 85 vào năm 2011.

Hall resided in a nursing home at Coolum, Queensland until his death at age 85 in 2011.

Copy Report an error

Vào ngày 19 tháng 4, CMS đã bổ sung các quy định mới yêu cầu các viện dưỡng lão phải thông báo cho cư dân, gia đình và đại diện của họ, về các trường hợp COVID-19 trong cơ sở của họ.

On April 19, the CMS added new regulations requiring nursing homes to inform residents, their families and representatives, of COVID-19 cases in their facilities.

Copy Report an error

Những người sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn, chẳng hạn như trại tế bần hoặc viện dưỡng lão, có thể nhận được những lợi ích sức khỏe từ vật nuôi.

People residing in a long-term care facility, such as a hospice or nursing home, may experience health benefits from pets.

Copy Report an error

Berkeley chết trong viện dưỡng lão ở Bristol.

Berkeley died in a nursing home in Bristol.

Copy Report an error

Broaddrick, người được gọi là Juanita Hickey vào thời điểm đó, lần đầu tiên gặp Clinton khi ông đến thăm viện dưỡng lão của bà trong chiến dịch vận động tranh cử năm 1978 của ông.

Broaddrick, who was known as Juanita Hickey at the time, first met Clinton when he made a visit to her nursing home during his 1978 gubernatorial campaign.

Copy Report an error

Sau đó, trong giai đoạn cuối cùng, tôi được nâng lên và chuyển đến một viện dưỡng lão.

Then, in the final stages, I’d be lifted up And carried off to a nursing home.

Copy Report an error

Mọi người có quan niệm rất kỳ lạ về những gì diễn ra trong viện dưỡng lão.

People have a very strange conception of what goes on in nursing homes.

Copy Report an error

Từ nhà có thể được sử dụng cho nhiều loại tổ chức cộng đồng dân cư mà mọi người có thể sống, chẳng hạn như hợp tác xã nhà ở, viện dưỡng lão, nhà hưu trí cho người cao tuổi, nhà nuôi dưỡng, v.v.

The word home can be used for various types of residential community institutions in which people can live, such as housing cooperatives, nursing homes, retirement homes for seniors, foster homes, etc.

Copy Report an error

Tôi đã tổ chức một tài xế khác để đưa bạn đến viện dưỡng lão.

I would have organised another driver to take you to the nursing home.

Copy Report an error

Dirk Bogarde sinh ra trong một viện dưỡng lão ở số 12 đường Hemstal, West Hampstead, London.

Dirk Bogarde was born in a nursing home at 12 Hemstal Road, West Hampstead, London.

Copy Report an error

Watling qua đời vào ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại viện dưỡng lão Beaumont Manor ở Frinton-on-Sea, sáu tuần sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.

Watling died on 21 July 2017 at Beaumont Manor nursing home in Frinton-on-Sea, six weeks after being diagnosed with lung cancer.

Copy Report an error

Vào viện dưỡng lão, Bill thấy chiếc ghế của cha mình bị trói; không ai trong số họ nhớ người kia là ai hoặc tại sao họ ở đó.

Going to a nursing home, Bill finds his father chair bound; neither of them remember who the other is or why they are there.

Copy Report an error

Các dược sĩ độc lập cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 40,2 triệu người cao niên của quốc gia trong các viện dưỡng lão, các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, bệnh viện tế bần và dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Independent pharmacists provide care for the nation’s 40.2 million seniors in nursing homes, assisted living facilities, hospice, and home-based care.

Copy Report an error

Vào ngày 20 tháng 3, 13 trường hợp mới đã được báo cáo được kết nối với một viện dưỡng lão ở Little Rock, nơi có 4 nhân viên và 9 cư dân cho kết quả dương tính.

On March 20, thirteen new cases were reported that were connected to a nursing home in Little Rock where four staff and nine residents tested positive.

Copy Report an error

Các cảnh quay trong viện dưỡng lão được quay tại Rice Hope Plantation, nằm ở Georgetown County, South Carolina.

The nursing home scenes were filmed at Rice Hope Plantation, located in Georgetown County, South Carolina.

Copy Report an error

The climactic scene, which features the breakup of the ship directly before it sinks as well as its final plunge to the bottom of the Atlantic, involved a tilting full-sized set, 150 extras, and 100 stunt performers.

Copy Report an error

Bác sĩ từ viện dưỡng lão gọi cho tôi một người lạ đã đến thăm và mang cho ông một ít thuốc lá.

The doctor from the nursing home called me a stranger had visited him and brought him some cigarettes.

Copy Report an error

Vào ngày 30 tháng 3, tiểu bang báo cáo cái chết thứ bảy, một phụ nữ 83 tuổi bị nhiễm trùng trong một viện dưỡng lão ở Little Rock.

On March 30, the state reported its seventh death, an 83-year-old woman infected in a nursing home in Little Rock.

Copy Report an error

Moore bị chứng mất trí nhớ trong những năm sau đó và cuối cùng được chuyển đến một viện dưỡng lão, nơi bà qua đời vào năm 1951.

Moore suffered from dementia in her later years and was eventually moved into a nursing home, where she died in 1951.

Copy Report an error

Viện Dưỡng Lão Trong Tiếng Tiếng Anh

Viện dưỡng lão đầu tiên ở Mỹ, bên ngoài Battle Creek.

The first sanitarium in America outside Battle Creek.

OpenSubtitles2018.v3

Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão không dễ chút nào.

Accepting nursing-home care for her was not an easy decision to make.

jw2019

Nhớ đến những người trong viện dưỡng lão

Remember Those in Nursing Homes

jw2019

Và đó là viện dưỡng lão ở bờ biển phía tây Floria.

And that’s retirement homes on the west coast of Florida.

QED

Y tá trưởng của 1 viện dưỡng lão.

Head of nursing at an old-age home.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy kể những kinh nghiệm cho thấy lợi ích của việc làm chứng tại viện dưỡng lão.

Relate experiences illustrating the benefits of witnessing in nursing homes.

jw2019

Đến cuối ngày, họ trở về viện dưỡng lão.

At the end of each day, they return to their respective retirement homes.

ted2019

Vâng, tất cả những kỹ năng và tài năng là những gì mà viện dưỡng lão có.

So there were all these skills and talents that these seniors had.

ted2019

Khi tôi 12 tuổi, gia đình tôi đã gửi ông bà tôi vào viện dưỡng lão.

Starting when I was 12, we moved each of my grandparents into a nursing facility.

OpenSubtitles2018.v3

Em đột nhập vào viện dưỡng lão à?

You broke into a nursing home?

OpenSubtitles2018.v3

Hãy tìm những cụm từ như “viện dưỡng lão”, “nhà dưỡng lão” hay “trung tâm dưỡng lão”.

Check categories such as “nursing homes,” “group homes,” and “residential-care facilities.”

jw2019

Leo lên cầu thang đầu tiên, và viện dưỡng lão ở ngay gần đấy.

The first ladder you find, go up, and the sanatorium’s here.

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao chúng ta muốn giúp những người sống trong viện dưỡng lão?

Why should we want to reach out to assist those in nursing homes?

jw2019

• Một anh 100 tuổi, sống trong viện dưỡng lão, mắt không còn nhìn thấy.

• A 100-year-old blind brother who lives in a nursing home often says, “We need the Kingdom.”

jw2019

Cô ta liền bảo bà: “Nếu mẹ làm báp têm, con sẽ bỏ mẹ vào viện dưỡng lão”.

“If you get baptized, I will send you to a nursing home,” responded Anna’s daughter.

jw2019

ăn trộm ở viện dưỡng lão à?

Steal it from the geriatrics?

OpenSubtitles2018.v3

Họ chuyển các sơ tới viện dưỡng lão.

They shipped them off to assisted living.

OpenSubtitles2018.v3

Làm thế nào chúng ta có thể lập danh sách các viện dưỡng lão để đến thăm?

How can we compile a list of nursing-care facilities to visit?

jw2019

Thế còn những tín đồ cao niên đang sống tại viện dưỡng lão thì sao?

What about elderly Christians who reside in nursing homes?

jw2019

Hơn nữa, trong viện dưỡng lão, chung quanh họ là những người thuộc các tôn giáo khác.

Moreover, in the nursing home, they will likely be surrounded by people who have different beliefs.

jw2019

Bà ta sống ở viện dưỡng lão ở tòa nhà phía dưới

She lives down at the nursing home down the block.

OpenSubtitles2018.v3

” Một viện dưỡng lão ư?

” A senior citizens’home?

QED

Họ muốn đưa bà ấy tới một viện dưỡng lão.

They’d send her to a care home with nursing.

OpenSubtitles2018.v3

Là viện dưỡng lão, trung tâm trợ sinh.

It’s a retirement home, assisted living.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi ở bên mẹ tôi khi bà qua đời trong viện dưỡng lão vào tháng 7 năm 1987.

We were at my mother’s bedside when she died in a nursing home in July 1987.

jw2019

Viện Dưỡng Lão Là Gì?

Viện dưỡng lão là gì?

Thông thường thì viện dưỡng lão thường được bố trí xây dựng ở những nơi tương đối yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào, sôi động của thành phố như vùng nông thôn, ngoại ô, đồng quê hoặc những nơi thanh tĩnh khác.

Truyền thống của người Việt Nam luôn trọng tình cảm gia đình và luôn mong muốn gần gũi quây quần, sum vầy bên con cái, bởi thế vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu, là đi ngược với truyền thống người Việt. Tuy nhiên, ý tưởng sống chung với bố mẹ đang nhanh chóng mất dấu trong giới trẻ Việt Nam do sự thay đổi kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng và khi Việt Nam có dân số già nhanh chóng, các viện dưỡng lão tư nhân đang thiếu hụt nguồn cung.

Viện dưỡng lão?

Các tên khác cho viện dưỡng lão

Ở Việt Nam “Viện dưỡng lão” là tên thông dụng nhất. Tuy nhiên, có những tên khác cho nó chẳng hạn như:

Nhà dưỡng lão

Nhà điều dưỡng

Các cơ sở điều dưỡng

Trại dưỡng lão

Trung tâm dưỡng lão

Viện dưỡng lão cao cấp

Viện dưỡng lão tiếng anh・nhật

Tiếng Việt chỉ có từ ” Viện Dưỡng Lão “, nhưng Mỹ và Nhật Bản thì ngoài từ ” Nursing home ” còn có nhiều từ tương tự khác như;

Các loại hình viện dưỡng lão

3 loại hình nhà dưỡng lão ở Việt Nam

Trường hợp bạn nên cân nhắc đến viện dưỡng lão

Bạn có thể cân nhắc đến viện dưỡng lão cho người thân hoặc chuẩn bị cho tuổi già trong những trường hợp sau:

Điều kiện gia nhập

Đối tượng nhận chăm sóc

Đối tượng bị hạn chế

Người già khỏe mạnh, yêu tuổi già

Những cao tuổi cần ổn định sau tai biến mạch máu não

Người cao tuổi ăn sonde

Người cao tuổi nằm liệt

Người cao tuổi khuyết thiếu chức năng vận động

Người cao tuổi sau phẫu thuật, cần theo dõi các chức năng sống, chăm sóc theo y lệnh của bác sĩ

Người cao tuổi cần chăm sóc sau mở nội khí quản

Người cao tuổi sa sút trí tuệ

Người cao tuổi bệnh Alzheimer

Người cao tuổi cần chăm sóc hỗ trợ toàn diện : ăn uống, vệ sinh, tắm rửa, vận động, theo dõi và quản lý bệnh theo chỉ định

Người cao tuổi không tự chăm sóc bản thân

Để bảm bảo sức khỏe cho toàn thể Người cao tuổi và Nhân viên chăm sóc, trung tâm không tiếp nhận các trường hợp bị mắc các bệnh như:

Thời khoá biểu hàng ngày

Người nhiễm HIV

Người nhiễm bệnh lao (TB)

Người bị nhiễm ghẻ

Người nhiễm viêm gan siêu vi (viêm gan B, viêm gan C)

Sinh hoạt hàng ngày của các cụ người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão sẽ được lên lịch theo tình trạng sức khỏe và bệnh lý.

Thời khoá biểu hàng ngày

Dịch vụ viện dưỡng lão

05:00:Thức dậy và vệ sinh cá nhân

06:30:Thư giãn – Xem thời sự – Uống sữa hoặc cafe buổi sáng

07:30:Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn – Ăn sáng – Uống thuốc

08:15:Sinh hoạt tập thể – Tập vật lý trị liệu

10:30:Thư giãn – Tắm

11:00:Ăn trưa – Uống thuốc

12:00:Nghỉ trưa

14:00:Tắm – Ăn bữa phụ

15:00:Sinh hoạt tập thể – Tập vật lý trị liệu

16:45:Ăn tối – Uống thuốc – Thư giãn

18:00:Vệ sinh cá nhân – Xem thời sự – Trò chuyện – Vệ sinh cá nhân

20:30:Nghỉ ngơi

Dịch vụ viện dưỡng

Phí của viện dưỡng lão tư nhân đang dần tăng lên. Vào năm 2021, giá trung bình hàng tháng của viện dưỡng lão là 10.000.000đ.

Đầu tiên, nếu muốn ở chung phòng (2 giường/phòng) thì tổng chi phí trung bình cộng là 9.750.000đ (gồm cả ăn uống và chăm sóc). Nếu ở chung phòng (3-6 giường/phòng) chi phí trung bình cộng là 8.800.000đ/người. Cuối cùng, nếu ở một phòng độc lập thì số tiền lên đến 14.000.000đ /người và chi phí cao.

Chi phí ban đầu

Chi phí cố định hằng tháng

Chi phí dịch vụ bổ sung

*Giá được tính theo trung bình của các loại phòng. (Nguồn: Care4 Market Research 2021)

Danh sách viện dưỡng lão ở Việt nam

Có 10 viện dưỡng lão tư nhân, 5 viện dưỡng lão nhà nước và một số nhà dưỡng lão từ thiện ở Hà Nội.

Viện dưỡng lão ở TP. Hồ Chí Minh

Có 5 viện dưỡng lão tư nhân và 5 viện dưỡng lão nhà nước cùng một số nhà dưỡng lão từ thiện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một số viện dưỡng lão ở các vùng lân cận như Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Đồng Nai.

Làm sao tìm được nơi uy tín?

Để có thể chọn được nhà dưỡng lão chăm sóc lâu dài, bạn nên lưu ý những yếu tố sau đây:

Tiêu chí lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng

Lời kết

Viện dưỡng lão được xây dựng ngày càng nhiều nhằm giúp đáp ứng tốt nhất nhu cầu về chăm sóc thể chất và tinh thần chất lượng cao cho người cao tuổi, tiếp cận các thông tin và dịch vụ chăm sóc y tế thân thiện. Ở Việt Nam, các mô hình viện dưỡng lão phát triển đa dạng về chính sách, dịch vụ, chi phí và nhóm đối tượng người lớn tuổi khác nhau.

Bởi vậy, hiện nay càng có nhiều người quan tâm và tìm đến các viện dưỡng lão uy tín để lựa chọn cho người thân dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Phòng Khám Trong Tiếng Tiếng Anh

Có chừng 170 ca thí nghiệm phòng khám nghiên cứu vai trò của tế bào gốc trong bệnh tim.

There are 170 clinical trials investigating the role of stem cells in heart disease.

QED

Cha mẹ cô là giáo viên, nhưng cha cô cũng làm trong các phòng khám sức khỏe.

Her parents were teachers, but her father also worked as an orderly in health clinics.

WikiMatrix

Tại sao chị đến phòng khám năm ngoái?

Why’d you go to the clinic last year?

OpenSubtitles2018.v3

Tốt hơn cô nên tham gia phòng khám của tôi.

Better yet, you could join me atone of my clinics.

OpenSubtitles2018.v3

Anh thấy phòng khám chứ?

You see that clinic?

OpenSubtitles2018.v3

Phải kể với các cậu về chuyện bệnh nhân phòng khám.

I’ve got to tell you about this clinic patient.

OpenSubtitles2018.v3

Mười tám dưỡng đường và phòng khám hiện thuộc sở hữu của GUYSUCO.

Eighteen clinics and dispensaries are owned by GUYSUCO.

WikiMatrix

Sao nó lại cần bảo vệ nhiều hơn đám gái gọi hư hỏng trong phòng khám?

Why does she need more protection than some crack whore shivering in the clinic waiting room?

OpenSubtitles2018.v3

Năm 1993, cô mở một phòng khám sức khỏe phụ nữ ở Johannesburg.

In 1993 she opened a women’s health clinic in Johannesburg.

WikiMatrix

Bởi vì nếu anh nói thật tôi sẽ chỉ bắt anh trực phòng khám một ngày…

Because if you told the truth I was only gonna give you one day of clinic duty.

OpenSubtitles2018.v3

Cô ấy vào phòng khám và gào thét lên với tôi.

She came into the clinic and yelled at me.

OpenSubtitles2018.v3

Vậy là ” trực phòng khám hoặc là ngồi tù “?

So it’s, ” Do clinic duty or go to jail “?

OpenSubtitles2018.v3

Đây là phim X quang từ phòng khám Tai-Mũi-Họng M Street.

These are X-rays from an ear, nose and throat specialist on M Street.

OpenSubtitles2018.v3

Em sẽ đến phòng khám!

You are going to that clinic!

OpenSubtitles2018.v3

Những phòng khám

We continuously opened clinics.

ted2019

Không một ai nên chết vì họ sống quá xa một bác sĩ hay phòng khám.

No one should die because they live too far from a doctor or clinic.

ted2019

Phòng khám nghiệm của anh ta bị Muirfield nghe trộm.

His morgue was bugged by Muirfield.

OpenSubtitles2018.v3

Kỉ lục mới của phòng khám này đấy.

It’s actually a personal record for this clinic.

OpenSubtitles2018.v3

Và trong khi bước ra khỏi phòng khám, tôi đã thề với chúa, “Mình sẽ lái xe.

And I swear to God, I walked out of his office, “I will drive.

ted2019

Đáp lại điều này, tôi và các đồng nghiệp mở một phòng khám.

I saw colleagues and friends die, my students, hospital patients, die.

ted2019

The Lambricks have funded the building of clinics all over the world.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta có thể bảo vệ các mục tiêu giá trị cao như các phòng khám.

Well, we could protect very high-value targets like clinics.

ted2019

Và trong khi bước ra khỏi phòng khám, tôi đã thề với chúa,

And I swear to God, I walked out of his office,

QED

Đã có cách lấy chìa khóa phòng khám chưa?

Figure out how you’re going to get the key to the infirmary yet?

OpenSubtitles2018.v3

Em đã đến phòng khám sản khoa, và em đã tốn rất nhiều tiền.

I went to the fertility clinic, and I spent some of the money.

OpenSubtitles2018.v3

Bạn đang đọc nội dung bài viết Viện Dưỡng Lão: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Nghe, Viết, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng trên website Growcaohonthongminhhon.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!